Help
Help
Enter your Help search terms (Example: “contact seller”)  Search Help PagesTips
Enter a Help topic here

Notis Privasi Pengguna

Dalam Notis Privasi Pengguna kami, kami telah menyusun semua maklumat penting tentang pengendalian data peribadi anda oleh kami dan hak anda yang sepadan untuk anda.

Notis Privasi Pengguna berkuat kuasa dari 30 Julai 2019. Anda boleh melihat Notis Privasi Pengguna yang sebelumnya di sini.

1. Skop dan kemas kini Notis Privasi Pengguna ini

Notis Privasi Pengguna ini terpakai untuk penggunaan tapak web ini oleh anda dan semua aplikasi, perkhidmatan (termasuk perkhidmatan bayaran), produk dan alat eBay (secara kolektif 'Perkhidmatan'), tanpa mengira cara anda mengakses atau menggunakan Perkhidmatan ini, termasuk akses melalui peranti mudah alih dan aplikasi.

 

Notis Privasi Pengguna ini juga terpakai jika rujukan yang jelas dibuat kepadanya melalui pautan atau dengan cara yang serupa, cth, pada tapak web rakan kongsi yang padanya Perkhidmatan daripada eBay ditawarkan.

Kami boleh mengubah Notis Privasi Pengguna ini pada bila-bila masa dengan menyiarkan Notis Privasi Pengguna yang dipinda pada tapak web ini dan menyatakan tarikh berkuat kuasa Notis Privasi Pengguna yang dipinda. Anda akan dimaklumkan tentang sebarang perubahan material kepada Notis Privasi Pengguna ini melalui Mesej Saya (My Messages) dalam eBay Saya (My eBay) dan/atau melalui e-mel.

 
2. Pengawal
 

Syarikat eBay bertanggungjawab terhadap pengumpulan dan pemproses data peribadi anda berhubung dengan peruntukan Perkhidmatan bergantung pada cara anda menggunakan Perkhidmatan kami.

2.1 Penggunaan Perkhidmatan

Syarikat eBay yang berikut bertanggungjawab terhadap pengumpulan dan pemprosesan data peribadi anda berhubung dengan peruntukan Perkhidmatan kami (kecuali perkhidmatan bayaran untuk penjual, lihat di bawah Penggunaan perkhidmatan bayaran untuk penjual), bergantung kepada rantau anda berada:

 • AS: eBay Inc., 2025 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, AS

 • Kanada: eBay Inc., 2025 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, AS

 • Kesatuan Eropah (EU): eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Jerman. Jika anda menggunakan Jaminan Pelanggan eBay yang ditawarkan di Perancis, Itali atau Sepanyol, Perkhidmatan eBay S.à r.l., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg bertanggungjawab terhadap pemprosesan data berkenaan perkhidmatan tertentu ini.

 • United Kingdom: eBay (UK) Limited, 1 More London Place, London, SE1 2AF, United Kingdom

 • India: eBay Singapore Services Private Limited, 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapura 049315

 • Untuk semua negara lain: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Switzerland

2.2 Penggunaan perkhidmatan bayaran untuk penjual

Syarikat eBay yang berikut bertanggungjawab terhadap pengumpulan dan pemprosesan data peribadi anda berhubung dengan peruntukan perkhidmatan bayaran untuk penjual, bergantung kepada rantau anda berada dan sama ada kami menyediakan perkhidmatan bayaran di situ:

 • AS: eBay Commerce Inc., 2025 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, AS

 • Kesatuan Eropah: eBay S.à r.l., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg

 

 
3. Pegawai perlindungan data dan hubungan
 

Dalam negara tersebut yang memerlukan kami berbuat demikian oleh undang-undang, kami telah melantik pegawai perlindungan data untuk memantau perlindungan data peribadi anda. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang Notis Privasi Pengguna ini atau tentang perlindungan data di eBay pada umumnya, anda boleh menghubungi pegawai perlindungan data yang bertanggungjawab untuk negara anda pada bila-bila masa. Anda akan menemui butiran hubungan pegawai perlindungan data anda dalam senarai pegawai perlindungan data kami di Pusat Privasi eBay kami.

Selain itu, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau aduan berkenaan Notis Privasi Pengguna ini, piawaian privasi global kami (lihat seksyen 6.1 Pemindahan data kepada ahli keluarga korporat eBay Inc. dalam seksyen 6. Pemindahan data antarabangsa di bawah) atau pengendalian data peribadi kami, anda juga boleh menghubungi Pasukan Privasi eBay atau pengawal yang bertanggungjawab terhadap pemprosesan data peribadi anda pada bila-bila masa (untuk maklumat lanjut, lihat Pengawal di atas). Ini terpakai tanpa mengira sama ada kami telah melantik pegawai Perlindungan data di negara anda atau tidak. Anda boleh menemui semua maklumat dan butang hubungan yang perlu termasuk borang hubungan di Pusat Privasi eBay kami.

 
4. Data peribadi yang kami kumpul dan proses
 

Kami mengumpul data peribadi anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, mencipta akaun eBay baharu, memberi kami maklumat melalui borang web, menambah atau mengemas kini maklumat dalam akaun eBay anda, menyertai perbincangan komuniti dalam talian atau sebaliknya berinteraksi dengan kami. Kami juga mengumpul data peribadi daripada sumber lain (seperti ahli keluarga korporat eBay Inc. yang lain atau agensi kredit atau biro).

 

Secara keseluruhan, kami mengumpul data peribadi yang berikut:

4.1 Data peribadi yang anda berikan apabila menggunakan Perkhidmatan kami atau mencipta akaun eBay

 • Data yang mengenal pasti anda, seperti nama, alamat, nombor telefon atau alamat e-mel anda, nama pengguna anda atau nombor pengenalpastian VAT anda yang anda berikan apabila menyediakan akaun eBay anda atau pada tarikh yang kemudian dan data pengenalpastian tambahan dan nombor pengenalpastian cukai yang anda berikan apabila menggunakan perkhidmatan bayaran kami sebagai penjual.

 • Data berkenaan bidaan, pembelian atau jualan yang anda berikan dalam transaksi.

 • Kandungan yang anda kongsi dengan pengguna lain melalui alat pemesejan kami (lihat Penapisan mesej yang dihantar melalui alat pemesejan kami di bawah seksyen 11. Maklumat penting lain berkenaan perlindungan data untuk maklumat lanjut).

 • Maklumat kewangan (cth. kad kredit dan nombor akaun, butiran bayaran) berhubungan dengan transaksi.

 • Penghantaran, pengebilan dan maklumat lain yang anda berikan berhubung dengan pembelian atau penghantaran barang, serta maklumat yang diperlukan untuk pelepasan kastam (seperti nombor pengenalpastian cukai atau nombor pengenalpastian lain) dan maklumat penghantaran yang berkaitan (seperti nombor penghantaran dan maklumat penjejakan) jika dihantar melalui salah satu program kami.

 • Dalam sesetengah kes: umur, jantina, negara kelahiran, kewarganegaraan, status pekerjaan, status keluarga, minat dan keutamaan.

 • Anda boleh memberi kami maklumat tambahan melalui borang web atau dengan mengemas kini atau menambah maklumat pada akaun eBay anda, dengan menyertai perbincangan komuniti, sembang ahli, pertanyaan, penyelesaian pertikaian, panggilan khidmat pelanggan yang dirakam dengan persetujuan anda atau jika anda menghubungi kami untuk apa jua sebab lain berkenaan Perkhidmatan kami.

 • Data lain yang kami dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang berkenaan untuk dikumpul dan diproses dan yang kami perlukan untuk pengesahan atau pengenalpastian anda atau untuk penentusahan data yang kami kumpul.

4.2 Data peribadi yang kami kumpul secara automatik apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami atau mencipta akaun eBay

 • Data yang dijana sebagai sebahagian daripada salah satu transaksi anda (bidaan, pembelian, jualan) atau yang dipautkan kepada akaun eBay anda akibat daripada transaksi yang melibatkan anda, seperti amaun transaksi, masa dan lokasi transaksi dan kaedah bayaran.

 • Data yang dijana melalui tindakan anda yang lain apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami dan yang dipautkan kepada akaun eBay anda, cth, apabila anda meletakkan barang dalam kart membeli-belah anda, meletakkan barang pada senarai amatan, menyimpan butir-butir penjual, carian atau minat atau mengikut ('follow') pengguna.

 • Data berkenaan semua interaksi lain dengan Perkhidmatan kami, keutamaan pengiklanan anda dan komunikasi anda dengan kami.

 • Data lokasi, termasuk data lokasi peranti mudah alih anda. Sila ambil perhatian bahawa untuk kebanyakan peranti mudah alih, anda boleh menguruskan atau menyahdayakan penggunaan perkhidmatan lokasi bagi semua aplikasi dalam menu tetapan peranti mudah alih anda.

 • Maklumat komputer dan sambungan, seperti statistik berkenaan penggunaan perkhidmatan oleh anda daripada eBay, maklumat tentang trafik data ke atau dari tapak web, URL rujukan, maklumat tentang pengiklanan, alamat IP anda, masa akses anda, data sejarah pelayar anda, tetapan bahasa anda dan maklumat weblog anda.

4.3 Data peribadi yang kami kumpul berhubung dengan penggunaan kuki dan teknologi yang serupa

Kami menggunakan kuki, suar web dan teknologi yang serupa untuk mengumpul data ketika anda menggunakan Perkhidmatan kami. Kami mengumpul data ini daripada peranti (termasuk peranti mudah alih) yang anda gunakan untuk menggunakan Perkhidmatan kami. Data yang dikumpul termasuk penggunaan yang berikut- dan maklumat berkaitan peranti:

 • Data tentang halaman yang anda lawati, masa akses, kekerapan dan tempoh lawatan, pautan yang anda klik dan tindakan lain yang anda ambil sebagai sebahagian daripada penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda dan dalam kandungan pengiklanan dan e-mel.

 • Data tentang aktiviti dan interaksi anda dengan rakan kongsi pengiklanan kami termasuk data tentang pengiklanan yang telah ditunjukkan kepada anda, kekerapan ia ditunjukkan, masa dan tempat ia ditunjukkan dan sama ada anda mengambil sebarang tindakan, seperti mengklik pada iklan atau membuat pembelian.

 • Segmen pengguna anda.

 • Model atau jenis peranti, sistem operasi dan versi, jenis dan tetapan pelayar, ID peranti atau pengecam peranti individu, ID iklan, token peranti individu dan data berkaitan kuki (cth. ID kuki).

 • Alamat IP peranti yang anda gunakan untuk mengakses Peranti.

 • Data lokasi, termasuk data lokasi peranti mudah alih anda. Sila ambil perhatian bahawa kebanyakan peranti mudah alih membolehkan anda menguruskan atau menyahdayakan penggunaan perkhidmatan lokasi bagi semua aplikasi dalam menu tetapan.

Untuk maklumat lanjut tentang penggunaan teknologi ini oleh kami dan pilihan anda, lihat Kuki & teknologi yang serupa.

4.4 Data peribadi daripada sumber lain

Kami juga mengumpul data peribadi tentang anda daripada sumber lain dan daripada pihak ketiga setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenan. Terutamanya, ini termasuk data yang berikut:

 • Data daripada sumber awam (cth. data demografi)

 • Data daripada agensi kredit atau biro (cth, laporan/semakan kredit)

 • Data daripada pembekal data (cth. demografi, data berkaitan pengiklanan dalam talian dan berdasarkan minat)

Berhubung dengan perkhidmatan bayaran kami untuk penjual: data daripada kerajaan atau sumber lain berkenaan sebarang sabitan lampau bagi penjual masing-masing, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan. Kami menggabungkan atau menyambungkan data peribadi yang kami kumpul daripada anda dengan data daripada sumber lain ini. Sekiranya data peribadi didedahkan kepada kami oleh pihak ketiga, kami mengambil langkah untuk mengesahkan bahawa maklumat telah dikumpul dengan persetujuan anda dan/atau bahawa pihak ketiga ini dibenarkan secara sah untuk mendedahkan data peribadi anda kepada kami. Kami juga menerima akses kepada data peribadi tentang anda daripada ahli keluarga korporat eBay Inc. yang lain.

4.5 Data rangkaian sosial yang anda kongsi dengan kami

 • Kami membenarkan anda berkongsi data peribadi dengan rangkaian sosial, menggunakan rangkaian sosial untuk mencipta akaun eBay atau memautkan akaun eBay anda kepada rangkaian sosial. Rangkaian sosial ini secara automatik boleh memberi kami akses kepada data peribadi tertentu yang telah mereka simpan tentang anda (cth. kandungan yang telah anda lihat atau nikmati, maklumat tentang iklan yang ditunjukkan kepada anda atau telah anda klik, dsb). Anda boleh menentukan data peribadi yang boleh kami akses melalui tetapan privasi setiap rangkaian sosial.

 • Jika anda memberi kami akses kepada halaman kandungan video, pemberian akses anda adalah persetujuan anda bahawa kami boleh, selama sekurang-kurangnya dua tahun, atau sehingga anda menarik balik persetujuan anda atau tidak lagi disambungkan kepada rangkaian sosial, berkongsi dengan dan mengumpul daripada maklumat rangkaian sosial berkenaan tontonan video anda.

 • Kami juga boleh menggunakan pasang masuk atau teknologi lain daripada pelbagai rangkaian sosial. Jika anda klik pada pautan yang dipaparkan melalui pasang masuk rangkaian sosial, anda secara sukarela menyambung kepada rangkaian sosial tersebut.

 
5. Tujuan dan asas perundangan untuk pemprosesan data dan kategori penerima
 

Kami memproses data peribadi anda untuk pelbagai tujuan dan menurut pelbagai asas perundangan. Kami memproses data peribadi anda terutamanya untuk menyediakan dan menambah baik Perkhidmatan kami, untuk memberi anda pengalaman pengguna yang diperibadikan pada tapak web ini, untuk menghubungi anda tentang akaun eBay anda dan Perkhidmatan kami, untuk memberi anda khidmat pelanggan, untuk memberi anda pengiklanan dan komunikasi pemasaran yang diperibadikan dan untuk mengesan, menghalang, mengurangkan dan menyiasat aktiviti penipuan atau haram. Kami juga berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga untuk tujuan ini.

 

Di bawah ini, anda akan menemui ringkasan tujuan kami memproses data peribadi anda, termasuk kategori penerima yang kami hantar data peribadi kepadanya untuk tujuan yang dinyatakan, diisih mengikut asas perundangan:

5.1 Kami memproses data peribadi anda untuk memenuhi kontrak kami dengan anda dan untuk memberi anda Perkhidmatan kami. Ini termasuk tujuan yang berikut:

 • Pemprosesan data yang berkaitan dengan anda atau syarikat anda untuk tujuan mengikat kontrak dengan anda dan melaksanakannya.

 • Peruntukan Perkhidmatan kami, termasuk tetapi tidak terhad pada mendayakan dan melakukan transaksi dengan pengguna lain (termasuk penghantaran data peribadi anda kepada pengguna lain sekiranya perlu untuk melakukan transaksi, termasuk dalam kes penamatan, kegagalan atau pembatalan transaksi yang berikutnya), menyedia dan meningkatkan ciri seperti proses bayaran, penarafan dan pengurusan akaun eBay, memberi perkhidmatan lain yang boleh anda gunakan (seperti yang dihuraikan berhubung dengan perkhidmatan tersebut) dan memastikan kefungsian Perkhidmatan kami. Berhubung dengan peruntukan Perkhidmatan kami, kami akan menghantar pemberitahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi dan penggunaan Perkhidmatan kami mengikut keutamaan komunikasi dalam akaun eBay anda.

 • Mendayakan penghantaran barang yang dibeli oleh penyedia perkhidmatan logistik/penghantaran termasuk pemberitahuan berhubung dengan penghantaran (seperti maklumat penjejakan), yang kedua setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan tanpa persetujuan anda.

 • Peruntukan perkhidmatan bayaran kami.

 • Penyelesaian masalah dengan akaun eBay anda, timbang tara pertikaian, memberi orang lain perkhidmatan dalam skop khidmat pelanggan serta penguatkuasaan tuntutan yuran. Untuk tujuan ini, kami boleh menghubungi anda melalui pemberitahuan dalam eBay Saya (My eBay), e-mel, telefon, SMS, pemberitahuan tolak pada peranti mudah alih anda atau melalui mel. Jika kami menghubungi anda melalui telefon, untuk memastikan kecekapan, kami boleh menggunakan secara automatik panggilan yang didail dengan pengumuman pita atau mesej teks yang diautomatikkan mengikut Perjanjian Pengguna dan Perjanjian Perkhidmatan Bayaran, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.

 • Pemprosesan data lokasi umum (seperti alamat IP atau poskod) untuk memberi anda perkhidmatan berdasarkan lokasi (seperti carian radius dan kandungan lain yang diperibadikan mengikut data lokasi umum anda).

 • Penguatkuasaan Perjanjian Pengguna kami, Perjanjian Perkhidmatan Bayaran, Notis Privasi Pengguna ini serta peraturan dan dasar lain.

 • Penerbitan dan promosi penyenaraian anda atau kandungan yang berkaitan pada tapak web atau dalam aplikasi, perkhidmatan dan alat ahli keluarga korporat eBay Inc. atau kerjasama operator tapak web, aplikasi, perkhidmatan dan alat pihak ketiga. Apabila kami berkongsi kandungan penyenaraian anda dan sebarang data peribadi yang berkaitan dengan pihak ketiga, kami berbuat demikian hanya mengikut perjanjian yang mengehadkan penggunaan data peribadi tersebut oleh pihak ketiga kepada tujuan yang perlu bagi memenuhi kewajipan berkontrak kepada kami. Penyedia pihak ketiga bertanggungjawab secara berkontrak untuk mengambil langkah keselamatan yang sesuai berkenaan dengan data ini. Penyedia pihak ketiga dilarang sama sekali untuk menyerahkan data peribadi yang terkandung dalam penyenaraian anda kepada pihak ketiga lain. Sekiranya berlaku penghantaran data kepada ahli keluarga korporat eBay Inc., sekatan sedemikian terhasil daripada Peraturan Korporat Yang Mengikat (lihat seksyen 6.1 Pemindahan data kepada ahli keluarga korporat eBay Inc. dalam seksyen 6. Pemindahan data antarabangsa di bawah).

Sekiranya perlu, kami menghantar data peribadi anda kepada pemproses dan penerima yang berikut untuk satu atau beberapa tujuan yang dihuraikan di atas:

 • Pengguna eBay lain

 • Penyedia perkhidmatan luaran dan syarikat penghantaran (seperti DHL, UPS dsb.)

 • Penyedia perkhidmatan bayaran termasuk kumpulan syarikat PayPal Inc.

 • Operator luaran tapak web, aplikasi, perkhidmatan dan alat

Kami memproses data peribadi anda untuk mematuhi kewajipan undang-undang yang tertakluk kepada kami. Ini termasuk tujuan yang berikut:

 • Penyertaan dalam prosiding (termasuk prosiding penghakiman) yang dilakukan oleh pihak berkuasa awam atau agensi kerajaan, terutamanya, untuk tujuan mengesan, menyiasat dan mendakwa tindakan tidak sah.

 • Pencegahan, pengesanan dan pengurangan aktiviti tidak sah (cth. Penipuan, penggubalan wang haram dan pembiayaan pengganas).

 • Memastikan keselamatan maklumat Perkhidmatan kami.

 • Pengekalan dan penyimpanan data peribadi anda untuk mematuhi keperluan pengesahan tertentu yang sah (untuk maklumat lanjut tentang storan eBay data anda, lihat Tempoh dan pemadaman storan).

Sekiranya perlu, kami menghantar data peribadi anda kepada pemproses dan penerima yang berikut untuk satu atau beberapa tujuan yang dihuraikan di atas:

 • Agensi penguatkuasaan undang-undang, mahkamah, agensi kerajaan atau pihak berkuasa awam, badan antara kerajaan atau supranasional (berkaitan dengan perkhidmatan bayaran kami yang disediakan di EU untuk penjual terutamanya berkenaan dengan pematuhan Undang-undang Luxembourg yang berkaitan dengan FATCA bertarikh 7 Julai 2015 dan berkaitan dengan Piawaian Pelaporan Biasa OECD bertarikh 18 Disember 2015).

 • Penyedia perkhidmatan pihak ketiga

 • Pihak ketiga yang terlibat dalam prosiding penghakiman, terutamanya, jika mereka menyerahkan arahan perundangan, arahan mahkamah atau arahan perundangan yang setara kepada kami.

 • Biro agensi kredit atau persatuan, jika dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan (cth. maklumat tentang kelewatan bayaran, mungkir bayaran atau ketaknalaran lain yang mungkin berkaitan dengan laporan kredit anda).

5.3 Kami memproses data peribadi anda untuk melindungi kepentingan utama anda atau kepentingan utama orang sebenar yang lain. Ini termasuk tujuan yang berikut:

 • Pencegahan, pengesanan, pengurangan dan penyiasatan aktiviti menyalahi undang-undang yang mungkin menyebabkan ketaksempurnan kepentingan utama anda atau kepentingan utama orang sebenar yang lain, melainkan terdapat kewajipan berkanun kepada kuat kuasa ini.

Sekiranya perlu, kami menghantar data peribadi anda kepada pemproses dan penerima yang berikut untuk satu atau beberapa tujuan yang dihuraikan di atas:

 • Agensi penguatkuasaan undang-undang, mahkamah, agensi kerajaan atau pihak berkuasa awam, badan antara kerajaan atau supranasional

 • Pihak ketiga yang terlibat dalam prosiding penghakiman

 • Penyedia perkhidmatan luaran

5.4 Kami memproses data peribadi anda sekiranya perlu untuk tujuan kepentingan sah yang diikuti oleh kami atau oleh pihak ketiga kecuali kepentingan tersebut telah diatasi oleh kepentingan atau hak asasi dan kebebasan anda. Untuk menyelaraskan kepentingan sah kami dengan hak anda, kami telah memperkenalkan mekanisme kawalan yang sesuai. Mengikut dasar ini, kami memproses data anda untuk tujuan yang berikut:

 • Penyertaan dalam prosiding (termasuk prosiding penghakiman) yang dilaksanakan oleh mahkamah, undang-undang, agensi penguatkuasaan, agensi kerajaan atau pihak berkuasa awam, badan antara kerajaan atau supranasional, terutamanya untuk tujuan mengesan, menyiasat dan mendakwa tindakan tidak sah, melainkan terdapat kewajipan berkanun kepada kuat kuasa ini dan kami boleh menganggap secara sah bahawa pendedahan data adalah perlu untuk menghindarkan kekurangan yang akan berlaku atau untuk melaporkan keraguan tindakan haram. Dalam kes sedemikian, kami hanya akan mendedahkan perkara yang kami percaya perlu, seperti nama, bandar, poskod, nombor telefon, alamat e-mel, nama pengguna (sebelumnya), sejarah alamat IP, aduan penipuan, pembidaan dan penyenaraian anda.

 • Perlindungan kepentingan sah pihak ketiga berhubung dengan pertikaian undang-undang sivil, melainkan terdapat kewajipan berkanun kepada kuat kuasa ini, jika kami boleh menganggap secara sah bahawa ia perlu untuk mendedahkan data kepada pihak ketiga tersebut untuk menghindarkan kekurangan yang akan berlaku.

 • Pencegahan, pengesanan, pengurangan dan penyiasatan penipuan, pencabulan keselamatan dan aktiviti lain yang dilarang atau menyalahi undang-undang, termasuk penilaian risiko yang sepadan (cth. melalui penggunaan captcha atau nombor telefon yang disimpan dalam akaun eBay anda untuk pengesanan dua faktor), melainkan terdapat kewajipan berkanun kepada kuat kuasa ini.

 • Pemantauan dan penambahbaikan keselamatan maklumat Perkhidmatan kami, melainkan terdapat kewajipan berkanun kepada kuat kuasa ini.

 • Prestasi semakan identiti, kelayakan kredit dan semakan kedudukan kewangan lain, penilaian aplikasi dan perbandingan maklumat untuk ketepatan dan tujuan penentusahan.

 • Penapisan automatik dan sekiranya perlu, semakan semula mesej secara manual yang dihantar melalui alat pemesejan kami untuk mencegah aktiviti penipuan dan mencurigakan atau pelanggaran Perjanjian Pengguna atau lain-lain peraturan dan dasar kami, termasuk menguatkuasakan larangan pembelian dan jualan di luar eBay, seperti yang dijelaskan lebih lanjut di bawah Penapisan mesej yang dihantar melalui alat pemesejan kami (lihat seksyen 11. Maklumat penting lain berkenaan perlindungan data).

 • Peruntukan fungsi untuk pengguna yang menjadikan pemprosesan transaksi lebih mudah atau lebih ringkas (cth. pentadbiran beberapa alamat penghantaran).

 • Analisis dan penambahbaikan Perkhidmatan daripada ahli keluarga korporat eBay Inc., cth. dengan menyemak semula maklumat daripada pengguna tentang halaman yang disekat atau telah ranap untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dan untuk memberi anda pengalaman pengguna yang ditambah baik, termasuk sebagai sebahagian daripada pembangunan produk.

 • Analisis perbualan telefon dengan khidmat pelanggan kami yang kami rakam dengan persetujuan anda.

 • Iklan melalui mel (mengikut keutamaan komunikasi anda dalam akaun eBay anda).

 • Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan tanpa persetujuan anda, komunikasi dengan anda melalui mel elektronik (cth. e-mel) atau telefon untuk menawarkan anda baucar, diskaun dan tawaran khas, untuk melakukan tinjauan pendapat dan tinjauan, dan untuk memaklumkan anda tentang Perkhidmatan kami (mengikut keutamaan komunikasi anda dalam akaun eBay anda). Jika anda tidak ingin menerima komunikasi pemasaran daripada kami, anda juga boleh membatalkan langganan dengan mengklik pada pautan dalam e-mel yang anda terima. Atas sebab teknikal, pelaksanaan mungkin mengambil masa beberapa hari.

 • Pemberitahuan berkenaan promosi dan maklumat tentang Perkhidmatan kami selepas mengelog masuk ke akaun anda atau dalam Mesej Saya (My Messages) dalam eBay Saya (My eBay) (mengikut keutamaan komunikasi anda dalam akaun eBay anda).

 • Untuk pengguna di luar Kawasan Ekonomi Eropah (EEA): Pemeribadian, pengukuran dan penambahbaikan iklan kami dan pihak ketiga dalam penawaran dalam talian kami, penawaran dalam talian bagi ahli keluarga korporat eBay Inc. atau pihak ketiga yang lain.

 • Penyesuaian kandungan halaman untuk memaparkan barang dan perkhidmatan yang mungkin anda suka berdasarkan tindakan yang anda ambil.

 • Penilaian kualiti dan kejayaan kempen pemasaran e-mel kami (cth. melalui analisis pembukaan dan kadar klik).

 • Pentaksiran status perkhidmatan (cth. berdasarkan maklumat penjejakan jika penjual menggunakan label penghantaran daripada penyedia penghantaran melalui eBay atau menyediakan nombor penjejakan).

 • Penawaran rakan kongsi dan program bonus, kad kredit penjenamaan bersama.

 • Peruntukan kandungan kongsi dan perkhidmatan (seperti pendaftaran untuk perkhidmatan, pemprosesan transaksi dan khidmat pelanggan) dengan ahli keluarga korporat eBay Inc. Atau penyedia perkhidmatan bayaran yang bekerjasama.

 • Permulaan, persediaan dan pelaksanaan pemerolehan syarikat, cth. sekiranya berlaku penggabungan dengan syarikat lain atau pengambilalihan oleh syarikat lain. Jika kejadian tersebut berlaku, kami akan menghendaki entiti yang bergabung agar mematuhi Notis Privasi Pengguna ini berhubung dengan data peribadi anda. Sekiranya data peribadi anda akan diproses untuk sebarang tujuan yang tidak dinyatakan dalam Notis Privasi Pengguna ini, anda akan dimaklumkan terlebih dahulu tentang pemprosesan data anda untuk tujuan baharu ini.

 • Penerapan pertahanan terhadap tuntutan undang-undang, termasuk tuntutan yang dinyatakan oleh seorang pengguna eBay terhadap pengguna eBay yang lain.

Sekiranya perlu, kami menghantar data peribadi anda kepada pemproses dan penerima yang berikut untuk satu atau beberapa tujuan yang dihuraikan di atas:

 • Penyedia perkhidmatan luaran

 • Pengguna eBay lain

 • Agensi penguatkuasaan undang-undang, mahkamah, agensi kerajaan atau pihak berkuasa awam, badan antara kerajaan atau supranasional

 • Pihak ketiga yang terlibat dalam prosiding penghakiman

 • Penyedia perkhidmatan bayaran termasuk kumpulan syarikat PayPal Inc.

 • Agensi kredit atau biro (cth. maklumat tentang kelewatan bayaran, mungkir bayaran atau kejanggalan lain yang mungkin berkaitan dengan laporan kredit anda)

 • Syarikat lain dalam konteks pemerolehan syarikat

 • Peserta dalam program VeRO eBay sekiranya berlaku penyiasatan untuk mengesan penipuan, pelanggaran harta intelektual, cetak rompak produk atau aktiviti lain yang menyalahi undang-undang, jika kami, mengikut budi bicara kami, menganggap penyiasatan kejadian tersebut adalah perlu atau berguna. Dalam kes sedemikian, kami akan mendedahkan nama, alamat, bandar, poskod, negara, nombor telefon, alamat e-mel dan nama syarikat penjual kepada peserta program VeRO eBay dan mengikat peserta dengan perjanjian ketakdedahan seluruh dunia untuk memperlakukan data sebagai sulit.

Maklumat tentang hak anda untuk membantah pemprosesan berdasarkan kepentingan sah kami boleh ditemui di bawah Hak sebagai subjek data dan berhubung dengan penggunaan kuki dan teknologi yang serupa, di bawah Kuki & teknologi yang serupa.

5.5 Mengikut persetujuan anda, kami memproses data peribadi untuk tujuan yang berikut:

 • Untuk pengguna di dalam Kawasan Ekonomi Eropah (EEA). Pemeribadian, pengukuran dan penambahbaikan iklan kami dan pihak ketiga dalam penawaran dalam talian kami, penawaran dalam talian bagi ahli keluarga korporat eBay Inc. atau pihak ketiga yang lain.

 • Komunikasi pemasaran melalui telefon atau mel elektronik (seperti e-mel atau SMS), termasuk komunikasi oleh ahli keluarga korporat eBay Inc. yang lain atau pihak ketiga, melainkan komunikasi ini dibenarkan tanpa persetujuan anda di bawah undang-undang yang berkenaan.

 • Pemprosesan data lokasi tepat anda untuk memberikan perkhidmatan berdasarkan lokasi.

 • Pemprosesan data peribadi anda berdasarkan persetujuan anda yang telah anda berikan supaya kami atau pihak ketiga boleh membenarkan anda menggunakan perkhidmatan tertentu atau menjadikannya tersedia untuk anda.

Anda boleh menemui maklumat tentang hak anda untuk menarik balik persetujuan anda di bawah Hak sebagai subjek data dan berhubung dengan penggunaan kuki dan teknologi yang serupa, di bawah Kuki & teknologi yang serupa.

Sekiranya perlu, kami menghantar data peribadi anda kepada pemproses dan penerima yang berikut untuk satu atau beberapa tujuan yang dihuraikan di atas:

 • Penyedia perkhidmatan luaran

 • Pihak ketiga lain yang merupakan rakan kongsi kami untuk menawarkan anda perkhidmatan tertentu (seperti yang dihuraikan pada pengumpulan persetujuan pengguna masing-masing)

 • institusi kewangan pihak ketiga yang merupakan rakan kongsi kami untuk menawarkan produk kewangan kepada anda, untuk mereka memberikan kandungan dan perkhidmatan bersama (seperti, pendaftaran, transaksi dan sokongan pelanggan). Rakan kongsi institusi kewangan pihak ketiga ini akan menggunakan data peribadi anda untuk menghantar kepada anda komunikasi pemasaran hanya jika anda telah meminta perkhidmatan mereka.

Tanpa persetujuan anda, kami tidak akan menyerahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran atau pengiklanan mereka dan kami tidak akan menjual atau menjadikannya tersedia kepada pihak ketiga dengan pembayaran.

5.6 Perkongsian Data antara Ahli Keluarga Korporat eBay Inc.

Seperti yang ditetapkan di bawah 'Data peribadi daripada sumber lain,' kami juga menerima akses kepada data peribadi tentang anda daripada ahli Ahli keluarga korporat eBay Inc.. Ini membolehkan kami, terutamanya, untuk memberi anda, dengan persetujuan anda seperti yang diperlukan secara sah, maklumat tentang produk dan perkhidmatan yang kami percaya mungkin menarik minat anda dan menambah baik produk, perkhidmatan, kandungan dan pengiklanan kami dengan menganalisis penggunaan perkhidmatan ahli keluarga korporat eBay Inc. oleh anda, terutamanya melalui pemadanan data tertentu (cth. ID kuki). Selain itu, ini membolehkan kami untuk mencegah, mengesan, mengurangkan dan menyiasat dengan lebih baik penipuan, pencabulan dan lain-lain aktiviti yang dilarang atau menyalahi undang-undang, termasuk penilaian risiko yang sepadan. Kami juga akan memberikan akses kepada data peribadi tentang anda kepada ahli keluarga korporat eBay Inc. yang lain untuk tujuan yang dinyatakan di atas. Setakat yang ahli keluarga korporat eBay Inc. yang lain mempunyai akses kepada data peribadi anda, mereka akan mengikut amalan yang sekurang-kurangnya mengikut had amalan yang dihuraikan dalam Notis Privasi Pengguna ini.

5.7 Maklumat tambahan berkenaan perkhidmatan bayaran untuk penjual

Berhubung dengan perkhidmatan bayaran kami untuk penjual di Kesatuan Eropah (EU), kami selain itu menyatakan bahawa eBay S.à r.l. tertakluk kepada kerahsiaan profesional yang memerlukan ketelusan khas berhubung dengan pemprosesan dan terutamanya, penghantaran data peribadi anda. Oleh itu, kami ingin menarik perhatian anda kepada fakta bahawa eBay S.à r.l. mungkin menyerahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga dan rakan perniagaan yang boleh dipercayai sekiranya perlu untuk memberikan perkhidmatan bayaran kami untuk penjual, seperti yang dihuraikan di atas dalam Bahagian 5 Notis Privasi Pengguna ini. Ini termasuk terutamanya pihak ketiga dan rakan perniagaan yang berikut:

 • Penyedia perkhidmatan bayaran lain, termasuk institusi kewangan

 • Syarikat menawarkan produk, analisis dan penskoran kewangan (cth. agensi kredit atau biro)

 • Pihak berkuasa, agensi dan badan kerajaan yang lain (cth. untuk memerangi penipuan)

 • Juru audit dan penasihat profesional yang lain

Anda boleh meminta senarai lengkap kesemua penyedia pihak ketiga dan rakan perniagaan untuk perkhidmatan bayaran dalam EU dengan menghubungi kami.

5.8 Pembuatan keputusan yang diautomatikan

Kami menggunakan teknologi yang dianggap pembuatan keputusan dan pemprofilan yang diautomatikkan. Kami tidak akan membuat sebarang keputusan yang diautomatikkan tentang anda yang akan menjejaskan anda secara ketara melainkan keputusan sedemikian perlu untuk mengikat atau melaksanakan kontrak dengan anda, kami telah memperoleh persetujuan anda atau kami dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan untuk menggunakan teknologi tersebut. Anda akan menemui maklumat tentang hak anda untuk membantah pemprosesan data anda ini di bawah Hak sebagai subjek data.

 
 6. Pemindahan data antarabangsa
 

Sesetengah penerima data peribadi anda terletak di luar negara anda atau mempunyai pejabat di negara yang undang-undang perlindungan data mungkin memberi tahap perlindungan yang berbeza berbanding undang-undang di negara anda. Apabila memindahkan data peribadi kepada penerima tersebut, kami memberikan perlindungan yang sesuai.

 

6.1 Pemindahan data kepada ahli keluarga korporat eBay Inc.

Penghantaran data perlindungan antara ahli keluarga korporat eBay Inc. yang berbeza adalah berdasarkan prinsip perlindungan data seluruh dunia kami iaitu peraturan perlindungan data dalaman yang mengikat (Peraturan Korporat Yang Mengikat, BCR) atau berdasarkan pelindungan lain yang sesuai (cth. klausa perlindungan data standard yang dikeluarkan atau diluluskan oleh Suruhanjaya Eropah (2010/87/EU, 2001/497/EC atau 2004/915/EC)). Melalui Peraturan Korporat Yang Mengikat kami, ahli keluarga korporat eBay Inc. berjanji untuk melindungi data peribadi anda dan untuk mematuhi kewajipan perlindungan data. Maklumat lanjut tentang garis panduan seluruh syarikat yang mengikat kami dan prinsip perlindungan data seluruh dunia kami boleh ditemui dalam Pusat Privasi eBay.

6.2 Pemindahan data lain (dari Kawasan Ekonomi Eropah ke negara ketiga)

Kami hanya akan memindahkan data peribadi anda dari Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) ke negara ketiga, cth. negara di luar EEA, berdasarkan perlindungan yang sesuai. Negara ketiga yang menyediakan tahap perlindungan data yang mencukupi mengikut Suruhanjaya Eropah pada masa ini termasuk Andorra, Argentina, Kanada (untuk syarikat yang dirangkumi oleh Akta Perlindungan Maklumat Peribadi dan Dokumen Elektronik), Switzerland, Kepulauan Faroe, Guernsey, Negara Israel, Isle of Man, Jepun, Jersey, New Zealand dan Uruguay. Penerima di AS boleh diperakui sebahagiannya mengikut Perlindungan Privasi EU-U.S., supaya perlindungan yang sesuai untuk pemindahan data antarabangsa wujud. Dalam kes-kes lain, eBay menyediakan perlindungan yang perlu, cth. melalui kesimpulan kontrak perlindungan data yang diguna pakai oleh Suruhanjaya Eropah (2010/87/EU, 2001/497/EC atau 2004/915/EC)) dengan penerima atau melalui langkah lain yang disediakan untuk undang-undang. Salinan dokumentasi langkah yang diambil oleh kami boleh didapati mengikut permintaan.

 
7. Tempoh dan pemadaman storan
 

Data peribadi anda akan disimpan oleh kami dan penyedia perkhidmatan kami mengikut undang-undang perlindungan data berkenaan setakat yang perlu untuk tujuan pemprosesan yang ditetapkan dalam Notis Privasi Pengguna ini (lihat (see Tujuan dan asas perundangan untuk pemprosesan data dan kategori penerima untuk maklumat lanjut tentang tujuan pemprosesan). Selepas itu, kami akan memadamkan data peribadi anda mengikut dasar pengekalan dan pemadaman data kami atau mengambil langkah untuk mempersembahkan data tanpa nama dengan betul, melainkan kami diwajibkan secara sah untuk menyimpan data peribadi anda lebih lama (cth. untuk tujuan perakaunan atau pengauditan). Di Eropah, tempoh pengekalan pada umumnya antara 6 hingga 10 tahun (cth. untuk kontrak, pemberitahuan dan surat perniagaan). Setakat yang diizinkan atau dikehendaki secara sah, kami mengehadkan pemprosesan data anda dan bukannya memadamkannya (cth. dengan mengehadkan akses kepadanya). Ini terpakai terutamanya dalam kes kami mungkin masih memerlukan data untuk pelaksanaan kontrak atau untuk penerapan atau pertahanan terhadap tuntutan undang-undang. Dalam kes-kes ini, tempoh pengehadan pemprosesan bergantung kepada had berkanun atau tempoh pengekalan masing-masing. Data akan dipadamkan selepas had atau tempoh pengekalan yang berkaitan tamat tempoh.

 

Tempoh pengekalan tertentu untuk data peribadi didokumenkan dalam garis panduan penahanan data serantau kami. Tempoh kami mengekalkan data peribadi mungkin berbeza-beza bergantung kepada Perkhidmatan yang kami berikan dan kewajipan undang-undang kami di bawah undang-undang negara yang berkenaan. Faktor yang berikut biasanya mempengaruhi tempoh pengekalan:

 • Keperluan untuk peruntukan Perkhidmatan kami
  Ini termasuk perkara sedemikian seperti melaksanakan Perjanjian Pengguna dengan anda, menyelenggara dan menambah baik prestasi produk kami, memastikan keselamatan sistem kami dan menyelenggara rekod perniagaan dan kewangan yang sesuai. Kebanyakan tempoh pengekalan kami ditentukan berdasarkan peraturan umum ini.

 • Kategori khas data peribadi
  Jika kami menyimpan kategori khas data peribadi, tempoh pengekalan: yang lebih pendek biasanya sesuai.

 • Pemprosesan data peribadi berdasarkan persetujuan
  Jika kami memproses data peribadi berdasarkan persetujuan (termasuk persetujuan untuk melanjutkan storan), kami menyimpan data selagi perlu untuk memprosesnya mengikut persetujuan anda.

 • Kewajipan berkanun, berkontrak atau lain-lain yang serupa
  Kewajipan storan yang sepadan mungkin timbul, contohnya, daripada arahan undang-undang atau pegawai. Ia juga mungkin perlu untuk menyimpan data peribadi berhubung dengan pertikaian undang-undang yang belum selesai atau akan datang. Data peribadi yang terkandung dalam kontrak, pemberitahuan dan surat perniagaan mungkin tertakluk kepada kewajipan penyimpanan berkanun bergantung kepada undang-undang negara.

 
 8. Hak sebagai subjek data
 

Tertakluk kepada pengehadan yang mungkin di bawah undang-undang negara, sebagai subjek data, anda mempunyai hak untuk mengakses, membetulkan, memadamkan, mengehadkan pemprosesan dan kemudahalihan data berhubung dengan data peribadi anda. Selain itu, anda boleh menarik balik persetujuan anda dan membantah pemprosesan data peribadi anda oleh kami mengikut kepentingan sah. Anda juga boleh membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan.

 

Hak anda secara terperinci:

 • Anda boleh menarik balik persetujuan anda terhadap pemprosesan data peribadi anda oleh kami pada bila-bila masa. Akibatnya, kami tidak lagi boleh memproses data peribadi anda berdasarkan persetujuan ini pada masa akan datang. Penarikan balik persetujuan tidak menjejaskan kepatuhan pemprosesan berdasarkan persetujuan sebelum penarikan baliknya.

 • Anda mempunyai hak untuk memperoleh akses kepada data peribadi anda yang sedang diproses oleh kami. Terutamanya, anda boleh meminta maklumat tentang tujuan pemprosesan, kategori data peribadi yang berkenaan, kategori penerima yang data peribadi tersebut telah atau akan didedahkan kepadanya, tempoh pengekalan data peribadi akan disimpan, kewujudan hak untuk meminta pembetulan atau pemadaman data peribadi atau pengehadan pemprosesan data peribadi atau untuk membantah pemprosesan tersebut, hak untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan, sebarang maklumat yang tersedia sebagai sumber data peribadi (sekiranya ia tidak dikumpul daripada anda), kewujudan pembuatan keputusan yang diautomatikkan, termasuk pemprofilan dan, jika sesuai, maklumat tentang butirannya yang bermakna. Hak anda untuk mengakses mungkin dihadkan oleh undang-undang negara.

 • Anda mempunyai hak untuk memperoleh daripada kami dengan segera pembetulan data peribadi yang tidak tepat mengenai anda. Dengan mengambil kira tujuan pemprosesan, anda mempunyai hak untuk meminta data peribadi yang tidak lengkap dilengkapkan, termasuk menggunakan penyediaan pernyataan tambahan.

 • Anda mempunyai hak untuk memperoleh data daripada kami pemadaman data peribadi berkenaan anda, melainkan pemprosesan tersebut perlu untuk menjalankan hak kebebasan bersuara dan maklumat, untuk mematuhi kewajipan undang-undang, atas sebab kepentingan awam atau untuk pewujudan, penggunaan atau pertahanan tuntutan undang-undang. Hak untuk pemadaman mungkin dihadkan oleh undang-undang negara.

 • Anda mempunyai hak untuk memperoleh daripada kami pengehadan pemprosesan setakat

  • ketepatan data dipertikaikan oleh anda,

  • pemprosesan tidak sah, tetapi anda menentang pemadaman data peribadi tersebut,

  • kami tidak lagi memerlukan data tetapi anda memerlukannya untuk menegaskan, menggunakan atau mempertahankan tuntutan undang-undang atau

  • anda telah membantah pemprosesan tersebut.

 • Anda mempunyai hak untuk menerima data peribadi berkenaan anda yang telah anda berikan kepada kami, dalam format berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca mesin dan mempunyai hak untuk memindahkan data tersebut kepada pengawal lain ('hak untuk kemudahalihan data').

 • Anda mempunyai hak untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan. Sebagai peraturan, anda boleh menghubungi pihak berkuasa penyeliaan tempat kediaman biasa anda, tempat kerja anda atau pejabat berdaftar pengawal.

Jika data peribadi anda diproses mengikut kepentingan sah, anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan data peribadi anda dengan dasar yang berkaitan dengan situasi tertentu anda. Ini juga terpakai untuk pemprofilan. Jika data peribadi anda diproses oleh kami untuk tujuan pemasaran langsung, anda mempunyai hak untuk membantah pada bila-bila masa terhadap pemprosesan data peribadi anda untuk pemasaran sedemikian, termasuk pemprofilan setakat yang berkaitan dengan pemasaran langsung tersebut.

Penggunaan hak subjek data di atas (cth. hak untuk mengakses atau memadamkan) pada umumnya adalah percuma. Sekiranya permintaan secara nyata tidak berasas atau berlebihan, terutamanya kerana sifatnya yang berulang, kami mungkin mengenakan yuran yang sesuai (paling banyak kos sebenar kami) mengikut peraturan berkanun yang berkenaan atau enggan memproses permintaan.

 

Anda boleh menggunakan hak anda sebagai subjek data melalui borang hubungan kami. Selain itu, anda sudah pasti boleh menghubungi kami dalam apa jua cara yang lain.

Jika anda mahu mengubah keutamaan anda berkenaan pemberitahuan eBay (termasuk komunikasi pemasaran), anda boleh berbuat demikian pada bila-bila masa di eBay Saya di bawah 'Keutamaan Komunikasi'. Jika anda tidak mahu menerima komunikasi pemasaran daripada kami, anda juga boleh membatalkan langganan dengan mengklik pada pautan dalam e-mel yang anda terima. Atas sebab teknikal, pelaksanaan mungkin mengambil masa beberapa hari. Untuk maklumat tentang cara menguruskan keutamaan kuki anda dan teknologi yang serupa, lihat bahagian seterusnya Kuki & teknologi yang serupa.

 
9. Kuki & teknologi yang serupa
 

Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, kami dan pihak ketiga yang dipilih boleh menggunakan kuki dan teknologi yang serupa untuk memberi anda pengalaman pengguna yang lebih baik, lebih pantas dan lebih selamat atau untuk menunjukkan pengiklanan anda yang diperibadikan. Kuki ialah fail teks kecil yang dicipta secara automatik oleh pelayar anda dan disimpan pada peranti anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan. Anda boleh menemui maklumat yang terperinci tentang penggunaan kuki kami dan teknologi yang serupa dan pilihan anda dalam Notis Kuki Pengguna kami.

 

Kuki kami dan teknologi yang serupa mempunyai fungsi yang berbeza:

 • Ia mungkin diperlukan secara teknikal untuk peruntukan Perkhidmatan kami.

 • Ia membantu kami mengoptimumkan Perkhidmatan kami secara teknikal (cth. pemantauan mesej ralat dan masa pemuatan).

 • Ia membantu kami menambah baik pengalaman pengguna anda (cth. simpan saiz fon dan data borang yang dimasukkan).

 • Ia membolehkan kami menunjukkan iklan yang lebih berkaitan kepada anda.

Kami menggunakan kuki dan teknologi yang serupa yang kekal pada peranti anda hanya selagi pelayar anda aktif (kuki sesi) serta kuki dan teknologi yang serupa yang kekal pada peranti anda lebih lama (kuki kekal). Sekiranya boleh, kami mengambil langkah keselamatan. yang sesuai untuk mencegah akses tidak dibenarkan kepada kuki kami dan teknologi yang serupa. ID unik memastikan bahawa hanya kami dan/atau pihak ketiga yang dipilih mempunyai akses kepada data kuki.

 

Anda bebas untuk menyahdayakan penggunaan kuki dan teknologi yang serupa jika ini disokong oleh peranti anda. Anda boleh menguruskan tetapan kuki anda dalam pelayar atau tetapan peranti. Selain itu, anda boleh memutuskan sama ada kami boleh menggunakan kuki dan teknologi yang serupa untuk menunjukkan iklan yang diperibadi untuk anda:

 • Untuk menguruskan tetapan berkenaan penggunaan kuki pihak pertama (dan teknologi yang serupa) untuk tujuan berkaitan pengiklanan, sila pergi ke Keutamaan Pengiklanan AdChoice - eBay (anda juga boleh mengakses halaman ini secara terus melalui pautan dalam iklan masing-masing atau pengaki tapak web kami).

 • Anda boleh menemui maklumat tentang kuki pihak ketiga (dan teknologi yang serupa) yang berkaitan dengan pengiklanan dan cara untuk menghalang penggunaannya pada tapak web yang berikut:

 • Pengguna di dalam Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) juga boleh menggunakan Pengiklanan dan keutamaan yang berkaitan untuk menentukan setakat mana mereka bersetuju dengan pemprosesan anda peribadi mereka untuk tujuan pengiklanan melalui kuki (dan teknologi yang serupa).

Jika anda memutuskan untuk tidak membenarkan data peribadi anda diproses oleh kami untuk tujuan pengiklanan melalui kuki (dan teknologi yang serupa), ini tidak bermakna bahawa kami tidak akan menunjukkan iklan kepada anda. Ia sekadar bermakna bahawa iklan ini tidak akan diperibadikan untuk anda menggunakan kuki, suar web atau teknologi yang serupa pihak pertama atau pihak ketiga.

 
10. Keselamatan data
 

Kami melindungi data peribadi anda melalui langkah keselamatan. Teknikal dan organisasi untuk meminimumkan risiko berkaitan kehilangan data, salah guna, akses yang tidak dibenarkan dan pendedahan dan pengubahan yang tidak dibenarkan. Untuk tujuan ini, kami menggunakan tembok api dan penyulitan data, contohnya, serta pengehadan akses fizikal untuk pusat data kami dan kawalan kebenaran untuk akses data. Anda boleh menemui maklumat lanjut tentang keselamatan data di Pusat Keselamatankami .

 

11. Maklumat penting lain berkenaan perlindungan data

Bahagian ini mengandungi maklumat tambahan yang penting tentang perlindungan data peribadi berhubung dengan penggunaan Perkhidmatan kami, termasuk sama ada anda dikehendaki memberikan data peribadi.

 

Apakah yang terjadi apabila anda berkongsi data peribadi anda pada tapak atau aplikasi kami?
Pengguna lain mempunyai akses kepada maklumat yang anda kongsi pada eBay atau dedahkan kepada pengguna lain. Contohnya, pengguna lain boleh melihat bidaan, pembelian, barang untuk dijual, butir-butir minat yang disimpan, penjual dan carian, kedai, maklum balas, penarafan, ulasan produk dan komen anda yang berkaitan. Pengguna lain juga boleh melihat sebarang maklumat yang anda pilih untuk dikongsi dalam profil anda.

Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, ID pengguna umum anda mungkin dipaparkan dan tersedia kepada umum dan dikaitkan dengan semua aktiviti eBay umum anda. Notis dihantar kepada pengguna lain tentang aktiviti mencurigakan dan pelanggaran notis pada tapak kami boleh merujuk kepada ID pengguna umum anda dan barang yang tertentu. Oleh itu, jika anda menggunakan nama pengguna yang membolehkan orang lain mengenal pasti anda, orang lain ini mungkin dapat mengenal pasti aktiviti eBay anda.

Untuk membantu melindungi data peribadi anda, kami membenarkan hanya akses terhad kepada maklumat hubungan, penghantaran dan kewangan pengguna yang lain sebagaimana perlu untuk memudahkan transaksi anda dan mengambil bayaran. Walau bagaimanapun, apabila pengguna terlibat dalam transaksi, mereka mempunyai akses satu sama lain kepada nama, ID pengguna, alamat e-mel dan maklumat hubungan dan penghantaran yang lain.

Tanggungjawab anda terhadap maklumat transaksi yang anda terima melalui eBay
Apabila anda melengkapkan transaksi dengan pengguna lain (atau transaksi telah dibatalkan, gagal atau selepas itu dibatalkan), kami akan memberi anda data peribadi pengguna yang lain (seperti nama, nama pengguna, alamat e-mel, maklumat hubungan, maklumat penghantaran dan pengebilan). Bebas daripada kami, anda ialah pengawal data tersebut dan bertanggungjawab terhadap sebarang pemprosesan.

Melainkan anda bertindak untuk tujuan peribadi semata-mata, kami mengesyorkan agar anda menjelaskan aktiviti pemprosesan data anda dalam notis privasi anda sendiri dan melindungi privasi pengguna lain. Sebagai penjual, anda mesti dalam apa jua kes mematuhi undang-undang perlindungan data berkenaan dan terutamanya melindungi hak pengguna lain sebagai subjek data, cth. memberi mereka peluang untuk mengakses data peribadi yang dikumpulkan oleh anda dan permintaan ia dipadamkan.

Anda boleh menggunakan data peribadi yang telah anda akses hanya untuk tujuan berkaitan transaksi eBay atau untuk Perkhidmatan lain yang ditawarkan melalui eBay (seperti penghantaran, aduan penipuan dan komunikasi ahli kepada ahli) dan untuk tujuan yang dipersetujui secara jelas oleh pengguna yang berkaitan dengan data tersebut. Penggunaan data peribadi pengguna lain yang anda mempunyai akses kepadanya untuk tujuan yang lain membentuk pelanggaran Perjanjian Pengguna kami.

Data peribadi yang berkaitan dengan pihak ketiga
Jika anda memberi kami data peribadi yang berkaitan dengan orang lain, anda mesti memperoleh persetujuan orang ini atau pendedahan data kepada kami mesti diizinkan secara sah. Anda mesti memaklumkan orang lain tentang cara kami memproses data peribadi mengikut Notis Privasi Pengguna kami.

Penapisan mesej yang dihantar melalui alat pemesejan kami
Kami menapis mesej yang dihantar melalui alat pemesejan kami secara automatik mengikut kriteria tertentu dan menyemak mesej yang mudah dilihat secara manual jika perlu. Mesej diterima dahulu oleh kami dan kemudian dimajukan kepada penerima. Semua mesej ditapis secara automatik mengikut kriteria tertentu. Jika perlu, mesej yang mudah dilihat disemak secara manual oleh khidmat pelanggan kami. Sekiranya berlaku pelanggaran, kami mempunyai hak untuk menyekat penghantaran mesej dan untuk mengehadkan fungsi pembelian dan penjualan akaun eBay anda atau untuk menyekat akaun eBay anda.

Ini adalah untuk melindungi kepentingan sah seperti perlindungan terhadap aktiviti penipuan atau mencurigakan (cth. spam, virus, pemancingan atau aktiviti haram yang lain) atau menguatkuasakan Perjanjian Pengguna kami dan peraturan dan dasar kami kami yang lain (cth. kandungan haram dan kandungan lain yang dilarang) termasuk tetapi tidak terhad pada menguatkuasakan larangan pembelian dan jualan di luar eBay.

Adakah anda diwajibkan untuk memberikan data peribadi anda kepada kami?
Sesetengah data peribadi yang anda berikan kepada kami (cth. data yang membolehkan kami mengenal pasti anda) diperlukan untuk mengikat Perjanjian Penggunaan dan Perjanjian Perkhidmatan Bayaran. Peruntukan sebarang data peribadi lain adalah sukarela tetapi mungkin perlu untuk penggunaan Perkhidmatan kami, seperti data pembidaan, pembelian dan jualan untuk melengkapkan transaksi.

Privasi Kanak-kanaky
Perkhidmatan kami tidak bertujuan untuk digunakan oleh kanak-kanak. Kami tidak mengumpul data peribadi dengan sengaja daripada pengguna yang dianggap kanak-kanak di bawah undang-undang negara yang berkenaan. Mengikut Perjanjian Pengguna kami, kanak-kanak tidak dibenarkan menggunakan Perkhidmatan kami.

Kekal Didaftar masuk
Apabila anda mendaftar masuk ke akaun anda pada Perkhidmatan kami, kami memberi anda pilihan untuk kekal didaftar masuk ke akaun anda untuk jumlah masa yang tertentu. Jika anda menggunakan komputer umum atau kongsi, kami menggalakkan anda agar tidak memilih untuk kekal didaftar masuk. Anda atau mana-mana pengguna lain komputer/pelayar yang anda didaftar masuk akan dapat melihat dan mengakses kebanyakan bahagian akaun anda dan mengambil tindakan khusus yang tertentu semasa tempoh didaftar masuk ini tanpa sebarang kebenaran lanjut. Tindakan khusus dan aktiviti akaun yang anda atau mana-mana pengguna lain komputer/pelayar ini boleh ambil termasuk:

 • Membida, membeli atau membuat tawaran terhadap barang

 • Menyemak keluar atau menambah barang pada kart anda

 • Membeli barang dengan PayPal menggunakan Semak Keluar Lebih Pantas (jika didayakan dalam akaun anda)

 • Melihat pengepala aktiviti

 • Melihat halaman eBay Saya (My eBay)

 • Melihat atau mengedit Senarai Amatan atau butiran pesanan

 • Melihat halaman profil

 • Menghantar mesej ahli kepada ahli

 • Melakukan aktiviti selepas jualan, seperti meninggalkan Maklum Balas, membatalkan pesanan, meminta pengembalian atau menyerahkan tuntutan

Jika anda cuba mengubah kata laluan, ID Pengguna anda, mengemas kini sebarang maklumat akaun lain atau mencuba aktiviti akaun lain melangkaui perkara yang disenaraikan di atas, anda mungkin dikehendaki memasukkan kata laluan anda.

Anda biasanya boleh menamatkan sesi daftar masuk anda sama ada dengan mendaftar keluar dan/atau mengosongkan kuki anda. Jika tetapan privasi pelayar tertentu anda didayakan, sekadar menutup pelayar anda juga boleh menamatkan sesi daftar masuk anda. Jika anda menggunakan komputer umum atau kongsi, anda harus mendaftar keluar dan/atau mengosongkan kuki anda apabila anda selesai menggunakan Perkhidmatan kami untuk melindungi akaun anda dan data peribadi anda.

Contact Customer Service

If you have an additional question about this subject, email us at Customer Support.
If you would like to ask a question on another subject, please use the Contact Us page.


Contact us

Have a question? We can help.

 Contact us

Ask eBay members

Get help from other eBay members. Visit the Answer Centre to post a question.