Help
Help
Enter your Help search terms (Example: “contact seller”)  Search Help PagesTips
Enter a Help topic here

Notis Privasi Pengguna

Dalam Notis Privasi Pengguna kami, kami telah mengkompil untuk anda semua maklumat penting tentang pengendalian data peribadi dan hak anda yang sepadan.

Notis Privasi Pengguna ini berkuatkuasa dari 20 Jun 2020. Anda boleh melihat Notis Privasi Pengguna yang sebelumnya di sini.

1. Skop dan kemaskini Notis Privasi Pengguna ini

Notis Privasi Pengguna ini terpakai untuk penggunaan laman web ini oleh anda dan semua aplikasi, perkhidmatan (termasuk perkhidmatan bayaran), produk dan alat eBay (secara kolektif "Perkhidmatan"), tanpa mengira cara anda mengakses atau menggunakan Perkhidmatantersebut , termasuk akses melalui peranti mudah alih dan aplikasi.

 

Notis Privasi Pengguna ini juga terpakai jika rujukan yang eksplisit dibuat kepadanya melalui pautan atau dengan cara yang serupa, contohnya, pada laman web rakan kongsi yang padanya Perkhidmatan daripada eBay ditawarkan.

Kami mungkin mengubah Notis Privasi Pengguna ini pada bila-bila masa dengan menyiarkan Notis Privasi Pengguna yang dipinda pada laman web ini dan menyatakan tarikh berkuatkuasa Notis Privasi Pengguna yang dipinda. Anda akan dimaklumkan tentang sebarang perubahan material kepada Notis Privasi Pengguna ini melalui "My Message" dalam "My eBay" dan/atau melalui e-mel.

 
2. Pengawal
 

Syarikat kumpulan eBay bertanggungjawab terhadap pengumpulan dan pemprosesan data peribadi anda berhubung dengan peruntukan Perkhidmatan tersebut bergantung kepada cara anda menggunakan Perkhidmatan kami.

2.1 Penggunaan Perkhidmatan tersebut

Bergantung kepada rantau di mana anda berada, salah satu syarikat-syarikat kumpulan eBay yang berikut bertanggungjawab terhadap pengumpulan dan pemprosesan data peribadi anda berhubung dengan peruntukan Perkhidmatan kami (kecuali perkhidmatan bayaran untuk penjual-penjual):

 • Amerika Syarikat: eBay Inc., 2025 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, USA

 • Kanada: eBay Canada Limited, 500 King Street West, Suite 200, Toronto, ON M5V 1L9, Canada

 • Kesatuan Eropah: eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Jerman. Jika anda menggunakan Jaminan Pelanggan eBay yang ditawarkan di Perancis, Itali atau Sepanyol, Perkhidmatan eBay S.à r.l., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg bertanggungjawab terhadap pemprosesan data berkenaan perkhidmatan tertentu ini.

 • United Kingdom: eBay (UK) Limited, 1 More London Place, London, SE1 2AF, United Kingdom

 • India: eBay Singapore Services Private Limited, 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapore 049315

 • Untuk semua negara lain: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Switzerland

2.2 Penggunaan perkhidmatan bayaran untuk penjual-penjual

Bergantung kepada rantau di mana anda berada dan sama ada kami menyediakan perkhidmatan bayaran kami di sana, syarikat-syarikat kumpulan eBay yang berikut bertanggungjawab terhadap pengumpulan dan pemprosesan data peribadi anda berhubung dengan penyediaan perkhidmatan bayaran kepadapenjual-penjual:

 • Amerika Syarikat: eBay Commerce Inc., 2065 Hamilton Ave., San Jose, CA 95125, USA

 • Kesatuan Eropah: eBay S.à r.l., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

 • UK: eBay Commerce UK Ltd., 1 More London Place, London SE1 2AF, United Kingdom

 • Kanada: eBay Commerce Canada Limited, 44 Chipman Hill, Suite 1000, Saint John NB E2L 2A9, Kanada

 • Australia: eBay Commerce Australia Pty. Ltd., Level 18, 1 York Street, Sydney NSW 2000, Australia

Seperti yang diterangkan dalam Terma Perkhidmatan Bayaran, data peribadi anda mungkin diproses oleh satu atau lebih syarikat-syarikat ini bergantung pada lokasi anda dan lokasi laman web eBay di mana pengguna melengkapkan transaksi dengan anda.

 
3. Pegawai perlindungan data dan maklumat perhubungan
 

Kami telah melantik pegawai perlindungan data di beberapa negara untuk memantau perlindungan data peribadi anda. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang Notis Privasi Pengguna ini atau tentang perlindungan data di eBay pada umumnya, anda boleh menghubungi pegawai perlindungan data yang bertanggungjawab untuk negara anda pada bila-bila masa. Anda boleh mendapatkan maklumat perhubungan pegawai perlindungan data anda dalam senarai pegawai perlindungan data kami di Pusat Privasi eBay kami.

Tambahan lagi, jika anda mempunyai pertanyaan atau aduan mengenai Notis Privasi Pengguna ini, prinsip perlindungan data global kami (lihat bahagian 6.1 Pemindahan data kepada ahli keluarga korporat eBay Inc. di bawah bahagian 6. Pemindahan data antarabangsa di bawah) atau pengendalian data peribadi kami, anda juga boleh menghubungi Pasukan Privasi eBay atau pengawal yang bertanggungjawab terhadap pemprosesan data peribadi anda pada bila-bila masa (untuk maklumat lanjut, lihat Pengawal di atas). Ini terpakai tanpa mengira sama ada kami telah melantik pegawai perlindungan data di negara anda atau tidak. Anda boleh mendapat semua maklumat yang diperlukan dan maklumat perhubungan di Pusat Privasi eBay kami.

 
4. Data peribadi yang kami kumpul dan proses
 

Kami mengumpul data peribadi anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, mencipta satu akaun eBayyang baru, memberi maklumat kepada kami melalui borang web, menambah atau mengemaskini maklumat dalam akaun eBay anda, menyertai perbincangan komuniti atas talian atau sebaliknya berinteraksi dengan kami. Kami juga mengumpul data peribadi daripada sumber lain (seperti ahli keluarga korporat eBay Inc. yang lain, agensi atau biro kredit dan broker data lain).

 

Secara keseluruhan, kami mengumpul data peribadi yang berikut:

4.1 Data peribadi yang anda berikan apabila menggunakan Perkhidmatan kami atau mencipta satu akaun eBay

 • Data yang mengenal pasti anda, seperti nama, alamat, nombor telefon atau alamat e-mel anda, nama pengguna anda atau nombor pengenalan cukai anda yang anda berikan semasa membuka akaun eBay anda atau pada tarikh yang kemudian.

 • Sekiranya anda menggunakan perkhidmatan bayaran kami sebagai seorang penjual, data pengenalan tambahan (seperti nombor keselamatan sosial atau tarikh lahir), nombor pengenalancukai (seperti nombor pengenalan "VAT") dan maklumat lain (seperti nombor akaun bank) yang anda berikan semasa menggunakan perkhidmatan bayaran kami sebagai penjual.

 • Data berkenaan bidaan, pembelian atau jualan yang anda berikan dalam transaksi.

 • Kandungan yang anda kongsi dengan pengguna lain melalui alat pemesejan kami (lihat Penapisan mesej yang dihantar melalui alat pemesejan kami di bawah bahagian 11. Maklumat penting lain berkenaan perlindungan data untuk maklumat lanjut).

 • Maklumat kewangan (contohnya contohnya kad kredit dan nombor akaun, butiran transaksi dan bentuk bayaran).

 • Penghantaran, pengebilan dan maklumat lain yang anda berikan, serta maklumat yang diperlukan untuk pelepasan kastam (seperti nombor pengenalan cukai atau nombor pengenalan lain) dan maklumat penghantaran yang berkaitan (seperti nombor penghantaran dan maklumat penjejakan) jika dihantar melalui salah satu program kami.

 • Dalam sesetengah kes: umur, jantina, negara kelahiran, kewarganegaraan, status pekerjaan, status keluarga, minat dan keutamaan.

 • Anda boleh memberi kepada kami maklumat tambahan melalui satu borang web atau dengan mengemaskini atau menambah maklumat pada akaun eBay anda, dengan menyertai perbincangan komuniti, sembang ahli, pertanyaan, penyelesaian pertikaian, panggilan khidmat pelanggan yang dirakam dengan persetujuan anda atau jika anda menghubungi kami untuk apa jua sebab lain berkenaan Perkhidmatan kami.

 • Data lain yang kami dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang berkenaan untuk mengumpul dan memproses dan yang kami perlukan untuk pengesahan atau pengenalananda atau untuk penentusahan data yang kami kumpul.

4.2 Data peribadi yang kami kumpul secara automatik apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami atau mencipta akaun eBay

 • Data yang dijana sebagai sebahagian daripada salah satu transaksi anda (bidaan, pembelian, jualan) atau yang dipautkan kepada akaun eBay anda akibat daripada transaksi yang melibatkan anda, seperti amaun transaksi, masa dan lokasi transaksi dan bentuk bayaran atau kaedah bayaran.

 • Data yang dijana melalui tindakan anda yang lain apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami dan yang dipautkan kepada akaun eBay anda, contohnya apabila anda meletakkan barang dalam kart membeli-belah anda, meletakkan barang pada senarai tontonan , menyimpan penjual, mencari atau minat atau mengikut pengguna.

 • Data berkenaan semua interaksi lain dengan Perkhidmatan kami, keutamaan pengiklanan anda dan komunikasi anda dengan kami.

 • Data lokasi, termasuk data lokasi umum anda (contohnya, alamat IP) dan data lokasi tepat pada peranti mudah alih anda. Sila ambil perhatian bahawa untuk kebanyakan peranti mudah alih, anda boleh menguruskan atau menyahdayakan penggunaan perkhidmatan lokasi bagi semua aplikasi dalam menu tetapan peranti mudah alih anda.

 • Maklumat komputer dan sambungan, seperti statistik berkenaan penggunaan perkhidmatan oleh anda daripada eBay, maklumat tentang trafik data ke atau dari laman web, URL rujukan, maklumat tentang pengiklanan, alamat IP anda, masa akses anda, data sejarah pelayar anda, tetapan bahasa anda dan maklumat weblog anda.

4.3 Data peribadi yang kami kumpul berhubung dengan penggunaan kuki dan teknologi yang serupa

Kami menggunakan kuki, suar web dan teknologi yang serupanya untuk mengumpul data ketika anda menggunakan Perkhidmatan kami. Kami mengumpul data ini daripada peranti (termasuk peranti mudah alih) yang anda gunakan untuk menggunakan Perkhidmatan kami. Data yang dikumpul termasuk penggunaan yang berikut- dan maklumat berkaitan peranti.

 • Data tentang halaman yang anda lawati, masa akses, kekerapan dan tempoh lawatan, pautan yang anda klik dan tindakan lain yang anda ambil sebagai sebahagian daripada penggunaan anda atas Perkhidmatan kami dan dalam kandungan pengiklanan dan e-mel.

 • Data tentang aktiviti dan interaksi anda dengan rakan kongsi pengiklanan kami termasuk data tentang pengiklanan yang telah ditunjukkan kepada anda, kekerapan ia ditunjukkan, masa dan tempat ia ditunjukkan dan sama ada anda mengambil sebarang tindakan, seperti mengklik pada iklan ataupun membuat pembelian.

 • Segmen atau kategori pengguna di mana anda sebagai pengguna terletak, misalnya: lelaki, berumur 20-49 tahun, berminat dengan kereta.

 • Model atau jenis peranti, sistem operasi dan versi, jenis dan tetapan pelayar, ID peranti atau pengecam peranti individu, ID iklan, token peranti individu dan data berkaitan kuki (contohnya ID kuki).

 • Alamat IP peranti yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan.

 • Data lokasi, termasuk data lokasi umum anda (contohnya, alamat IP) dan data lokasi tepat pada peranti mudah alih anda. Sila ambil perhatian bahawa kebanyakan peranti mudah alih membenarkan anda menguruskan atau menyahdayakan penggunaan perkhidmatan lokasi bagi semua aplikasi di dalam menu tetapan.

Untuk maklumat lanjut tentang penggunaan teknologi kami dan pilihan anda, lihat Kuki & teknologi yang serupanya.

4.4 Data peribadi daripada sumber lain

Kami juga mengumpul data peribadi anda daripada sumber lain dan daripada pihak ketiga setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.Khususnya, ini termasuk data yang berikut:

 • Data daripada sumber awam (contohnya data demografi)

 • Data daripada agensi atau biro kredit (contohnya laporan kredit/periksa, pengesahan identiti, data untuk pemodelan risiko dan penetapan had kredit)

 • Data daripada pemberi data (contohnya "Know Your Customer"/ penentusahan identiti, demografi, berdasarkan minat dan data berkaitan pengiklanan atas talian

 • Berkenaan dengan perkhidmatan bayaran kami untuk penjual: data daripada kerajaan atau sumber lain berkenaan sebarang sabitan dahulunya bagi penjual masing-masing, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.

Kami menggabungkan atau menyambungkan data peribadi yang kami kumpul daripada anda dengan data daripada sumber lain ini. Sekiranya data peribadi didedahkan kepada kami oleh pihak ketiga, kami mengambil langkah untuk mengesahkan bahawa pihak ketiga ini adalah dibenarkan secara sah untuk mendedahkan data peribadi anda kepada kami. Kami juga menerima akses terhadarpdata peribadi tentang anda daripada ahli keluarga korporat eBay Inc. yang lain.

4.5 Data rangkaian sosial yang anda kongsi dengan kami

 • Kami membenarkan anda menggunakan rangkaian sosial (seperti "Facebook") atau penyedia perkhidmatan daftar tunggal (seperti Google atau Apple) yang anda sudah mempunyai akaun dengannya untuk mencipta akaun eBay atau untuk memautkan akaun eBay anda dengan perkhidmatan daftar tunggal seperti itu. Anda boleh menentukan data peribadi yang kami boleh akses ketika membenarkan sambungan tersebut dengan perkhidmatan daftar tunggal.

 • Kami membenarkan anda berkongsi data peribadi dengan rangkaian sosial (seperti Facebook) atau untuk memautkan akaun eBay anda ke rangkaian sosial. Rangkaian sosial ini akan membenarkan kami mengakses kepada data peribadi tertentu anda yang telah mereka simpan secara automatik (contohnya kandungan yang telah anda lihat atau nikmati, maklumat tentang iklan-iklan yang ditunjukkan kepada anda atau telah anda klik,dan sebagainya). Anda boleh menentukan data peribadi yang kami boleh akses melalui tetapan privasi dalam setiap rangkaian sosial.

 • Jika anda memberi kami akses kepada halaman kandungan video, pemberian akses anda adalah persetujuan anda bahawa kami boleh, selama sekurang-kurangnya dua tahun, atau sehingga anda menarik balik persetujuan anda atau tidak lagi disambungkan kepada rangkaian sosial, berkongsi dengan dan mengumpul maklumat berkenaan tontonan video anda daripada rangkaian sosial.

 • Kami juga boleh menggunakan pasang masuk atau teknologi lain daripada pelbagai rangkaian-rangkaian sosial. Jika anda klik pada pautan yang dipaparkan melalui pasang masuk rangkaian sosial, anda adalah secara sukarela menyambung kepada rangkaian sosial tersebut.

 
5. Tujuan dan asas perundangan untuk pemprosesan data dan kategori penerima
 

Kami memproses data peribadi anda untuk pelbagai tujuan dan berdasarkan beberapa dasar undang-undang yang membenarkan pemprosesan ini. Sebagai contoh, kami memproses data peribadi anda untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan kami, untuk memberi anda pengalaman pengguna yang diperibadikan di laman web ini, untuk menghubungi anda berkenaan akaun eBay dan Perkhidmatan kami, untuk memberikan khidmat pelanggan, untuk memberikan anda iklan dan komunikasi pemasaran yang diperibadikan serta untuk mengesan, mencegah, mengurangkan dan menyiasat aktiviti penipuan atau tidak sah. Kami juga berkongsi maklumat anda kepada pihak ketiga, termasuk penyedia perkhidmatan yang bertindak bagi pihak kami, untuk tujuan ini. Sebagai tambahan, kami boleh berkongsi data peribadi anda antara syarikat-syarikat kumpulan eBay untuk memenuhi kontrak kami dengan anda di bawah Perjanjian Pengguna dan, jika berkaitan, Syarat-Syarat Perkhidmatan Bayaran.

 

Di bawah ini, anda akan menemui ringkasan tujuan kami memproses data peribadi anda, termasuk kategori penerima yang kami salurkan data peribadi untuk tujuan yang dinyatakan, disusun berdasarkan dasar undang-undang kami untuk pemprosesan atau perkongsian ini:

5.1 Kami memproses data peribadi anda untuk memenuhi kontrak kami dengan anda dan untuk memberi anda Perkhidmatan kami. Ini termasuk tujuan yang berikut:

 • Pemprosesan data yang berkaitan dengan anda atau syarikat anda bagi tujuan mengikat kontrak dengan anda dan melaksanakannya.

 • Peruntukan Perkhidmatan kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada membolehkan dan melakukan transaksi dengan pengguna lain (termasuk penghantaran data peribadi anda kepada pengguna lain sekiranya perlu untuk melakukan transaksi, termasuk dalam kes penamatan, kegagalan atau pembatalan transaksi yang berikutnya), contohnya dengan berkongsi alamat pemulangan anda supaya pembeli dapat memulangkanbarang), memaparkan sejarah transaksi dan maklum balas anda kepada anda, menyedia dan meningkatkan ciri-ciri seperti proses pembayaran, penarafan dan pengurusan akaun eBay, memberi perkhidmatan lain yang anda boleh gunakan (seperti yang dihuraikan berhubung dengan perkhidmatan tersebut) dan memastikan kefungsian Perkhidmatan kami. Berkaitan dengan peruntukan Perkhidmatan kami, kami akan menghantar notifikasiyang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi dan penggunaan Perkhidmatan kami selaras dengan keutamaan komunikasi dalam akaun eBay anda.

 • Membolehkan penghantaran barang yang dibeli oleh penyedia perkhidmatan logistik/penghantaran termasuk notifikasiberhubung dengan penghantaran (seperti maklumat penjejakan), yang kedua-duanya setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan tanpa persetujuan anda.

 • Peruntukan perkhidmatan pembayaran kami selaras dengan Syarat-Syarat Perkhidmatan Bayaran.

 • Menyediakan sokongan pelanggan umum termasuk penyelesaian masalah dengan akaun eBay anda, timbangtara pertikaian, memberi perkhidmatan lain yang merangkumi skop khidmat pelanggan serta penguatkuasaan tuntutan yuran. Untuk tujuan ini, kami boleh menghubungi anda melalui notifikasi dalam My eBay, e-mel, telefon, SMS, notifikasi tolak pada peranti mudah alih anda ataupun melalui mel. Jika kami menghubungi anda melalui telefon, untuk memastikan kecekapan, kami boleh menggunakan panggilan yang didail secara automatik dengan pengumuman pita atau mesej teks yang diautomatikkan mengikut Perjanjian Pengguna dan Syarat-Syarat Perkhidmatan Bayaran, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.

 • Pemprosesan data lokasi umum (seperti alamat IP atau poskod) untuk memberi anda perkhidmatan berdasarkan lokasi (seperti carian radius dan kandungan lain yang diperibadikan mengikut data lokasi umum anda).

 • Penguatkuasaan Perjanjian Pengguna, Syarat-Syarat Perkhidmatan Bayaran kami, Notis Privasi Pengguna ini serta peraturan dan dasar lain.

 • Penerbitan dan promosi penyenaraian anda atau kandungan yang berkaitan dengan laman web atau di dalam aplikasi, perkhidmatan dan alat ahli keluarga korporat eBay Inc. atau bekerjasama dengan pengendali pihak ketiga daripada laman web, aplikasi, perkhidmatan dan alat. Apabila kami berkongsi kandungan penyenaraian anda dan sebarang data peribadi yang berkaitan dengan pihak ketiga, kami berbuat demikian hanya berdasarkan perjanjian yang mengehadkan penggunaan data peribadi tersebut oleh pihak ketiga bagi tujuan yang perlu untuk memenuhi kewajipan kontrak terhadap kami. Penyedia pihak ketiga bertanggungjawab secara berkontrak untuk mengambil langkah keselamatan yang sewajarnya berkenaan dengan data ini. Penyedia pihak ketiga dilarang sama sekali untuk menyerahkan data peribadi yang terkandung dalam penyenaraian anda kepada pihak ketiga lain. Sekiranya terdapat penularan data kepada ahli keluarga korporat eBay Inc., sekatan tersebut terhasil daripada Peraturan-Peraturan Korporat Kami Yang Mengikat (lihat Seksyen 6.1 Pemindahan data kepada ahli keluarga korporat eBay Inc. di bawah Seksyen 6. Pemindahan data antarabangsa di bawah).

Sekiranya perlu, kami menghantar data peribadi anda kepada pemproses dan penerima yang berikut untuk satu atau beberapa tujuan yang dihuraikan di atas:

 • Pengguna eBay lain

 • Penyedia perkhidmatan luaran dan syarikat penghantaran (seperti DHL, UPS dsb.)

 • Penyedia perkhidmatan bayaran termasuk kumpulan syarikat PayPal Inc.

 • Operator luaran tapak web, aplikasi, perkhidmatan dan alat

5.2 Kami memproses data peribadi anda untuk mematuhi kewajipan undang-undang yang tertakluk kepada kami. Ini termasuk tujuan yang berikut:

 • Penyertaan dalam penyiasatan dan prosiding (termasuk prosiding kehakiman) yang dilakukan oleh pihak berkuasa awam atau agensi kerajaan, terutamanya, untuk tujuan mengesan, menyiasat dan mendakwa tindakan tidak sah.

 • Pencegahan, pengesanan dan pengurangan aktiviti tidak sah (contohnya penipuan, pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas).

 • Mematuhi permintaan maklumat daripada pihak ketiga berdasarkan sebarang hak maklumat berkanun yang mereka miliki terhadap kami (contohnya sekiranya berlaku pelanggaran harta intelek, cetak rompak produk, atau aktiviti lain yang menyalahi undang-undang).

 • Memastikan keselamatan maklumat Perkhidmatan kami.

 • Pengekalan dan penyimpanan data peribadi anda untuk mematuhi syarat-syarat undang-undang pengekalan yang spesifik (untuk maklumat lanjut tentang penyimpanan data anda oleh eBay, lihat Tempoh penyimpanan dan pemadaman).

Sekiranya perlu, kami menghantar data peribadi anda kepada pemproses dan penerima yang berikut untuk satu atau beberapa tujuan yang dihuraikan di atas:

 • Agensi penguatkuasaan undang-undang, mahkamah, agensi kerajaan atau pihak berkuasa awam, badan-badan antara kerajaan atau supranasional (berhubung dengan perkhidmatan bayaran kami yang disediakan di EU untuk penjual terutamanya berkenaan dengan pematuhan Undang-undang Luxembourg yang berkaitan dengan FATCA bertarikh 7 Julai 2015 dan berkaitan dengan Piawaian Pelaporan Biasa OECD bertarikh 18 Disember 2015).

 • Pihak ketiga berdasarkan tuntutan maklumat berkanun terhadap kami

 • Penyedia perkhidmatan pihak ketiga

 • Pihak ketiga yang terlibat dalam prosiding kehakiman, terutamanya, jika mereka menyerahkan arahan perundangan, perintah mahkamah atau arahan perundangan yang setara kepada kami.

 • Agensi, biro atau persatuan-persatuan kredit, jika dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan (contohnya maklumat tentang kelewatan bayaran, kemungkiran bayaran atau ketidakaturan lain yang mungkin berkaitan dengan laporan kredit anda).

5.3 Kami memproses data peribadi anda untuk melindungi kepentingan utama anda atau kepentingan utama orang sebenar yang lain. Ini termasuk untuk tujuan-tujuan yang berikut:

 • Pencegahan, pengesanan, mitigasidan penyiasatan aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang yang mungkin mengakibatkan kemerosotan kepentingan utama anda atau kepentingan utama orang sebenar yang lain, melainkan terdapat kewajipan berkanunyang memberi kesan sebegini.

Sekiranya perlu, kami menghantar data peribadi anda kepada pemproses dan penerima-penerima yang berikut untuk satu atau beberapa daripada tujuan yang dihuraikan di atas:

 • Agensi-agensi penguatkuasa undang-undang, mahkamah, agensi-agensi kerajaan atau pihak berkuasa awam, badan antara kerajaan atau supranasional

 • Pihak ketiga yang terlibat dalam prosiding kehakiman

 • Penyedia perkhidmatan luaran

5.4 Kami memproses data peribadi anda sekiranya perlu bagi tujuan kepentingan-kepentingan sah yang diikuti oleh kami atau oleh pihak ketiga kecuali di mana kepentingan tersebut telah diatasi oleh kepentingan atau hak asasi dan kebebasan anda. Untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan sah kami dengan hak-hak anda, kami telah memperkenalkan mekanisme-mekanisme kawalan yang sesuai. Berdasarkan asas ini, kami memproses data anda untuk tujuan-tujuan yang berikut:

 • Penyertaan dalam prosiding-prosiding (termasuk prosiding kehakiman) yang dikendalikan oleh mahkamah, agensi penguatkuasa undang-undang, agensi kerajaan atau pihak berkuasa awam, badan antara kerajaan atau supranasional, terutamanya untuk tujuan mengesan, menyiasat danpendakwaan tindakan-tindakan yang menyalahi undang-undang, melainkan terdapat kewajipan berkanun yang memberi kesan sebegini dan kami boleh menganggap secara sah bahawa pendedahan data tersebut adalah perlu untuk mengelakkan kekurangan yang akan berlaku atau untuk melaporkan keraguan suatu tindakan haram. Dalam kes-kes sedemikian, kami hanya akan mendedahkan perkara-perkara yang kami percaya adalah perlu, seperti nama, bandar, poskod, nombor telefon, alamat e-mel, nama pengguna (sebelumnya), alamat IP, aduan-aduan penipuan, sejarah pembidaan dan penyenaraian anda.

 • Perlindungan kepentingan sah pihak-pihak ketiga berhubung dengan pertikaian undang-undang sivil, melainkan terdapat kewajipan berkanun yang memberi kesan sebegini, jika kami boleh menganggap secara sah bahawa ia adalah perlu untuk mendedahkan data tersebut kepada pihak ketiga tersebut begi mengelakkan kelemahan yang akan berlaku.

 • Pencegahan, pengesanan, mitigasi dan penyiasatan penipuan, pelanggaran sekuriti dan aktiviti lain yang dilarang atau menyalahi undang-undang, termasuk penilaian risiko yang sepadan (contohnya melalui penggunaan captcha atau nombor telefon yang disimpan dalam akaun eBay anda untuk pengesanan dua faktor), melainkan terdapat kewajipan berkanun yang memberi kesan sebegini.

 • Pemantauan dan penambahbaikan keselamatan maklumat Perkhidmatan kami, melainkan terdapat kewajipan berkanunyang memberi kesan sebegini.

 • Prestasi semakan-semakan identiti, kelayakan kredit dan semakan-semakan kedudukan kewangan lain, penilaian aplikasi-aplikasi dan perbandingan maklumat untuk tujuan ketepatan dan penentusahan.

 • Penapisan automatik dan, jika perlu, semakan manual terhadap mesej-mesej yang dihantar melalui alat-alat pemesejan kami untuk mencegah aktiviti atau yang mencurigakan penipuan atau pelanggaran Perjanjian Pengguna kami atau peraturan-peraturan dan dasar-dasar lain, termasuk penguatkuasaan larangan pembelian dan penjualan di luar eBay, seperti yang dihuraikan lebih lanjut di bawah Penapisan mesej yang dihantar melalui alat pemesejan kami (lihat bahagian 11. Maklumat penting yang lain berkenaan perlindungan data).

 • Peruntukan bagi fungsi untuk pengguna yang menjadikan pemprosesan transaksi lebih mudah atau lebih senang (contohnya pentadbiran beberapa alamat penghantaran).

 • Analisis dan penambahbaikan Perkhidmatan daripada ahli keluarga korporat eBay Inc., contohnya dengan mengkaji semula data penggunaan laman atau maklumat daripada pengguna tentang mukasurat yang disekat atau telah ranap untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dan untuk memberi anda pengalaman pengguna yang ditambah baik, termasuk sebagai sebahagian daripada pembangunan produk.

 • Analisis perbualan telefon dengan khidmat pelanggan kami yang kami rakam dengan persetujuan anda.

 • Iklan melalui mel (mengikut keutamaan komunikasi anda dalam akaun eBay anda).

 • Setakat mana yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, tanpa persetujuan anda, komunikasi dengan anda melalui mel elektronik (contohnya e-mel atau mesej teks) atau telefon untuk menawarkan anda baucar, diskaun dan tawaran khas, untuk melakukan tinjauan pendapat dan tinjauan, dan untuk memaklumkan anda tentang Perkhidmatan kami (mengikut keutamaan komunikasi anda dalam akaun eBay anda). Jika anda tidak mahu menerima komunikasi pemasaran daripada kami, anda juga boleh membatalkan langganan dengan mengklik pada pautan dalam e-mel yang anda terima. Atas sebab-sebab teknikal, pelaksanaan mungkin akan mengambil masa beberapa hari.

 • Notifikasi berkenaan promosi dan maklumat tentang Perkhidmatan kami selepas log masuk ke akaun anda atau dalam "My Messege" dalam "My eBay" (mengikut keutamaan komunikasi anda dalam akaun eBay anda).

 • Untuk pengguna di luar Kawasan Ekonomi Eropah (EEA). Pemeribadian, pengukuran dan penambahbaikan iklan kami dan pihak ketiga dalam penawaran-penawaran atas talian kami, penawaran atas talian bagi ahli keluarga korporat eBay Inc. atau pihak ketiga yang lain.

 • Penyesuaian kandungan halaman untuk memaparkan barangan dan perkhidmatan yang anda mungkin suka berdasarkan tindakan-tindakan yang anda ambil.

 • Penilaian kualiti dan kejayaan kempen-kempen pemasaran e-mel kami (contohnya melalui analisis kadar pembukaan dan klik).

 • Penilaian status perkhidmatan (contohnya berdasarkan maklumat penjejakan jika penjual menggunakan label penghantaran daripada penyedia penghantaran melalui eBay atau menyediakan nombor penjejakan).

 • Penawaran program rakan kongsi dan bonus serta usaha pemasaran jenama lain, contohnya kad kredit berjenama bersama dalam kolaborasi dengan pengeluar kad kredit pihak ketiga.

 • Peruntukan untuk kandungan yang dikongsi bersama dan perkhidmatan (seperti pendaftaran untuk perkhidmatan, pemprosesan transaksi dan khidmat pelanggan) dengan ahli keluarga korporat eBay Inc. atau penyedia perkhidmatan pembayaran yang bekerjasama.

 • Permulaan, persediaan dan pelaksanaan pemerolehan syarikat, contohnya sekiranya berlaku penggabungan dengan syarikat lain atau pengambilalihan oleh syarikat lain. Jika kejadian tersebut berlaku, kami akan memerlukan entiti yang bergabung untuk mematuhi Notis Privasi Pengguna ini berhubung dengan data peribadi anda. Sekiranya data peribadi anda diproses untuk sebarang tujuan yang tidak dinyatakan dalam Notis Privasi Pengguna ini, anda akan dimaklumkan terlebih dahulu tentang pemprosesan data anda untuk tujuan yang baharu ini.

 • Penegasan atau pertahanan terhadap tuntutan undang-undang, termasuk tuntutan yang ditegaskanoleh seorang pengguna eBay terhadap pengguna eBay yang lain.

Sekiranya perlu, kami menghantar data peribadi anda kepada pemproses dan penerima yang berikut untuk satu atau beberapa daripada tujuan yang dihuraikan di atas:

 • Penyedia perkhidmatan luar

 • Pengguna eBay lain

 • Agensi penguatkuasa undang-undang, mahkamah, agensi kerajaan atau pihak berkuasa awam, badan antara kerajaan atau supranasional

 • Pihak ketiga yang terlibat dalam prosiding kehakiman

 • Penyedia perkhidmatan pembayaran termasuk kumpulan syarikat PayPal Inc.

 • Agensi atau biro kredit, perkhidmatan pengesahan data, vendor penilaian risiko dan agensi pengutipan (contohnya maklumat mengenai kelewatan pembayaran, peringkaran pembayaran atau penyelewengan lain yang mungkin berkaitan dengan laporan kredit anda, atau yang kami gunakan untuk mengesahkan identiti anda, risiko model, menetapkan had kredit atau mengutip hutang yang belum dibayar)

 • Syarikat-syarikat lain dalam konteks pemerolehan syarikat

 • Peserta dalam program VeRO eBay, program PROACT dan pihak ketiga yang lain jika sedang berada di dalam siasatan penipuan, pelanggaran harta intelektual, jenayah komersial, barang-barang curian, produk cetak rompak atau aktiviti lain yang menyalahi undang-undang, jika kami, mengikut budi bicara kami sahaja, menganggap siasatan kejadian tersebut adalah perlu atau berguna. Dalam kes sedemikian, kami akan mendedahkan nama, alamat, bandar, poskod, negara, nombor telefon, alamat e-mel dan nama syarikat penjual kepada pihak ketiga dan mengikat pihak ketiga melalui perjanjian ketakdedahan seluruh dunia untuk menjadikan data tersebut sebagai sulit.

Maklumat tentang hak anda untuk membantah terhadap pemprosesan berdasarkan kepentingan sah kami boleh ditemui di bawah Hak sebagai subjek data dan berhubung dengan penggunaan kuki dan teknologi yang serupa, di bawah Kuki & teknologi yang serupa.

5.5 Dengan persetujuan anda, kami memproses data peribadi anda untuk tujuan-tujuan yang berikut:

 • Untuk pengguna di dalam Kawasan Ekonomi Eropah (EEA). Pemeribadian, pengukuran dan penambahbaikan iklan kami dan pihak ketiga dalam penawaran atas talian kami, penawaran atas talian bagi ahli keluarga korporat eBay Inc. atau pihak ketiga yang lain.

 • Komunikasi pemasaran melalui telefon atau mel elektronik (seperti e-mel atau SMS), termasuk komunikasi oleh ahli keluarga korporat eBay Inc. yang lain atau pihak ketiga, melainkan komunikasi ini dibenarkan tanpa persetujuan anda di bawah undang-undang yang terpakai. Kami berkemungkinan melibatkan pihak ketiga untuk menghantar komunikasi pemasaran bagi pihak kami.

 • Pemprosesan data lokasi tepat anda untuk memberi perkhidmatan berdasarkan lokasi.

 • Peruntukan bagi perkhidmatan pendaftaran tunggal yang membolehkan anda mendaftar atau log masuk ke dalam perkhidmatan pihak ketiga menggunakan kelayakan log masuk eBay anda.

 • Pemprosesan data peribadi anda berdasarkan persetujuan anda yang telah anda berikan agar kami atau pihak ketiga boleh membolehkan anda untuk menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan tertentu atau menjadikannya sedia ada untuk anda.

Anda boleh menemui maklumat tentang hak anda untuk menarik balik persetujuan anda di bawah Hak sebagai subjek data dan maklumat berhubung dengan penggunaan kuki dan teknologi yang serupa, di bawah Kuki & teknologi yang serupa.

Sekiranya perlu, kami menghantar data peribadi anda kepada pemproses dan penerima yang berikut untuk satu atau beberapa daripada tujuan-tujuan yang dihuraikan di atas:

 • Penyedia perkhidmatan luar

 • Pihak ketiga yang menggunakan perkhidmatan pendaftaran tunggal kami (seperti yang dibenarkan oleh anda dalam setiap kes)

 • Pihak ketiga lain yang merupakan rakan kongsi kami untuk menawarkan anda perkhidmatan tertentu (seperti mana yang dihuraikan di pengumpulan persetujuan setiap pengguna)

 • institusi kewangan pihak ketiga yang merupakan rakan kongsi kami untuk menawarkan produk kewangan kepada anda, untuk mereka memberikan kandungan dan perkhidmatan bersama (seperti, pendaftaran, transaksi dan sokongan pelanggan). Rakan kongsi institusi kewangan pihak ketiga ini akan menggunakan data peribadi anda untuk menghantar kepada anda komunikasi pemasaran hanya jika anda telah meminta perkhidmatan mereka.

5.6 Perkongsian Data antara Ahli Keluarga Korporat eBay Inc.

Seperti yang dinyatakan di bawah "Data peribadi daripada sumber lain," kami juga menerima akses kepada data peribadi tentang anda daripada ahli Ahli keluarga korporat eBay Inc. yang lain. Ini membolehkan kami, terutamanya, untuk memberi anda, dengan persetujuan anda seperti yang diperlukan secara sah, maklumat tentang produk dan perkhidmatan yang kami percaya mungkin menarik minat anda dan menambah baik produk, perkhidmatan, kandungan dan pengiklanan kami dengan menganalisis penggunaan perkhidmatan ahli keluarga korporat eBay Inc. yang lain, terutamanya melalui pemadanan data tertentu (contohnya ID kuki). Selain itu, ini membolehkan kami untuk mencegah, mengesan, mengurangkan dan menyiasat dengan lebih baik penipuan, pelanggaran dan lain-lain aktiviti yang dilarang atau menyalahi undang-undang, termasuk penilaian risiko yang sepadan. Kami juga akan memberikan akses kepada data peribadi tentang anda kepada ahli keluarga korporat eBay Inc. yang lain untuk tujuan yang dinyatakan di atas. Setakat mana yang ahli keluarga korporat eBay Inc. yang lain mempunyai akses kepada data peribadi anda, mereka akan mengikut amalan yang sekurang-kurangnya mengikut had amalan yang dihuraikan dalam Notis Privasi Pengguna ini.

5.7 Maklumat tambahan berkenaan perkhidmatan pembayaran kepada penjual kami

Berhubung dengan perkhidmatan pembayaran kami kepada penjual di Kesatuan Eropah, kami di samping itu menyatakan bahawa eBay S.à r.l. tertakluk kepada kerahsiaan profesional yang memerlukan ketelusan khas berhubung dengan pemprosesan dan terutamanya, penghantaran data peribadi anda. Oleh itu, kami ingin menarik perhatian anda kepada fakta bahawa eBay S.à r.l mungkin menyerahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga dan rakan perniagaan yang boleh dipercayai sekiranya perlu untuk memberikan perkhidmatan pembayaran kami kepada penjual, seperti yang dihuraikan di atas dalam Bahagian 5 Notis Privasi Pengguna ini. Ini termasuk terutamanya pihak ketiga dan rakan perniagaan yang berikut:

 • Penyedia perkhidmatan pembayaran lain, termasuk institusi kewangan

 • Syarikat yang menawarkan produk, analisis dan penskoran kewangan (contohnya agensi atau biro kredit)

 • Pihak berkuasa, agensi dan badan kerajaan yang lain (contohnya untuk memerangi penipuan)

 • Juru audit dan penasihat profesional yang lain

Anda boleh meminta senarai lengkap kesemua penyedia pihak ketiga dan rakan perniagaan untuk perkhidmatan pembayaran dalam Kesatuan Eropah dengan menghubungi kami.

5.8 Pembuatan keputusan yang diautomatikan

Kami menggunakan teknologi yang dianggap sebagai pembuatan keputusan dan pemprofilan yang diautomatikkan. Kami tidak akan membuat sebarang keputusan yang diautomatikkan tentang anda yang akan menjejaskan anda secara ketara melainkan keputusan sedemikian perlu untuk pemasukan atau perlaksanaan kontrak dengan anda, kami telah memperoleh persetujuan anda atau kami dikehendaki oleh undang-undang yang terpakaiuntuk menggunakan teknologi tersebut. Anda akan menemui maklumat tentang hak anda untuk membantah pemprosesan data anda ini di bawah Hak sebagai subjek data.

 
 6. Pemindahan data antarabangsa
 

Sesetengah penerima data peribadi anda terletak di luar negara anda atau mempunyai pejabat di negara yang undang-undang perlindungan data mungkin memberi tahap perlindungan yang berbeza berbanding undang-undang di negara anda. Apabila memindahkan data peribadi kepada penerima tersebut, kami memberikan perlindungan yang sesuai.

 

6.1 Pemindahan data kepada ahli keluarga korporat eBay Inc.

Penghantaran data peribadi antara ahli keluarga korporat eBay Inc. yang berbeza adalah (contohnya untuk membolehkan transaksi rentas sempadan dan untuk tujuan lain yang dibenarkan secara sah ) berdasarkan prinsip perlindungan data seluruh dunia kami iaitu peraturan perlindungan data dalaman yang mengikat (Peraturan Korporat Yang Mengikat, BCR) atau berdasarkan perlindungan lain yang sesuai (contohnya klausa perlindungan data standard yang dikeluarkan atau diluluskan oleh Suruhanjaya Eropah (2010/87/EU, 2001/497/EC atau 2004/915/EC)). Melalui Peraturan Korporat Yang Mengikat kami, ahli keluarga korporat eBay Inc. mengaku janji untuk melindungi data peribadi anda dan untuk mematuhi kewajipan perlindungan data. Maklumat lanjut tentang garis panduan menyeluruh syarikat yang mengikat kami dan prinsip perlindungan data seluruh dunia kami boleh ditemui dalam Pusat Privasi eBay.

6.2 Pemindahan data lain (dari Kawasan Ekonomi Eropah ke negara ketiga)

Kami hanya akan memindahkan data peribadi anda dari Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) ke negara ketiga, contohnya negara di luar EEA, atas dasar perlindungan yang sesuai. Negara ketiga yang menyediakan tahap perlindungan data yang mencukupi mengikut Suruhanjaya Eropah pada masa ini termasuk Andorra, Argentina, Kanada (untuk syarikat yang dirangkumi oleh Akta Perlindungan Maklumat Peribadi dan Dokumen Elektronik), Switzerland, Kepulauan Faroe, Guernsey, Negara Israel, Isle of Man, Jepun, Jersey, New Zealand dan Uruguay. Penerima di AS boleh diperakui sebahagiannya mengikut Perlindungan Privasi EU-U.S., supaya perlindungan yang sesuai untuk pemindahan data antarabangsa wujud. Dalam kes lain, eBay menyediakan perlindungan yang perlu, contohnya melalui kesimpulan kontrak perlindungan data yang diguna pakai oleh Suruhanjaya Eropah (2010/87/EU, 2001/497/EC atau 2004/915/EC)) dengan penerima atau melalui langkah-langkah lain yang disediakan oleh undang-undang. Sesalinan dokumentasi langkah-langkah yang diambil oleh kami boleh diperolehi apabila diminta.

 
7. Tempoh penyimpanan dan pemadaman
 

Data peribadi anda akan disimpan oleh kami dan penyedia perkhidmatan kami mengikut undang-undang perlindungan data berkenaan setakat yang perlu untuk tujuan pemprosesan yang ditetapkan dalam Notis Privasi Pengguna ini (lihat Tujuan dan asas perundangan untuk pemprosesan data dan kategori penerima untuk maklumat lanjut tentang tujuan pemprosesan). Selepas itu, kami akan memadamkan data peribadi anda mengikut dasar pengekalan dan pemadaman data kami atau mengambil langkah untuk mempersembahkan data tanpa nama, melainkan kami diwajibkan secara sah untuk menyimpan data peribadi anda lebih lama (contohnya untuk tujuan pematuhan undang-undang, cukai, perakaunan atau pengauditan). Di Eropah, tempoh pengekalan pada umumnya adalah antara 6 hingga 10 tahun (contohnya untuk kontrak, pemberitahuan dan surat perniagaan). Setakat yang diizinkan atau dikehendaki secara sah, kami mengehadkan pemprosesan data anda dan bukannya memadamkannya (contohnya dengan mengehadkan akses kepadanya). Ini terpakai terutamanya dalam kes kami yang mungkin masih memerlukan data untuk pelaksanaan kontrak atau untuk penegasan atau pertahanan terhadap tuntutan undang-undang. Dalam kes-kes ini, tempoh pengehadan pemprosesan bergantung kepada had berkanun atau tempoh pengekalan masing-masing. Data akan dipadamkan selepas had atau tempoh pengekalan yang berkaitan tamat tempoh.

 

Tempoh pengekalan spesifik untuk data periba anda di didokumenkan dalam garis panduan pengekalan data serantau kami. Tempoh kami mengekalkan data peribadi mungkin berbeza-beza bergantung kepada Perkhidmatan yang kami berikan dan kewajipan undang-undang kami di bawah undang-undang negara yang berkenaan. Faktor yang berikut biasanya mempengaruhi tempoh pengekalan:

 • Keperluan untuk peruntukan Perkhidmatan kami
  Ini termasuk perkara seperti melaksanakan Perjanjian Pengguna dengan anda, menyelenggara dan menambah baik prestasi produk kami, memastikan keselamatan sistem kami dan menyelenggara rekod perniagaan dan kewangan yang sesuai. Kebanyakan daripada tempoh pengekalan kami ditentukan berdasarkan peraturan am ini.

 • Data peribadi kategori khas
  Sekiranya kami menyimpan data peribadi kategori khas(iaitu, data peribadi yang menunjukkan asal usul perkauman atau etnik, pandangan politik, kepercayaan agama atau falsafah, keahlian kesatuan sekerja, data genetik atau biometrik yang sedang diproses untuk tujuan mengenal pasti secara unik orang sebenar, data mengenai kesihatan atau data mengenai kehidupan seks atau orientasi seksual orang sebenar), tempoh pengekalan yang lebih singkat biasanya sesuai.

 • Pemprosesan data peribadi berdasarkan persetujuan
  Jika kami memproses data peribadi berdasarkan persetujuan (termasuk persetujuan untuk melanjutkan penyimpan), kami menyimpan data selama yang diperlukan untuk memprosesnya berdasarkan persetujuan anda.

 • Kewajipan berkanun, berkontrak atau lain-lain yang serupa
  Kewajipan penyimpanan yang sepadan mungkin timbul, contohnya, daripada undang-undang atau arahan pegawai. Ia juga mungkin perlu untuk menyimpan data peribadi berhubung dengan pertikaian undang-undang yang belum selesai atau akan datang. Data peribadi yang terkandung dalam kontrak, pemberitahuan dan surat perniagaan mungkin tertakluk kepada kewajipan penyimpanan berkanun bergantung kepada undang-undang negara.

 
 8. Hak sebagai subjek data
 

Tertakluk kepada sekatan yang mungkin ada di bawah undang-undang negara, sebagai subjek data, anda mempunyai hak untuk mengakses, membetulkan, memadamkan, mengehadkan pemprosesan dan kemudahalihan data peribadi anda. Selain itu, anda boleh menarik balik persetujuan anda dan membantah pemprosesan data peribadi anda atas dasar kepentingan sah kami. Anda juga boleh membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan.

 

Hak anda secara terperinci:

 • Anda boleh menarik balik persetujuan anda terhadap pemprosesan data peribadi anda pada bila-bila masa. Akibatnya, kami tidak lagi boleh memproses data peribadi anda berdasarkan persetujuan ini pada masa depan . Penarik balikan persetujuan tidak menjejaskan kesahihan pemprosesan berdasarkan persetujuan sebelumpenarik balikannya.

 • Anda mempunyai hak untuk memperoleh akses kepada data peribadi anda yang kami sedang iproses. Terutamanya, anda boleh meminta maklumat tentang tujuan pemprosesan, kategori data peribadi yang berkenaan, kategori penerima yang data peribadi tersebut telah atau akan didedahkan kepadanya, tempoh penyimpanan data peribadi , kewujudan hak untuk meminta pembetulan atau pemadaman data peribadi atau pengehadan pemprosesan data peribadi atau untuk membantah pemprosesan tersebut, hak untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan, sebarang maklumat yang sedia ada mengenai sumber data peribadi (sekiranya ia bukan diterima daripada anda), kewujudan pembuatan keputusan yang diautomatikkan, termasuk pemprofilan dan, jika sesuai, maklumat yang bermakna mengenai butirannya. Hak anda untuk mengakses mungkin dihadkan oleh undang-undang negara.

 • Anda mempunyai hak untuk memperoleh pembetulan data peribadi anda yang tidak tepatdaripada kami dengan kadar segera . Dengan mengambil kira tujuan pemprosesan, anda mempunyai hak untuk meminta data peribadi yang tidak lengkap untuk dilengkapkan, termasuk dengan cara pemberian pernyataan tambahan.

 • Anda mempunyai hak untuk memperoleh pemadaman data peribadi anda daripada kami, melainkan pemprosesan tersebut diperlukan untuk melaksanakan hak kebebasan bersuara dan maklumat, untuk mematuhi kewajipan undang-undang, untuk kepentingan awam atau untuk penubuhan , perlaksanaan atau pertahanan tuntutan undang-undang. Hak untuk pemadaman mungkin dihadkan oleh undang-undang negara.

 • Anda mempunyai hak untuk memperoleh pengehadan pemprosesan daripada kami setakat

  • ketepatan data dipertikaikan oleh anda,

  • pemprosesan adalah tidak sah, tetapi anda menentang pemadaman data peribadi tersebut,

  • Kami tidak lagi memerlukan data tersebut tetapi anda memerlukannya untuk menegaskan, melaksanakan atau mempertahankan tuntutan undang-undang atau

  • anda telah membantah pemprosesan tersebut.

 • Anda mempunyai hak untuk menerima data peribadi anda yang telah anda berikan kepada kami, dalam format berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca oleh mesin dan mempunyai hak untuk memindahkan data tersebut kepada pengawal lain ("hak untuk kemudahalihan data").

 • Anda mempunyai hak untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan. Sebagai peraturan, anda boleh menghubungi pihak berkuasa penyeliaan yang berada di tempat kediaman anda, tempat kerja anda atau pejabat berdaftar pengawal.

Jika data peribadi anda diproses atas dasar kepentingan sah kami, anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan data peribadi anda atas dasar situasi tertentu anda. Ini juga terpakai untuk pemprofilan. Jika kami memproseskan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung, anda mempunyai hak untuk membantah terhadap pemprosesan data peribadi anda untuk pemasaran sedemikian pada bila-bila masa, termasuk pemprofilan setakat yang berkaitan dengan pemasaran langsung tersebut.

Perlaksanaan hak subjek data di atas (contohnya hak untuk mengakses atau memadamkan) adalah percuma secara umumnya. Sekiranya permintaan secara nyata tidak berasas atau berlebihan, terutamanya sifatnya yang berulang, kami mungkin mengenakan bayaran yang sesuai (paling banyak kos sebenar kami) berdasarkan peraturan berkanun yang berkenaan atau enggan memproses permohonan.

 

Anda boleh melaksanakan hak anda sebagai subjek data melalui halaman Hubungan Privasi kami. Selain itu, anda boleh menghubungi kami pada bila-bila masa.

Jika anda mahu mengubah keutamaan anda berkenaan notifikasi eBay (termasuk komunikasi pemasaran), anda boleh berbuat demikian pada bila-bila masa di eBay Saya di bawah “Keutamaan Komunikasi”. Jika anda tidak mahu menerima komunikasi pemasaran daripada kami, anda juga boleh membatalkan langganan dengan mengklik pada pautan dalam e-mel yang anda terima. Atas sebab teknikal, pelaksanaan mungkin mengambil masa beberapa hari. Untuk maklumat tentang cara menguruskan keutamaan kuki anda dan teknologi yang serupa, lihat bahagian seterusnya Kuki & teknologi yang serupa.

 
9. Kuki & teknologi yang serupa
 

Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, kami dan pihak ketiga yang terpilih boleh menggunakan kuki dan teknologi yang serupa untuk memberi anda pengalaman pengguna yang lebih baik, lebih pantas dan lebih selamat atau untuk menunjukkan pengiklanan anda yang diperibadikan. Kuki ialah fail teks kecil yang dicipta secara automatik oleh pelayar anda dan disimpan pada peranti anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan. Anda boleh mendapat maklumat yang terperinci tentang penggunaan kuki kami dan teknologi yang serupa dan pilihan anda dalam Notis Kuki Pengguna kami.

 

Kuki kami dan teknologi yang serupa mempunyai fungsi yang berbeza:

 • Ia mungkin diperlukan secara teknikal untuk peruntukan Perkhidmatan kami.

 • Ia membantu kami mengoptimumkan Perkhidmatan kami secara teknikal teknikal (contohnya pemantauan mesej ralat dan masa pemuatan).

 • Ia membantu kami menambah baik pengalaman pengguna anda (contohnya simpan saiz fon dan data borang yang dimasukkan).

 • Ia membolehkan kami menunjukkan iklan yang lebih berkaitan kepada anda.

Kami menggunakan kuki dan teknologi yang serupa yang kekal pada peranti anda hanya selagi pelayar anda aktif (kuki sesi) serta kuki dan teknologi yang serupa yang kekal pada peranti anda lebih lama (kuki kekal). Sekiranya boleh, kami mengambil langkah keselamatan yang sesuai untuk mencegah akses yang tidak dibenarkan terhadap kuki kami dan teknologi yang serupa. ID unik memastikan hanya kami dan/atau pihak ketiga yang terpilih mempunyai akses kepada data kuki.

 

Anda bebas untuk menyahdayakan penggunaan kuki dan teknologi yang serupa jika ini adalah disokong oleh peranti anda. Anda boleh menguruskan tetapan kuki anda dalam pelayar anda atau tetapan peranti. Selain itu, anda boleh memutuskan sama ada kami boleh menggunakan kuki dan teknologi yang serupa untuk menunjukkan iklan yang diperibadikan untuk anda.

 • • Untuk menguruskan tetapan berkenaan penggunaan kuki pihak pertama (dan teknologi yang serupa) untuk tujuan berkaitan pengiklanan, sila pergi ke Keutamaan Pengiklanan AdChoice - eBay (anda juga boleh mengakses halaman ini secara terus melalui pautan dalam iklan masing-masing atau pengaki laman web kami).

 • • Anda boleh mendapat maklumat tentang kuki pihak ketiga (dan teknologi yang serupa) yang berkaitan dengan pengiklanan dan cara untuk menghalang penggunaannya pada laman web yang berikut:

 • • Pengguna di dalam Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) juga boleh menggunakan Pengiklanan dan keutamaan yang berkaitan Pengiklanan dan keutamaan yang berkaitan untuk menentukan setakat mana mereka bersetuju dengan pemprosesan data peribadi mereka untuk tujuan pengiklanan melalui kuki (dan teknologi yang serupa).

Jika anda memutuskan bahawa anda tidak membenarkan kami memproseskan data peribadi anda untuk tujuan pengiklanan melalui kuki (dan teknologi yang serupa), ini bukan bermakna bahawa kami tidak akan menunjukkan iklan kepada anda. Ia sekadar bermakna bahawa iklan ini tidak akan diperibadikan untuk anda menggunakan kuki pihak pertama atau pihak ketiga, suar web atau teknologi yang serupa.

 
10. Keselamatan data
 

Kami melindungi data peribadi anda melalui langkah keselamatan,teknikal dan organisasi untuk meminimumkan risiko berkaitan kehilangan data, salah guna, akses yang tidak dibenarkan dan pendedahan dan pengubahan yang tidak dibenarkan. Untuk tujuan ini, kami menggunakan tembok api dan penyulitan data, contohnya, serta pengehadan akses fizikal untuk pusat data kami dan kawalan kebenaran untuk akses data. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang keselamatan data kami di Pusat Keselamatan kami.

 

11. Maklumat penting lain berkenaan perlindungan data

Bahagian ini mengandungi maklumat tambahan yang penting tentang perlindungan data peribadi berhubung dengan penggunaan Perkhidmatan kami, termasuk sama ada anda dikehendaki memberikan data peribadi.

 

Apakah yang akan terjadi apabila anda berkongsi data peribadi anda pada tapak atau aplikasi kami?
Pengguna lain mempunyai akses terhadap maklumat yang anda kongsi pada eBay atau dedahkan kepada pengguna lain. Contohnya, pengguna lain boleh melihat bidaan, pembelian, barang untuk dijual, minat yang disimpan, penjual dan carian, kedai, maklum balas, penarafan, ulasan produk dan komen anda yang berkaitan. Pengguna lain juga boleh melihat sebarang maklumat yang anda pilih untuk dikongsikan dalam profil anda.

Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, ID pengguna umum anda mungkin dipaparkan dan sedia ada kepada umum dan dikaitkan dengan semua aktiviti eBay umum anda. Notis tentang aktiviti mencurigakan yang dihantar kepada pengguna lain dan pelanggaran notis pada tapak kami boleh merujuk kepada ID pengguna umum anda dan barang yang tertentu. Oleh itu, jika anda menggunakan nama pengguna yang membolehkan orang lain mengenal pasti anda, orang lain tersebut mungkin dapat mengenal pasti aktiviti eBay anda.

Untuk membantu melindungi data peribadi anda, kami hanya membenarkan akses terhad kepada maklumat hubungan, penghantaran dan kewangan pengguna lain sebagaimana yang diperlukan untuk memudahkan transaksi anda dan mengutip bayaran. Walau bagaimanapun, apabila pengguna terlibat dalam transaksi, mereka mempunyai akses antara satu sama lain tentang nama, ID pengguna, alamat e-mel dan maklumat hubungan dan penghantaran yang lain.Sebagai contoh, kami mungkin membenarkan pengguna bertukaran nombor telefon untuk saling berhubung sebelum menyelesaikan suatu transaksi (contohnya penjual boleh memilih untuk berkongsi nombor telefon mereka dengan pembeli supaya pembeli dapat menghubungi untuk membuat pertanyaan tentang barang yang disenaraikan). Dalam kes ini, penjual adalah dilarang daripada menggunakan nombor telefon pembeli untuk tujuan lain (contohnya melengkapkan transaksi di luar eBay atau menambah pembeli ke senarai pemasaran).

Tanggungjawab anda terhadap maklumat transaksi yang anda terima melalui eBay
Apabila anda melengkapkan transaksi dengan pengguna lain (atau transaksi telah dibatalkan, gagal atautidak sah selepas itu), kami akan memberi data peribadi pengguna lain kepada anda (seperti nama, nama pengguna, alamat e-mel, maklumat hubungan, maklumat penghantaran dan pengebilan atau alamat pemulangan). Bebas daripada kami, anda adalah pengawal data tersebut dan bertanggungjawab untuk setiap pemprosesan yang anda lakukan setelah kami berkongsi data ini dengan anda, termasuk pematuhan terhadap had yang dikenakan oleh Notis Privasi Pengguna ini dan Perjanjian Pengguna kami.

Melainkan anda bertindak untuk tujuan peribadi semata-mata, kami mencadangkan agar anda menjelaskan aktiviti pemprosesan data anda dalam notis privasi anda sendiri dan melindungi privasi pengguna lain. Sebagai penjual, anda mesti mematuhi undang-undang perlindungan data berkenaan dalam apa jua kes dan terutamanya melindungi hak pengguna lain sebagai subjek data, contohnya memberi peluang kepada mereka untuk mengakses data peribadi yang anda kumpul dan membuat permintaan untuk dipadamkan.

Anda hanya boleh menggunakan data peribadi yang anda mempunyai akses untuk tujuan berkaitan dengan transaksi eBay atau untuk Perkhidmatan lain yang ditawarkan melalui eBay (seperti penghantaran, aduan penipuan dan komunikasi antara ahli) dan untuk tujuan yang dipersetujui secara nyata oleh pengguna yang berkaitan dengan data tersebut. Penggunaan data peribadi pengguna lain yang anda mempunyai akses untuk tujuan yang lain, seperti menambah mereka ke senarai mel tanpa persetujuan nyata mereka, merupakan suatu pelanggaran Perjanjian Pengguna kami.

Data peribadi yang berkaitan dengan pihak ketiga
Jika anda memberi kami data peribadi yang berkaitan dengan orang lain, anda mesti memperoleh persetujuan daripada orang ini atau pendedahan data kepada kami mesti dibenarkan di sisi undang-undang. Anda mesti memaklumkan orang lain tentang cara kami memproses data peribadi berdasarkan Notis Privasi Pengguna kami.

Penapisan mesej yang dihantar melalui alat pemesejan kami
Semua mesej yang dihantar melalui alat pemesejan adalah kami terimadahulu dan kemudian dimajukan kepada penerima. Semua mesej adalah ditapiskan secara automatik berdasarkan kriteria tertentu. Jika perlu, mesej yang terserlah adalah disemak secara manual oleh khidmat pelanggan kami. Sekiranya berlaku pelanggaran Perjanjian Pengguna kami (termasuk mana-mana peraturan dan dasar kami), kami mempunyai hak untuk menyekat penghantaran mesej dan mengehadkan fungsi pembelian dan penjualan akaun eBay anda atau menyekat akaun eBay anda. Ini adalah untuk melindungi kepentingan sah kami seperti perlindungan terhadap aktiviti penipuan atau mencurigakan (contohnya spam, virus, pemancingan atau aktiviti haram yang lain) atau menguatkuasakan Perjanjian Pengguna kami dan peraturan dan dasar kami yang lain (contohnya kandungan haram dan kandungan lain yang dilarang) termasuk tetapi tidak terhad kepada menguatkuasakan larangan pembelian dan penjualan di luar eBay.

Adakah anda diwajibkan untuk memberikan data peribadi anda kepada kami?
Sesetengah data peribadi yang anda berikan kepada kami (contohnya data yang membolehkan kami mengenal pasti anda) diperlukan untuk mengikat Perjanjian Penggunaan dan Terma Perkhidmatan Bayaran. Sebagai contoh, di bawah Terma Perkhidmatan Bayaran, anda mesti memberi kami maklumat pengenalan tertentu termasuk nama sah, tarikh lahir, dan nombor pengenalan cukai atau nombor jaminan sosial supaya kami dapat memenuhi kewajipan kami di bawah undang-undang "Know Your Customer" (KYC). Seperti yang dijelaskan di bahagian lain dalam Notis Privasi Pengguna kami dan dalam Terma Perkhidmatan Bayaran, kami boleh berkongsi data ini dengan syarikat-syarikat kumpulan eBay yang lain untuk memudahkan transaksi dan dengan penyedia perkhidmatan, termasuk pemproses bayaran, agensi dan biro kredit. Walaupun peruntukan sebarang data peribadi lain (contohnya data alamat dan penghantaran) adalah sukarela tetapi ia mungkin diperlukan untuk penggunaan Perkhidmatan kami, seperti data pembidaan, pembelian dan jualan untuk melengkapkan transaksi.

Privasi Kanak-kanak
Perkhidmatan kami tidak dimaksudkan untuk penggunaan kanak-kanak. Kami dengan sedar tidak mengumpul data peribadi daripada pengguna yang dianggap kanak-kanak di bawah undang-undang negara yang berkenaan. Di bawah Perjanjian Pengguna kami, kanak-kanak tidak dibenarkan untuk menggunakan Perkhidmatan kami.

Kekal Didaftar masuk
Apabila anda mendaftar masuk ke akaun anda pada Perkhidmatan kami, kami memberi anda pilihan untuk kekal didaftar masuk ke akaun anda untuk masa yang tertentu. Jika anda menggunakan komputer umum atau kongsi, kami menggalakkan anda agar menolak. Anda atau mana-mana pengguna lain yang menggunakan komputer/pelayar yang anda didaftar masuk akan dapat melihat dan mengakses kebanyakan bahagian akaun anda dan mengambil tindakan khusus yang tertentu semasa tempoh didaftar masuk ini tanpa sebarang kebenaran lanjut. Tindakan khusus dan aktiviti akaun yang anda atau mana-mana pengguna lain komputer/pelayar ini boleh ambil termasuk:

 • Membida, membeli atau membuat tawaran terhadap barang

 • Menyemak keluar atau menambah barang pada kart anda

 • Membeli barang dengan PayPal dengan menggunakan Semak Keluar Lebih Pantas (jika didayakan dalam akaun anda)

 • Melihat pengepala aktiviti

 • Melihat halaman eBay Saya (My eBay)

 • Melihat atau mengedit Senarai Pemerhatian atau butiran pesanan

 • Melihat halaman profil

 • Menghantar mesej ahli kepada ahli

 • Melakukan aktiviti selepas jualan, seperti meninggalkan maklum balas, membatalkan pesanan, meminta pengembalian atau menyerahkan tuntutan

Jika anda cuba mengubah kata laluan atau ID Pengguna anda, mengemas kini sebarang maklumat akaun atau mencuba aktiviti akaun selain daripada perkara yang disenaraikan di atas, anda mungkin dikehendaki memasukkan kata laluan anda.

Anda biasanya boleh menamatkan sesi daftar masuk anda sama ada dengan mendaftar keluar dan/atau mengosongkan kuki anda. Jika tetapan privasi pelayar tertentu anda didayakan, sekadar menutup pelayar anda juga boleh menamatkan sesi daftar masuk anda. Jika anda menggunakan komputer umum atau kongsi, anda harus mendaftar keluar dan/atau mengosongkan kuki anda apabila anda selesai menggunakan Perkhidmatan kami untuk melindungi akaun anda dan data peribadi anda.

Contact Customer Service

If you have an additional question about this subject, email us at Customer Support.
If you would like to ask a question on another subject, please use the Contact Us page.


Contact us

Have a question? We can help.

 Contact us

Ask eBay members

Get help from other eBay members. Visit the Answer Centre to post a question.