15 min article

Notis Privasi Pengguna

Dalam Notis Privasi Pengguna kami, kami telah menyusun semua maklumat penting tentang pengendalian data peribadi anda oleh kami dan hak anda yang sepadan.
 

Notis Privasi Pengguna ini berkuat kuasa mulai 8 April 2024. Lihat Notis Privasi Pengguna yang terdahulu.

1. Skop dan kemas kini Notis Privasi Pengguna ini

Notis Privasi Pengguna ini terpakai untuk penggunaan anda dalam tapak web ini dan semua aplikasi, perkhidmatan (termasuk perkhidmatan pembayaran), produk dan alat (secara kolektif "Perkhidmatan") eBay yang disediakan oleh eBay Inc. atau gabungannya (eBay Inc. dan syarikat yang dikawal secara langsung atau tidak langsung dirujuk sebagai "Gabungan eBay"). Notis Privasi Pengguna ini terpakai tanpa mengira cara anda mengakses dan menggunakan Perkhidmatan ini, termasuk akses melalui peranti mudah alih dan aplikasi. Untuk pendedahan tambahan serantau dan negeri, sila lihat bahagian 12. Pendedahan Privasi Serantau dan Negeri di bawah.

Ketahui lebih lanjut tentang bahagian 1

Notis Privasi Pengguna ini turut terpakai jika rujukan dibuat kepadanya melalui pautan atau dengan cara yang serupa, sebagai contoh melalui tapak web rakan kongsi di mana Perkhidmatan daripada eBay ditawarkan.

Kami boleh mengubah Notis Privasi Pengguna ini pada bila-bila masa dengan menyiarkan Notis Privasi Pengguna yang dipinda pada tapak web ini dan menyatakan tarikh berkuat kuasa Notis Privasi Pengguna yang dipinda. Anda akan dimaklumkan tentang sebarang perubahan material kepada Notis Privasi Pengguna ini melalui Mesej Saya dalam eBay Saya dan/atau melalui e-mel.

 
Controller

2. Pengawal

Gabungan eBay mana yang bertanggungjawab terhadap pengumpulan dan pemprosesan data peribadi anda berhubung dengan penyediaan Perkhidmatan bergantung pada cara anda menggunakan Perkhidmatan kami.

2.1 Penggunaan Perkhidmatan (kecuali perkhidmatan pembayaran untuk penjual)

Bergantung pada rantau di mana anda tinggal, salah satu daripada Gabungan eBay berikut bertanggungjawab terhadap pengumpulan dan pemprosesandata peribadi anda berhubung dengan penyediaan Perkhidmatan kami (kecuali perkhidmatan pembayaran untuk penjual). Rantau tempat tinggal anda ditentukan berdasarkan alamat pendaftaran akaun anda (sebagai pengguna berdaftar) atau lokasi anda (apabila tidak mendaftar):

 • AS: eBay Inc., 2025 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, AS
 • Kanada: eBay Canada Limited, 240 Richmond Street West, 2nd Floor Suite 02-100 Toronto, Ontario, M5V 1V6, Kanada
 • EU: eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Jerman
 • United Kingdom: eBay (UK) Limited, 1 More London Place, London, SE1 2AF, United Kingdom
 • India: eBay Singapore Services Private Limited, 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapura 049315
 • Untuk semua negara lain: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Switzerland

2.2 Penggunaan perkhidmatan pembayaran untuk penjual

Bergantung pada rantau di mana anda tinggal atau di mana pembayaran anda diproses, Gabungan eBay yang berikut bertanggungjawab terhadap pengumpulan dan pemprosesan data peribadi anda berhubung dengan penyediaan perkhidmatan pembayaran kami kepada anda sebagai penjual:

 • AS: eBay Commerce Inc., 2065 Hamilton Ave., San Jose, CA 95125, USA
 • EEA/CH: eBay S.à r.l., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 • UK: eBay Commerce UK Ltd., 1 More London Place, London SE1 2AF, United Kingdom
 • Kanada: eBay Commerce Canada Limited, 44 Chipman Hill, Suite 1000, Saint John NB E2L 2A9, Kanada
 • Australia: eBay Commerce Australia Pty. Ltd., Level 18, 1 York Street, Sydney NSW 2000, Australia
 • Untuk semua negara lain: eBay Commerce Inc., 2065 Hamilton Ave., San Jose, CA 95125, USA

Seperti yang diterangkan dalam Terma Penggunaan Pembayaran - opens in new window or tab kami, data peribadi anda mungkin diproses oleh satu atau lebih daripada satu entiti ini bergantung pada lokasi anda dan lokasi tapak web eBay di mana pengguna melengkapkan transaksi dengan anda.

 
Data protection officer and contact

3. Pegawai perlindungan data dan butiran hubungan

Kami telah melantik pegawai perlindungan data di beberapa negara untuk memantau perlindungan data peribadi anda.  Anda akan menemui butiran hubungan pegawai perlindungan data anda dalam senarai pegawai perlindungan data kami - opens in new window or tab di Pusat Privasi eBay - opens in new window or tab kami.

Tambahan lagi, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau aduan tentang Notis Privasi Pengguna ini, prinsip perlindungan data global kami (lihat bahagian 6.1 Pemindahan data kepada Gabungan eBay di bawah bahagian 6. Pemindahan data antarabangsa di bawah) atau pengendalian data peribadi oleh kami, anda boleh menghubungi Pasukan Privasi eBay atau pengawal yang bertanggungjawab terhadap pemprosesan data peribadi anda pada bila-bila masa (untuk maklumat lanjut, lihat bahagian 2. Pengawal di atas). Ini terpakai tanpa mengira sama ada kami telah melantik pegawai perlindungan data di negara anda. Anda boleh menemui semua maklumat yang diperlukan dan butiran hubungan - opens in new window or tab di Pusat Privasi eBay - opens in new window or tab kami.

 
Controller

4. Apakah data peribadi yang kami kumpul dan proses

Kami mengumpul data peribadi anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, mencipta akaun eBay baharu, memberi kami maklumat melalui borang web, menambah atau mengemas kini maklumat dalam akaun eBay anda, menyertai perbincangan komuniti dalam talian atau sebaliknya berinteraksi dengan kami. Kami turut mengumpulkan data peribadi daripada sumber lain (seperti Gabungan eBay lain, agensi atau biro kredit, dan pembekal data).

Ketahui lebih lanjut tentang bahagian 4

Secara keseluruhan, kami mengumpul data peribadi yang berikut:

4.1 Data peribadi yang anda berikan apabila menggunakan Perkhidmatan kami atau mencipta akaun eBay.

 • Data yang mengenal pasti anda, seperti nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, nama pengguna atau nombor pengenalan cukai yang anda berikan apabila menyediakan akaun eBay anda atau pada tarikh yang kemudian.
 • Sekiranya anda menggunakan Perkhidmatan kami sebagai penjual, data pengenalan tambahan seperti ID yang dikeluarkan oleh kerajaan (cth. nombor keselamatan sosial), tarikh lahir, nombor pengenalan cukai (seperti nombor pengenalan VAT), nombor pendaftaran perniagaan, dokumen dan maklumat pengenalan yang terkandung pada ID, gambar swafoto dan maklumat lain (seperti nombor akaun bank) yang anda berikan semasa menggunakan perkhidmatan pembayaran kami atau perkhidmatan lain sebagai penjual.
 • Data berkenaan bidaan, pembelian atau jualan yang anda berikan dalam transaksi.
 • Kandungan yang anda kongsi dengan pengguna lain melalui alat pemesejan kami (lihat Penapisan mesej yang dihantar melalui alat pemesejan kami di bawah bahagian 11. Maklumat penting lain berkenaan perlindungan data untuk maklumat lanjut).
 • Maklumat kewangan (cth. kad kredit dan nombor akaun, butiran transaksi dan bentuk bayaran).
 • Penghantaran, pengebilan dan maklumat lain yang anda berikan, serta maklumat yang diperlukan untuk pelepasan kastam (seperti nombor pengenalan cukai atau nombor pengenalan lain) dan maklumat penghantaran yang berkaitan (seperti nombor penghantaran dan maklumat penjejakan) jika dihantar melalui salah satu program kami.
 • Dalam sesetengah kes: umur, jantina, negara kelahiran, kewarganegaraan, negara bermastautin, status pekerjaan, status keluarga, minat dan keutamaan.
 • Apabila anda mengemukakan laporan kepada eBay: Data yang mengenal pasti anda, seperti nama dan alamat e-mel anda, dan maklumat tambahan yang anda berikan dengan laporan anda.
 • Anda boleh memberi kami maklumat tambahan melalui borang web atau dengan mengemas kini atau menambah maklumat pada akaun eBay anda, dengan menyertai perbincangan komuniti, sembang ahli, tinjauan, pertanyaan, penyelesaian pertikaian, panggilan khidmat pelanggan yang dirakam dengan persetujuan anda, atau jika anda menghubungi kami untuk apa jua sebab lain berkenaan Perkhidmatan kami.
 • Data lain yang kami dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang berkenaan untuk mengumpul dan memproses dan yang kami perlukan untuk pengesahan atau pengenalpastian anda atau untuk penentusahan data yang kami kumpul.

4.2 Data peribadi yang kami kumpul secara automatik apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami atau mencipta akaun eBay

 • Data yang dijana sebagai sebahagian daripada salah satu transaksi anda(cth. yang berkaitan dengan bidaan, pembelian, jualan, yuran) atau yang dipautkan kepada akaun eBay anda akibat daripada transaksi yang melibatkan anda, seperti amaun transaksi, masa dan lokasi transaksi dan bentuk bayaran atau kaedah bayaran.
 • Data yang dijana melalui tindakan anda yang lain apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami dan yang dipautkan kepada akaun eBay anda (cth. nombor akaun eBay, keutamaan mata wang anda, bila anda meletakkan barangan dalam troli beli-belah anda, meletakkan barangan dalam senarai amatan, simpan penjual, carian atau minat, mengikuti pengguna, atau mencari untuk menggunakan perkhidmatan rakan pihak ketiga untuk pembayaran atau sebaliknya).
 • Data berkenaan semua interaksi lain dengan Perkhidmatan kami, keutamaan pengiklanan anda dan komunikasi anda dengan kami.
 • Data lokasi, termasuk data lokasi am anda (cth. alamat IP) dan, dengan kebenaran anda, data lokasi tepat peranti mudah alih anda. Sila ambil perhatian bahawa untuk kebanyakan peranti mudah alih, anda boleh menguruskan atau menyahdayakan penggunaan perkhidmatan lokasi tepat bagi semua aplikasi dalam menu tetapan peranti mudah alih anda.
 • Sesetengah metadata merakamkan tetapan kamera anda termasuk dalam imej barangan yang anda muat naik untuk jualan.
 • Maklumat komputer dan sambungan, seperti statistik berkaitan penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda, maklumat tentang trafik data ke dan dari laman web, URL rujukan, maklumat tentang iklan, alamat IP anda, masa akses anda termasuk halaman yang diakses dalam Perkhidmatan kami, tetapan bahasa anda dan maklumat log web anda.

4.3 Data peribadi yang kami kumpul berhubung dengan penggunaan kuki dan teknologi yang serupa

Kami menggunakan kuki dan teknologi yang serupa untuk mengumpulkan data berhubung dengan Perkhidmatan kami. Kami mengumpul data ini daripada peranti (termasuk peranti mudah alih) yang mana anda gunakan untuk menggunakan Perkhidmatan kami. Data yang dikumpul termasuk maklumat berkaitan penggunaan dan peranti yang berikut:

 • Data tentang halaman yang anda lawati, masa akses, kekerapan dan tempoh lawatan, pautan yang anda klik dan tindakan lain yang anda ambil sebagai sebahagian daripada penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda dan dalam kandungan pengiklanan dan e-mel.
 • Data tentang aktiviti dan interaksi anda dengan rakan kongsi pengiklanan kami termasuk data tentang pengiklanan yang telah ditunjukkan kepada anda, kekerapan ia ditunjukkan, masa dan tempat ia ditunjukkan dan sama ada anda mengambil sebarang tindakan, seperti mengklik pada iklan atau membuat pembelian.
 • Segmen atau kategori pengguna di mana anda sebagai pengguna berada, sebagai contoh: wanita, 20-49 tahun, berminat dengan kasut sukan.
 • Model atau jenis peranti, sistem operasi dan versi, jenis dan tetapan pelayar, ID peranti atau pengecam peranti individu, ID iklan, token peranti individu dan data berkaitan kuki (cth. ID kuki).
 • Alamat IP dari mana peranti anda mengakses Perkhidmatan kami.
 • Data lokasi, termasuk data lokasi am anda (cth. alamat IP) dan, dengan kebenaran anda, data lokasi tepat peranti mudah alih anda. Sila ambil perhatian bahawa kebanyakan peranti mudah alih membolehkan anda menguruskan atau menyahdayakan penggunaan perkhidmatan lokasi tepat bagi semua aplikasi dalam menu tetapan.

Untuk maklumat lanjut tentang penggunaan teknologi ini oleh kami dan pilihan anda, lihat bahagian 9. Kuki & teknologi yang serupa.

4.4 Data peribadi daripada sumber lain

Kami juga mengumpul data peribadi tentang anda daripada sumber lain dan daripada pihak ketiga setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan. Terutamanya, ini termasuk data yang berikut:

 • Data daripada sumber awam (cth. senarai sekatan awam) atau yang terdapat secara umum dalam talian
 • Data daripada agensi atau biro kredit (cth. laporan/semakan kredit, pengesahan identiti, data untuk pemodelan risiko dan penetapan had kredit). Untuk maklumat tambahan serantau dan negeri tertentu, sila lihat bahagian 12. Pendedahan Privasi Serantau dan Negeri di bawah
 • Data daripada pembekal data (cth. data "Kenali Pelanggan Anda"/penentusahan identiti, demografi, berdasarkan minat dan berkaitan pengiklanan dalam talian)
 • Berhubung dengan perkhidmatan pembayaran kami untuk penjual: data daripada kerajaan atau sumber lain berkenaan sebarang sabitan lampau bagi penjual masing-masing, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan

Kami menggabungkan atau menyambungkan data peribadi yang kami kumpul daripada anda dengan data daripada sumber lain ini. Sekiranya data peribadi didedahkan kepada kami oleh pihak ketiga, kami mengambil langkah untuk memastikan pihak ketiga ini dibenarkan di sisi undang-undang untuk mendedahkan data peribadi anda kepada kami. Kami juga menerima akses data peribadi tentang anda daripada Gabungan eBay - opens in new window or tab.

4.5 Data rangkaian sosial yang anda kongsi bersama kami

 • Kami membenarkan anda menggunakan penyedia perkhidmatan daftar tunggal (single sign-on) (seperti Google, Facebook atau Apple) yang anda sudah mempunyai akaun dengannya untuk mencipta akaun eBay atau untuk memautkan akaun eBay anda ke perkhidmatan daftar tunggal seperti itu. Anda boleh menentukan data peribadi yang boleh kami akses ketika membenarkan sambungan dengan perkhidmatan daftar tunggal.
 • Kami membenarkan anda berkongsi data peribadi dengan rangkaian sosial (seperti Facebook) atau untuk memautkan akaun eBay anda ke rangkaian sosial. Rangkaian sosial ini secara automatik boleh memberi kami akses kepada data peribadi tertentu yang telah mereka simpan tentang anda (cth. kandungan yang telah anda lihat atau nikmati, maklumat tentang iklan yang ditunjukkan kepada anda atau telah anda klik, dan sebagainya). Anda boleh menentukan data peribadi yang boleh kami akses melalui tetapan privasi setiap rangkaian sosial.
 • Kami juga boleh menggunakan pasang masuk (plug-ins) atau teknologi lain daripada pelbagai rangkaian sosial. Jika anda klik pada pautan yang dipaparkan melalui pasang masuk rangkaian sosial, anda secara sukarela menyambung kepada rangkaian sosial tersebut.
 
Purposes and legal basis for data processing and categories of recipients

5. Tujuan dan asas perundangan untuk pemprosesan data dan kategori penerima

Kami memproses data peribadi anda untuk pelbagai tujuan dan berdasarkan beberapa asas perundangan berbeza yang membenarkan pemprosesan ini. Sebagai contoh, kami memproses data peribadi anda untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan kami, untuk memberi anda pengalaman pengguna yang diperibadikan di tapak web ini, untuk menghubungi anda berkenaan akaun eBay dan Perkhidmatan kami, untuk menyediakan khidmat pelanggan, untuk memberi anda iklan dan komunikasi pemasaran yang diperibadikan serta untuk mengesan, mencegah, mengurangkan dan menyiasat aktiviti penipuan atau tidak sah. Kami juga berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga, termasuk penyedia perkhidmatan yang bertindak bagi pihak kami, untuk tujuan ini. Sebagai tambahan, kami mungkin berkongsi data peribadi anda antara Gabungan eBay untuk memenuhi kontrak kami dengan anda di bawah Perjanjian Pengguna dan, jika berkaitan, Terma Penggunaan Pembayaran.

Ketahui lebih lanjut tentang bahagian 5

Di bawah ini, anda akan menemui ringkasan tujuan kami memproses data peribadi anda, termasuk kategori penerima yang kami salurkan data peribadi untuk tujuan yang dinyatakan, disusun berdasarkan asas perundangan kami untuk pemprosesan atau perkongsian ini:

5.1 Kami memproses data peribadi anda untuk memenuhi kontrak kami bersama anda dan untuk menyediakan anda dengan Perkhidmatan kami serta melaksanakan transaksi antara penjual dan pembeli. Ini termasuk tujuan yang berikut:

 • Pemprosesan data yang berkaitan dengan anda atau syarikat anda untuk tujuan mengikat kontrak dengan anda dan melaksanakannya.
 • Penyediaan Perkhidmatan kami, termasuk tetapi tidak terhad pada mendayakan dan melakukan transaksi dengan pengguna lain (termasuk paparan dan penghantaran data peribadi anda kepada pengguna lain sekiranya perlu untuk melakukan transaksi, termasuk dalam kes penamatan, kegagalan atau pembatalan transaksi yang berikutnya), cth. dengan berkongsi alamat pemulangan anda supaya pembeli boleh memulangkan item), memaparkan sejarah transaksi dan maklum balas anda kepada anda, menyedia dan meningkatkan ciri seperti proses bayaran, penarafan, perkhidmatan pengesahan dan pengurusan akaun eBay, memberikan perkhidmatan lain yang boleh anda gunakan (seperti yang dihuraikan berhubung dengan perkhidmatan tersebut) dan memastikan keberkesanan fungsi Perkhidmatan kami. Berhubung dengan penyediaan Perkhidmatan kami, kami akan menghantar pemberitahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi dan penggunaan Perkhidmatan kami mengikut keutamaan komunikasi dalam akaun eBay anda.
 • Mendayakan penghantaran barang yang dibeli oleh penyedia perkhidmatan logistik/penghantaran termasuk pemberitahuan berhubung dengan penghantaran (seperti maklumat penjejakan), yang kedua setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan tanpa persetujuan anda.
 • Penyediaan perkhidmatan pembayaran kami selaras dengan Terma Penggunaan Pembayaran.
 • Menyediakan sokongan pelanggan umum termasuk penyelesaian masalah dengan akaun eBay anda, timbang tara pertikaian, memberikan perkhidmatan lain dalam skop khidmat pelanggan serta penguatkuasaan tuntutan yuran. Untuk tujuan ini, kami boleh menghubungi anda melalui pemberitahuan dalam eBay Saya, e-mel, telefon, SMS, pemberitahuan tolak pada peranti mudah alih anda atau melalui mel. Jika kami menghubungi anda melalui telefon, untuk memastikan kecekapan, kami mungkin menggunakan panggilan yang didail secara automatik dengan pengumuman pita atau mesej teks automatik mengikut Perjanjian Pengguna dan Terma Penggunaan Pembayaran, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.
 • Pemprosesan data lokasi umum (seperti alamat IP atau poskod) untuk memberi anda perkhidmatan berdasarkan lokasi (seperti carian radius dan kandungan lain yang diperibadikan mengikut data lokasi umum anda).
 • Penguatkuasaan Perjanjian Pengguna, Terma Penggunaan Pembayaran kami, Notis Privasi Pengguna ini serta peraturan dan dasar lain.
 • Penerbitan dan promosi penyenaraian anda atau kandungan yang berkaitan pada tapak web atau dalam aplikasi, perkhidmatan dan alat Gabungan eBay atau operator tapak web, aplikasi, perkhidmatan dan alat pihak ketiga yang bekerjasama. Apabila kami berkongsi kandungan penyenaraian anda dan sebarang data peribadi yang berkaitan dengan pihak ketiga, kami berbuat demikian hanya mengikut perjanjian yang mengehadkan penggunaan data peribadi tersebut oleh pihak ketiga kepada tujuan yang perlu bagi memenuhi kewajipan kontraktual kepada kami. Penyedia pihak ketiga bertanggungjawab secara kontraktual untuk mengambil langkah keselamatan yang sesuai berkenaan dengan data ini. Penyedia pihak ketiga dilarang sama sekali untuk menyerahkan data peribadi yang terkandung dalam penyenaraian anda kepada pihak ketiga lain. Sekiranya berlaku penghantaran data kepada Gabungan eBay, sekatan sedemikian terhasil daripada Peraturan Korporat Yang Mengikat (lihat bahagian 6.1 Pemindahan data kepada Gabungan eBay di bahagian 6. Pemindahan data antarabangsa di bawah).
 • Mendayakan acara yang anda daftar (termasuk mengendali proses pendaftaran dan menghantar maklumat yang diperlukan dalam konteks acara).

Sekiranya perlu, kami menghantar data peribadi anda kepada pemproses dan penerima yang berikut untuk satu atau beberapa tujuan yang dihuraikan di atas:

 • Pengguna eBay lain
 • Gabungan eBay
 • Pembekal perkhidmatan luaran, rakan pengesahan, rakan perkhidmatan storan fizikal dan syarikat penghantaran (seperti DHL, UPS dan sebagainya) dan agensi acara
 • Agensi kerajaan atau pihak berkuasa awam (termasuk pihak berkuasa kastam dan cukai)
 • Pembekal perkhidmatan pembayaran
 • Operator luaran tapak web, aplikasi, perkhidmatan dan alat

5.2 Kami memproses data peribadi anda untuk mematuhi kewajipan undang-undang yang tertakluk kepada kami. Ini termasuk tujuan yang berikut:

 • Penyertaan dalam penyiasatan dan prosiding (termasuk prosiding penghakiman) yang dilakukan oleh pihak berkuasa awam atau agensi kerajaan, terutamanya, untuk tujuan mengesan, menyiasat dan mendakwa tindakan tidak sah.
 • Pencegahan, pengesanan dan pengurangan (termasuk pematuhan keperluan pelaporan) aktiviti yang menyalahi undang-undang (cth. penipuan, pengubahan wang, pembiayaan keganasan, penderaan kanak-kanak dan pelanggaran undang-undang sekatan).
 • Mematuhi permintaan maklumat daripada pihak ketiga berdasarkan sebarang hak maklumat berkanun yang mereka miliki terhadap kami (cth. sekiranya berlaku pelanggaran harta intelek, cetak rompak produk, atau aktiviti lain yang menyalahi undang-undang).
 • Mematuhi keperluan pengumpulan maklumat, pengesahan, pendedahan dan pelaporan dan keperluan lain di bawah undang-undang perlindungan pengguna, anti penipuan, platform dalam talian dan cukai.
 • Mematuhi keperluan akses data di bawah undang-undang perkhidmatan pembayaran (cth. di bawah Arahan Perkhidmatan Pembayaran Kesatuan Eropah) sebagai pembekal perkhidmatan pembayaran).
 • Memastikan keselamatan Perkhidmatan kami.
 • Pengekalan dan penyimpanan data peribadi anda untuk mematuhi keperluan pengekalan undang-undang tertentu (untuk maklumat lanjut tentang penyimpanan data anda oleh eBay, lihat bahagian 7. Tempoh penyimpanan dan pemadaman).

Sekiranya perlu, kami menghantar data peribadi anda kepada pemproses dan penerima yang berikut untuk satu atau beberapa tujuan yang dihuraikan di atas:

 • Agensi penguatkuasaan undang-undang, mahkamah, agensi kerajaan atau pihak berkuasa awam (termasuk pihak berkuasa cukai dan kewangan), badan antara kerajaan atau supranasional (berkaitan dengan perkhidmatan pembayaran kami yang disediakan di EU untuk penjual terutamanya berkaitan pematuhan undang-undang Luxembourg berkaitan FATCA bertarikh 7 Julai 2015 dan berkaitan Standard Pelaporan Bersama OECD bertarikh 18 Disember 2015).
 • Pihak ketiga berasaskan tuntutan maklumat berkanun terhadap kami, termasuk para peserta dalam program eBay VeRO dan program PROACT.
 • Penyedia perkhidmatan pihak ketiga.
 • Penyedia perkhidmatan pihak ketiga lain yang anda pilih untuk mengakses data anda di bawah undang-undang perkhidmatan pembayaran dan seperti yang dibenarkan dalam setiap kes oleh anda.
 • Pihak ketiga yang terlibat dalam prosiding penghakiman, terutamanya, jika mereka menyerahkan arahan perundangan, arahan mahkamah atau arahan perundangan yang setara kepada kami.
 • Agensi, biro atau persatuan kredit, jika dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan (cth. maklumat tentang kelewatan pembayaran, kemungkiran pembayaran atau ketaknalaran lain yang mungkin berkaitan dengan laporan kredit anda).
 • Gabungan eBay
 • Pengguna eBay lain

5.3 Kami memproses data peribadi anda untuk melindungi kepentingan vital anda atau kepentingan vital orang sebenar yang lain. Ini termasuk tujuan yang berikut:

 • Pencegahan, pengesanan, pengurangan dan penyiasatan aktiviti menyalahi undang-undang yang mungkin menjejaskan kepentingan vital anda atau kepentingan vital orang sebenar yang lain, melainkan terdapat kewajipan berkanun yang bermaksud sedemikian.

Sekiranya perlu, kami menghantar data peribadi anda kepada pemproses dan penerima yang berikut untuk satu atau beberapa tujuan yang dihuraikan di atas:

 • Agensi penguatkuasaan undang-undang, mahkamah, agensi kerajaan atau pihak berkuasa awam, badan antara kerajaan atau supranasional
 • Pihak ketiga yang terlibat dalam prosiding penghakiman
 • Gabungan eBay
 • Penyedia perkhidmatan luaran

5.4 Kami memproses data peribadi anda sekiranya perlu untuk tujuan kepentingan sah yang diikuti oleh kami atau oleh pihak ketiga, kecuali kepentingan tersebut diatasi oleh kepentingan atau hak asasi dan kebebasan anda. Untuk menyelaraskan kepentingan sah kami dengan hak anda, kami telah memperkenalkan mekanisme kawalan yang sesuai. Mengikut dasar ini, kami memproses data anda untuk tujuan yang berikut:

 • Penyertaan dalam penyiasatan dan prosiding (termasuk prosiding penghakiman) yang dilaksanakan oleh mahkamah, agensi penguatkuasaan undang-undang, agensi kerajaan atau pihak berkuasa awam, badan antara kerajaan atau supranasional, terutamanya untuk tujuan mengesan, menyiasat dan mendakwa tindakan tidak sah, melainkan terdapat kewajipan berkanun yang bermaksud sedemikian dan kami boleh menganggap secara sah bahawa pendedahan data adalah perlu untuk menghindarkan kekurangan yang akan berlaku atau untuk melaporkan keraguan tindakan tidak sah. Dalam kes sedemikian, kami hanya akan mendedahkan perkara yang kami percaya perlu, dan setakat mana yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, seperti nama, bandar, poskod, nombor telefon, alamat e-mel, nama pengguna (sebelumnya), sejarah alamat IP, aduan penipuan, pembidaan dan sejarah penyenaraian anda.
 • Perlindungan kepentingan sah pihak ketiga (termasuk para peserta program VeRO dan program PROACT)  berhubung dengan pertikaian undang-undang sivil, termasuk siasatan pertikaian tersebut, melainkan terdapat kewajipan berkanun yang bermaksud sedemikian, jika kita boleh menganggap secara sah bahawa data perlu didedahkan kepada pihak ketiga tersebut bagi menghindarkan kekurangan yang akan berlaku. Dalam kes sedemikian, kami hanya akan mendedahkan apa yang kami percaya sebagai perlu, dan setakat mana yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, seperti nama, alamat, bandar, poskod, negara, nombor telefon, alamat e-mel dan nama syarikat penjual kepada pihak ketiga dan mengikat pihak ketiga dengan perjanjian ketakdedahan seluruh dunia untuk memperlakukan data itu sebagai sulit.
 • Pencegahan, pengesanan, pengurangan dan penyiasatan penipuan, jenayah dan mudarat kewangan, pelanggaran undang-undang sekatan antarabangsa, insiden keselamatan dan aktiviti lain yang dilarang atau menyalahi undang-undang, termasuk penilaian risiko yang sepadan (cth. melalui penggunaan captcha, teknologi pengangkaan port untuk mengenal pasti sesi pengguna menggunakan alat desktop jarak jauh, metadata atau nombor telefon yang disimpan dalam akaun eBay anda untuk penilaian risiko dan pengesahan dua faktor) dan pelaksanaan langkah yang sepadan (cth. menyahupayakan sesetengah bentuk pembayaran berdasarkan risiko yang dikaitkan dengan transaksi yang mendasari), melainkan terdapat kewajipan berkanun yang bermaksud sedemikian.
 • Mengesahkan bahawa laporan yang dikemukakan kepada eBay (termasuk laporan tanpa nama) adalah bukan palsu atau berniat jahat.
 • Pemantauan dan penambahbaikan keselamatan Perkhidmatan kami, melainkan terdapat kewajipan berkanun yang bermaksud sedemikian.
 • Pelaksanaan semakan identiti, kepercayaan kredit dan semakan kedudukan kewangan lain, penilaian aplikasi dan perbandingan maklumat untuk tujuan ketepatan dan  penentusahan.
 • Penapisan automatik dan, jika perlu, semakan manual bagi mesej yang dihantar menerusi alat pemesejan kami (termasuk mesej sembang dan e-mel yang dihantar ke alamat e-mel alias eBay) untuk mencegah aktiviti penipuan atau mencurigakan atau pelanggaran Perjanjian Pengguna atau peraturan dan dasar lain, termasuk menguatkuasakan larangan pembelian dan penjualan di luar eBay, seperti yang diterangkan dengan lebih lanjut di bawah Penapisan mesej yang dihantar melalui alat pemesejan kami (lihat bahagian 11. Maklumat penting lain berkenaan perlindungan data).
 • Penyediaan fungsi untuk pengguna yang menjadikan pemprosesan transaksi lebih mudah atau lebih senang (cth. pentadbiran beberapa alamat penghantaran, mengemaskini maklumat bayaran yang disimpan dari semasa ke semasa berdasarkan maklumat yang disediakan oleh bank anda atau pembekal perkhidmatan bayaran yang lain) atau menyediakan pengguna dengan maklumat lanjut tentang transaksi mereka (cth. mengira pelepasan CO₂ daripada pembelian eBay).).
 • Analisis dan penambahbaikan Perkhidmatan daripada Gabungan eBay, cth. dengan menyemak semula data atau maklumat penggunaan tapak daripada pengguna tentang halaman yang disekat atau telah ranap untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dan untuk memberi anda pengalaman pengguna yang ditambah baik, termasuk sebagai sebahagian daripada pembangunan produk.
 • Analisis perbualan telefon dengan khidmat pelanggan kami yang kami rakam dengan persetujuan anda.
 • Iklan melalui mel (mengikut keutamaan komunikasi anda dalam akaun eBay anda).
 • Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan tanpa persetujuan anda, komunikasi dengan anda melalui mel elektronik (cth. e-mel atau mesej teks) atau telefon untuk menawarkan anda baucar, diskaun dan tawaran khas, untuk melakukan tinjauan pendapat dan tinjauan, dan untuk memaklumkan anda tentang Perkhidmatan kami (mengikut keutamaan komunikasi anda dalam akaun eBay anda). Jika anda tidak lagi mahu menerima e-mel pemasaran daripada kami, anda juga boleh membatalkan langganan dengan mengklik pada pautan di bahagian pembawah e-mel yang anda terima. Atas sebab teknikal, pelaksanaan mungkin mengambil masa beberapa hari.
 • Untuk para pengguna di luar Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), Switzerland dan United Kingdom: Pengiklanan dan pemperibadian kandungan, pengukuran dan analitik, di dalam dan di luar tapak kami, seperti yang dijelaskan pada halaman Pengiklanan dan keutamaan yang berkaitan.
 • Penyesuaian kandungan halaman untuk memaparkan barang dan perkhidmatan yang mungkin anda suka berdasarkan tindakan yang anda ambil.
 • Penilaian kualiti dan kejayaan kempen pemasaran e-mel kami (cth. melalui analisis kadar pembukaan dan klik).
 • Penilaian status perkhidmatan (cth. berdasarkan maklumat penjejakan jika penjual menggunakan label penghantaran daripada penyedia penghantaran melalui eBay atau menyediakan nombor penjejakan).
 • Penawaran atau pemudahan penawaran program rakan dan bonus dan usaha pemasaran jenama bersama yang lain (cth. jaminan produk, tawaran pembiayaan penjual atau kad kredit jenama bersama dengan kerjasama pemberi pinjaman, rakan niaga atau pengeluar kad kredit pihak ketiga), setakat mana yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.
 • Penyediaan kandungan dan perkhidmatan kongsi (seperti pendaftaran untuk perkhidmatan, pemprosesan transaksi dan khidmat pelanggan) dengan Gabungan eBay atau penyedia perkhidmatan pembayaran yang bekerjasama.
 • Permulaan, persediaan dan pelaksanaan pemerolehan syarikat, cth. sekiranya berlaku penggabungan dengan syarikat lain atau pengambilalihan oleh syarikat lain. Jika kejadian tersebut berlaku, kami akan menghendaki entiti yang bergabung agar mematuhi Notis Privasi Pengguna ini berhubung dengan data peribadi anda. Sekiranya data peribadi anda akan diproses untuk sebarang tujuan yang tidak dinyatakan dalam Notis Privasi Pengguna ini, anda akan dimaklumkan terlebih dahulu tentang pemprosesan data anda untuk tujuan baharu ini.
 • Penuntutan atau pembelaan tuntutan undang-undang, termasuk tuntutan oleh seorang pengguna eBay terhadap pengguna eBay yang lain.
 • Membolehkan Gabungan eBay mematuhi kewajipan undang-undang yang tertakluk, termasuk pengumpulan maklumat, pengesahan, pendedahan, pelaporan dan keperluan lain di bawah undang-undang perlindungan pengguna, anti penipuan, platform dalam talian dan cukai.
 • Mematuhi kewajipan undang-undang yang akan datang.
 • Untuk pengguna di Amerika Syarikat: menyiasat dan menyampaikan keputusan pertikaian dengan pengguna yang terjejas (cth. berkongsi maklumat tentang penyiasatan eBay terhadap aduan pelanggaran polisi oleh pengguna dengan pengguna yang membuat laporan).

Sekiranya perlu, kami menghantar data peribadi anda kepada pemproses dan penerima yang berikut untuk satu atau beberapa tujuan yang dihuraikan di atas:

 • Gabungan eBay.
 • Penyedia perkhidmatan luaran.
 • Pengguna eBay lain.
 • Agensi penguatkuasaan undang-undang, mahkamah, agensi kerajaan atau pihak berkuasa awam, badan antara kerajaan atau supranasional.
 • Pihak ketiga yang terlibat dalam prosiding penghakiman.
 • Peserta dalam program VeRO eBay, program PROACT dan pihak ketiga yang lain sekiranya berlaku siasatan tentang penipuan, pelanggaran harta intelektual, jenayah runcit, barang curi, cetak rompak produk atau aktiviti lain yang menyalahi undang-undang.
 • Pembekal perkhidmatan pembayaran.
 • Rakan niaga pihak ketiga dalam meluaskan penawaran peluang pembiayaan komersial.
 • Agensi atau biro kredit, perkhidmatan penentusahan data, vendor penilaian risiko dan agensi pengumpulan (cth. maklumat mengenai kelewatan pembayaran, kemungkiran pembayaran atau ketaknalaran lain yang mungkin berkaitan dengan laporan kredit anda, atau yang kami gunakan untuk mengesahkan identiti anda, risiko model, menetapkan had kredit atau mengutip hutang yang belum dibayar).
 • Syarikat lain dalam konteks pemerolehan syarikat.

Maklumat tentang hak anda untuk membantah pemprosesan berdasarkan kepentingan sah kami boleh ditemui di bawah 8. Hak sebagai subjek data dan, berhubung dengan penggunaan kuki dan teknologi yang serupa, di bawah 9. Kuki & teknologi yang serupa.

5.5 Dengan persetujuan anda, kami memproses data peribadi anda untuk tujuan yang berikut:

 • Untuk para pengguna di dalam Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), Switzerland dan United Kingdom: Pengiklanan dan pemperibadian kandungan, pengukuran dan analitik, di dalam dan di luar tapak kami, seperti yang dijelaskan pada halaman Pengiklanan dan keutamaan yang berkaitan kami.
 • Komunikasi dengan anda melalui mel elektronik (seperti e-mel atau mesej teks) atau telefon, termasuk komunikasi oleh Gabungan eBay atau pihak ketiga, untuk menawarkan anda baucar, diskaun dan tawaran istimewa, melainkan komunikasi ini dibenarkan tanpa persetujuan anda di bawah undang-undang yang berkenaan. Kami mungkin melibatkan pihak ketiga untuk menghantar komunikasi pemasaran bagi pihak kami.
 • Pemprosesan data lokasi tepat anda untuk memberikan perkhidmatan berdasarkan lokasi. Sila ambil perhatian bahawa kebanyakan peranti mudah alih membolehkan anda menguruskan atau menyahdayakan penggunaan perkhidmatan lokasi tepat bagi semua aplikasi dalam menu tetapan.
 • Untuk pengguna dalam Kawasan Ekonomi Eropah (EEA): Menyimpan maklumat kewangan anda (cth. nombor kad kredit dan nombor akaun) untuk transaksi akan datang.
 • Penyediaan perkhidmatan daftar tunggal (single sign-on) yang membolehkan anda mendaftar atau log masuk ke perkhidmatan pihak ketiga menggunakan tauliah (credentials) daftar masuk eBay anda.
 • Bagi penjual, pemprosesan data biometrik anda bagi mengenal pasti anda dan seterusnya mencegah penipuan dan mengurangkan risiko lain pada platform kami, dan berhubung dengan keperluan Mengenali Pelanggan Anda dan pematuhan yang serupa.
 • Pemprosesan data peribadi anda berdasarkan persetujuan anda yang telah anda berikan supaya kami atau pihak ketiga boleh membenarkan anda menggunakan perkhidmatan tertentu atau menjadikannya tersedia untuk anda.

Anda boleh menemui maklumat mengenai hak anda untuk menarik balik persetujuan anda di bawah bahagian 8. Hak sebagai subjek data dan maklumat berhubung dengan penggunaan kuki dan teknologi yang serupa di bawah bahagian 9. Kuki & teknologi yang serupa.

Sekiranya perlu, kami menghantar data peribadi anda kepada pemproses dan penerima yang berikut untuk satu atau beberapa tujuan yang dihuraikan di atas:

 • Gabungan eBay
 • Penyedia perkhidmatan luaran
 • Pihak ketiga yang menggunakan perkhidmatan daftar tunggal (single sign-on) kami (seperti yang dibenarkan oleh anda dalam setiap kes)
 • Pihak ketiga lain yang merupakan rakan kongsi kami untuk menawarkan anda perkhidmatan tertentu (seperti yang dihuraikan pada pengumpulan persetujuan pengguna masing-masing)
 • Rakan pengiklanan pihak ketiga seperti Google, Meta, Microsoft, Pinterest dan TikTok, seperti yang disenaraikan pada halaman Pengiklanan dan keutamaan kami yang berkaitan.

5.6 Perkongsian Data dengan Gabungan eBay

Seperti yang ditetapkan di bawah "Data peribadi daripada sumber lain," kami juga menerima akses kepada data peribadi tentang anda daripada Gabungan eBay lain. Ini membolehkan kami, terutamanya, untuk memberi anda, dengan persetujuan anda seperti yang diperlukan di sisi undang-undang, maklumat tentang produk dan perkhidmatan, yang kami percaya mungkin menarik minat anda, dan menambah baik produk, perkhidmatan, kandungan dan pengiklanan kami dengan menganalisis penggunaan perkhidmatan Gabungan eBay oleh anda, terutamanya melalui pemadanan data tertentu (cth. ID kuki). Selain itu, ini membolehkan kami untuk mencegah, mengesan, mengurangkan dan menyiasat dengan lebih baik penipuan, insiden keselamatan dan aktiviti lain yang dilarang atau menyalahi undang-undang, termasuk penilaian risiko yang sepadan. Kami juga akan memberikan akses kepada data peribadi tentang anda kepada Gabungan eBay lain untuk tujuan yang dinyatakan di atas. Setakat yang Gabungan eBay lain mempunyai akses kepada data peribadi anda, mereka akan mengikut amalan yang sekurang-kurangnya mengikut had amalan yang dihuraikan dalam Notis Privasi Pengguna ini.

5.7 Maklumat tambahan berkenaan perkhidmatan pembayaran kami untuk penjual

Berhubung dengan perkhidmatan pembayaran kami untuk penjual di EEA dan Switzerland, kami selain itu menyatakan bahawa eBay S.à r.l. tertakluk kepada kerahsiaan profesional yang memerlukan ketelusan khas berhubung dengan pemprosesan dan terutamanya, penghantaran data peribadi anda. Oleh itu, kami ingin menarik perhatian anda kepada fakta bahawa eBay S.à r.l. mungkin menyerahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga dan rakan perniagaan yang boleh dipercayai sekiranya perlu untuk memberikan perkhidmatan pembayaran kami untuk penjual, seperti yang dihuraikan di atas dalam Bahagian 5 Notis Privasi Pengguna ini. Ini termasuk terutamanya pihak ketiga dan rakan perniagaan yang berikut:

 • Penyedia perkhidmatan bayaran lain, termasuk institusi kewangan
 • Syarikat menawarkan produk, analisis dan penskoran kewangan (cth. agensi atau biro kredit)
 • Pihak berkuasa, agensi dan badan kerajaan yang lain (cth. untuk memerangi penipuan)
 • Juruaudit dan penasihat profesional yang lain

5.8 Pembuatan keputusan yang diautomatikkan

Kami menggunakan teknologi yang dianggap pembuatan keputusan dan pemprofilan yang diautomatikkan. Kami tidak akan membuat sebarang keputusan yang diautomatikkan tentang anda yang akan menjejaskan anda secara signifikan melainkan keputusan sedemikian perlu untuk mengikat atau melaksanakan kontrak dengan anda, kami telah memperoleh persetujuan anda atau kami dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan untuk menggunakan teknologi tersebut. Anda akan menemui maklumat mengenai hak anda untuk membantah pemprosesan data anda di bawah bahagian 8. Hak sebagai subjek data.

 
International Data Transfers

6. Pemindahan data rentas sempadan

Sesetengah penerima data peribadi anda terletak di luar bidang kuasa anda atau mempunyai pejabat di bidang kuasa di mana undang-undang perlindungan datanya mungkin memberi tahap perlindungan yang berbeza berbanding undang-undang di bidang kuasa anda. Apabila memindahkan data peribadi kepada penerima tersebut, kami memberikan perlindungan yang sesuai.

Ketahui lebih lanjut tentang bahagian 6

6.1 Pemindahan data ke Gabungan eBay

Penghantaran data perlindungan antara Gabungan eBay (cth. untuk mendayakan transaksi rentas sempadan dan untuk tujuan lain yang dibenarkan di sisi undang-undang) adalah berdasarkan prinsip perlindungan data seluruh dunia kami iaitu peraturan perlindungan data dalaman yang mengikat (Peraturan Korporat Yang Mengikat, BCR) atau berdasarkan perlindungan lain yang sesuai (cth. klausa perlindungan data standard yang dikeluarkan atau diluluskan oleh Suruhanjaya Eropah (2021/914/EU). Melalui Peraturan Korporat Yang Mengikat kami, Gabungan eBay berjanji untuk melindungi data peribadi anda dan untuk mematuhi kewajipan perlindungan data. Maklumat lanjut tentang garis panduan seluruh syarikat yang mengikat kami dan prinsip perlindungan data seluruh dunia kami boleh ditemui dalam Pusat Privasi eBay - opens in new window or tab.

6.2 Pemindahan data lain (dari Kawasan Ekonomi Eropah ke negara ketiga)

Kami mungkin memindahkan data peribadi anda kepada penerima (lihat bahagian 5. Tujuan dan asas perundangan untuk pemprosesan data dan kategori penerima) yang mungkin berada di mana-mana di dunia. Kami hanya akan memindahkan data peribadi anda dari Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), United Kingdom atau Switzerland ke negara-negara ketiga, iaitu negara-negara di luar EEA, berasaskan perlindungan yang wajar atau jika sebaliknya dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan. Negara-negara ketiga yang menyediakan tahap perlindungan data yang mencukupi menurut Suruhanjaya Eropah pada masa ini termasuklah Andorra, Argentina, Kanada (bagi syarikat-syarikat yang dilindungi oleh Akta Perlindungan Maklumat Peribadi dan Dokumen Elektronik), Switzerland (untuk pemindahan keluar dari EEA), Kepulauan Faroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jepun, Jersey, New Zealand, Korea Selatan, United Kingdom, Amerika Syarikat (Rangka Kerja Privasi Data) dan Uruguay. Dalam kes lain, eBay menyediakan perlindungan yang perlu, cth. melalui kesimpulan kontrak perlindungan data yang diguna pakai oleh Suruhanjaya Eropah (cth. klausa perlindungan data standard (2021/914/EU) dengan penerima, atau melalui langkah lain yang diperuntukkan oleh undang-undang. Maklumat tambahan mengenai langkah-langkah yang diambil oleh kami boleh disediakan apabila diminta. Kami kerap menilai semula langkah-langkah yang diambil untuk menilai keperluan daripada panduan pengawal seliaan baharu dan kes undang-undang.

 
Storage duration and erasure

7. Tempoh storan dan pemadaman

Data peribadi anda akan disimpan oleh kami dan pembekal perkhidmatan kami menurut undang-undang perlindungan data yang berkenaan sejauh mana yang perlu untuk tujuan pemprosesan yang dinyatakan dalam Notis Privasi Pengguna ini (lihat bahagian 5. Tujuan dan asas perundangan bagi pemprosesan data dan kategori penerima untuk maklumat lanjut mengenai tujuan pemprosesan). Selepas itu, kami akan memadamkan data peribadi anda mengikut dasar pengekalan dan pemadaman data kami atau mengambil langkah sewajarnya untuk menjadikan data tanpa nama, melainkan kami diwajibkan atau dibenarkan oleh undang-undang untuk menyimpan data anda dengan lebih lama (cth. untuk pematuhan undang-undang, tujuan cukai, perakaunan atau audit atau untuk mengesan dan mencegah aktiviti penipuan atau tidak sah di eBay). Di Eropah, tempoh pengekalan pada umumnya antara 6 hingga 10 tahun (cth. untuk kontrak, pemberitahuan dan surat perniagaan). Setakat yang diizinkan atau dikehendaki di sisi undang-undang, kami mengehadkan pemprosesan data anda dan bukannya memadamkannya (cth. dengan mengehadkan akses kepadanya). Ini terpakai terutamanya dalam kes di mana kami mungkin masih memerlukan data untuk pelaksanaan kontrak atau untuk penuntutan atau pembelaan tuntutan undang-undang atau di mana pengekalan tersebut sebaliknya dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang. Dalam kes ini, tempoh pengehadan pemprosesan bergantung kepada had berkanun atau tempoh pengekalan masing-masing. Data akan dipadamkan selepas had atau tempoh pengekalan yang berkaitan tamat tempoh.

Ketahui lebih lanjut tentang bahagian 7

Tempoh pengekalan tertentu untuk data peribadi adalah didokumenkan dalam garis panduan pengekalan data serantau kami. Tempoh kami mengekalkan data peribadi mungkin berbeza-beza bergantung kepada Perkhidmatan yang kami berikan dan kewajipan undang-undang kami di bawah undang-undang negara yang berkenaan. Faktor yang berikut biasanya mempengaruhi tempoh pengekalan:

 • Keperluan bagi penyediaan Perkhidmatan kami
  Ini termasuk perkara sedemikian seperti melaksanakan Perjanjian Pengguna dengan anda, menyelenggara dan menambah baik prestasi produk kami, memastikan keselamatan sistem kami dan menyelenggara rekod perniagaan dan kewangan yang sesuai. Kebanyakan tempoh pengekalan kami ditentukan berdasarkan peraturan umum ini.

 • Pemprosesan berdasarkan persetujuan data peribadi
  Jika kami memproses data peribadi berdasarkan persetujuan (termasuk persetujuan untuk melanjutkan storan), kami menyimpan data selagi perlu untuk memprosesnya mengikut persetujuan anda.

 • Kewajipan berkanun, kontraktual atau lain-lain yang serupa
  Kewajipan storan yang sepadan mungkin timbul, contohnya, daripada undang-undang atau arahan pegawai. Ia juga mungkin perlu untuk menyimpan data peribadi berhubung dengan pertikaian undang-undang yang belum selesai atau akan datang. Data peribadi yang terkandung dalam kontrak, pemberitahuan dan surat perniagaan mungkin tertakluk kepada kewajipan penyimpanan berkanun bergantung pada undang-undang negara.

 
Rights as a data subject

8. Hak sebagai subjek data

Tertakluk kepada pengehadan yang mungkin di bawah undang-undang negara, sebagai subjek data, anda mempunyai hak untuk mengakses, membetulkan, memadamkan, mengehadkan pemprosesan dan kemudahalihan data berhubung dengan data peribadi anda. Selain itu, anda boleh menarik balik persetujuan anda dan membantah pemprosesan data peribadi anda yang berasaskan kepentingan sah kami. Anda juga boleh membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan.

Ketahui lebih lanjut tentang bahagian 8

Hak anda secara terperinci:

 • Di mana kami bergantung pada persetujuan anda boleh menarik balik persetujuan anda terhadap pemprosesan data peribadi anda oleh kami pada bila-bila masa. Akibatnya, kami tidak lagi boleh memproses data peribadi anda berdasarkan persetujuan ini pada masa akan datang. Penarikan balik persetujuan tidak menjejaskan kepatuhan pemprosesan berdasarkan persetujuan sebelum penarikan baliknya.
 • Anda mempunyai hak untuk memperoleh akses kepada data peribadi anda yang sedang diproses oleh kami. Terutamanya, anda boleh meminta maklumat tentang tujuan pemprosesan, kategori data peribadi yang berkenaan, kategori penerima yang data peribadi tersebut telah atau akan didedahkan kepadanya, di mana mungkin jangkaan tempoh pengekalan data peribadi akan disimpan atau kriteria yang digunakan untuk menentukan tempoh tersebut, kewujudan hak untuk meminta pembetulan atau pemadaman data peribadi atau pengehadan pemprosesan data peribadi atau untuk membantah pemprosesan tersebut, hak untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan, sebarang maklumat yang tersedia berkenaan sumber data peribadi (sekiranya ia tidak dikumpulkan daripada anda), kewujudan pembuatan keputusan yang diautomatikkan, termasuk pemprofilan dan, jika sesuai, maklumat tentang butirannya yang bermakna. Hak anda untuk mengakses tidak akan menjejaskan hak dan kebebasan orang lain. Hak anda untuk mengakses mungkin dihadkan oleh undang-undang negara.
 • Anda mempunyai hak untuk memperoleh daripada kami tanpa kelengahan yang tidak wajar pembetulan data peribadi yang tidak tepat mengenai anda. Dengan mengambil kira tujuan pemprosesan, anda mempunyai hak untuk meminta data peribadi yang tidak lengkap dilengkapkan, termasuk dengan menyediakan pernyataan tambahan.
 • Anda berhak untuk memperoleh daripada kami pemadaman data peribadi berkaitan anda di bawah keadaan tertentu (cth. apabila data peribadi tidak lagi perlu berkaitan dengan tujuan data ini diproses atau data tidak lagi diperlukan untuk mengatasi sebab-sebab yang sah, seperti mengesan/mencegah penipuan), melainkan pemprosesan diperlukan untuk melaksanakan hak kebebasan bersuara dan maklumat, untuk mematuhi kewajipan undang-undang, atas sebab-sebab kepentingan awam atau mewujudkan, menjalankan atau membela tuntutan undang-undang. Hak untuk pemadaman mungkin dihadkan oleh undang-undang negara.
 • Anda berhak untuk memperoleh daripada kami sekatan pemprosesan data peribadi anda setakat mana
  • ketepatan data dipertikaikan oleh anda,
  • pemprosesan menyalahi undang-undang, tetapi anda menentang pemadaman data peribadi tersebut,
  • kami tidak lagi memerlukan data tetapi anda memerlukannya untuk menegaskan, menjalankan atau membela tuntutan undang-undang atau
  • anda telah membantah pemprosesan tersebut.
 • Anda mempunyai hak untuk menerima data peribadi berkenaan anda yang telah anda berikan kepada kami, dalam format berstruktur, biasanya digunakan dan boleh dibaca mesin dan mempunyai hak untuk memindahkan data tersebut kepada pengawal lain ("hak untuk kemudahalihan data").
 • Anda mempunyai hak untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan. Kebiasaannya, anda boleh menghubungi pihak berkuasa penyeliaan tempat kediaman biasa anda, tempat kerja anda atau pejabat berdaftar pengawal.

Jika data peribadi anda diproses berasaskan kepentingan sah kami, anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan data peribadi anda atas sebab yang berkaitan dengan situasi tertentu anda. Ini juga terpakai untuk pemprofilan. Jika data peribadi anda diproses oleh kami untuk tujuan pemasaran langsung, anda mempunyai hak untuk membantah pada bila-bila masa terhadap pemprosesan data peribadi anda untuk pemasaran sedemikian, termasuk pemprofilan setakat yang berkaitan dengan pemasaran langsung tersebut.

 

Menggunakan hak anda dan menguruskan tetapan anda

Anda boleh menggunakan hak anda sebagai subjek data melalui halaman Hubungan Privasi - opens in new window or tab kami. Sebagai tambahan, anda bebas untuk menghubungi Pasukan Privasi eBay atau pengawal yang bertanggungjawab memproses data peribadi anda pada bila-bila masa (untuk maklumat lanjut, lihat bahagian 2. Pengawal di atas). Anda boleh menemui semua maklumat dan butiran hubungan - opens in new window or tab di Pusat Privasi eBay - opens in new window or tab kami.

Penggunaan hak subjek data di atas (cth. hak untuk mengakses atau memadam) pada umumnya adalah percuma. Sekiranya permintaan secara nyata tidak berasas atau berlebihan, terutamanya kerana sifatnya yang berulang, kami mungkin mengenakan yuran yang sesuai (paling banyak kos sebenar kami), mengikut peraturan berkanun yang berkenaan, atau enggan memproses permintaan itu.

Menguruskan keutamaan komunikasi anda

Jika anda mahu mengubah keutamaan anda berkenaan komunikasi eBay (termasuk komunikasi pemasaran), anda boleh berbuat demikian pada bila-bila masa melalui akaun anda di eBay Saya di bawah "Keutamaan Komunikasi". Jika anda tidak lagi mahu menerima komunikasi e-mel pemasaran daripada kami, anda juga boleh membatalkan langganan dengan mengklik pada pautan di nota kaki e-mel yang anda terima. Atas sebab teknikal, pelaksanaan mungkin mengambil masa beberapa hari. Untuk maklumat tentang cara menguruskan kuki anda dan keutamaan teknologi yang serupa, lihat bahagian berikutnya 9. Kuki & teknologi yang serupa.

 
Cookies & similar technologies

9. Kuki & teknologi yang serupa

Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, kami dan pihak ketiga yang diberi kuasa menggunakan kuki dan teknologi yang serupa (yang kami rujuk secara kolektif sebagai "kuki") untuk memberi anda pengalaman pengguna yang lebih baik, lebih pantas dan lebih selamat atau untuk menunjukkan pengiklanan anda yang diperibadikan. Anda boleh menemui maklumat yang terperinci tentang penggunaan kuki dan teknologi yang serupa dan pilihan anda dalam Notis Kuki Pengguna kami.

Ketahui lebih lanjut tentang bahagian 9

Kuki dan teknologi yang serupa yang digunakan berhubung dengan Perkhidmatan mempunyai fungsi yang berbeza:

 • Ia mungkin diperlukan secara teknikal untuk penyediaan Perkhidmatan kami
 • Ia membantu kami mengoptimumkan Perkhidmatan kami secara teknikal (cth. pemantauan mesej ralat dan masa pemuatan)
 • Ia membantu kami menambah baik pengalaman pengguna anda (cth. simpan saiz fon dan data borang yang dimasukkan)
 • Ia membolehkan kami menunjukkan iklan yang lebih berkaitan kepada anda

Kami menggunakan kuki dan teknologi yang serupa yang berada pada peranti anda hanya selagi pelayar anda aktif (kuki sesi) serta kuki dan teknologi yang serupa yang berada pada peranti anda lebih lama (kuki kekal). Kami mengambil langkah keselamatan yang wajar untuk mencegah akses tanpa kebenaran kuki dan teknologi yang sama kami. 

 

Pilihan anda berkenaan kuki dan teknologi yang serupa

Sila lihat Notis Kuki Pengguna kami untuk maklumat lanjut dan pilihan anda berkaitan kuki dan teknologi yang serupa, atau pergi terus ke Pengiklanan dan keutamaan yang berkaitan - opens in new window or tab (pengguna di EEA, Switzerland dan United Kingdom) atau AdChoice - Keutamaan Pengiklanan eBay - opens in new window or tab (semua pengguna) untuk menguruskan keutamaan anda.

Anda juga bebas untuk menyahdayakan penggunaan kuki dan teknologi yang serupa jika ini disokong oleh peranti anda. Anda boleh menguruskan tetapan kuki anda dalam pelayar atau tetapan peranti.

Anda boleh menemui maklumat tentang kuki pihak ketiga (dan teknologi yang serupa) yang berkaitan dengan pengiklanan dan cara untuk menghalang penggunaannya pada tapak web yang berikut:

Jika anda memutuskan untuk tidakmembenarkan pihak ketiga memproses data peribadi anda bagi tujuan pengiklanan melalui kuki (dan teknologi yang serupa), ini tidak bermakna kami tidak akan menunjukkan iklan kepada anda. Ini hanya bermakna iklan ini tidak akan diperibadikan untuk anda menggunakan kuki atau teknologi yang serupa.

 
Data security

10. Keselamatan data

Kami melindungi data peribadi anda melalui langkah keselamatan teknikal dan organisasi untuk meminimumkan risiko berkaitan kehilangan data, salah guna, akses yang tidak dibenarkan dan pendedahan dan pengubahan yang tidak dibenarkan. Untuk tujuan ini, kami menggunakan perkhidmatan keselamatan rangkaian dan penyulitan data, contohnya, serta pengehadan akses fizikal untuk pusat data kami dan kawalan akses logikal untuk akses data dan sistem. Anda boleh menemui maklumat lanjut tentang keselamatan data kami di Pusat Keselamatan - opens in new window or tab kami.

 

11. Maklumat penting lain berkenaan perlindungan data

Bahagian ini mengandungi maklumat tambahan yang penting tentang perlindungan data peribadi berhubung dengan penggunaan Perkhidmatan kami, termasuk sama ada anda dikehendaki memberikan data peribadi.

Ketahui lebih lanjut tentang bahagian 11

Apakah yang terjadi apabila anda berkongsi data peribadi anda pada tapak atau aplikasi kami?
Pengguna lain mempunyai akses kepada maklumat yang anda kongsi pada eBay atau dedahkan kepada pengguna lain. Contohnya, pengguna lain boleh melihat bidaan, pembelian, barang untuk dijual, minat yang disimpan, penjual dan carian, depan kedai, maklum balas, penarafan, ulasan produk dan komen anda yang berkaitan. Pengguna lain juga boleh melihat sebarang maklumat yang anda pilih untuk dikongsi dalam profil anda.

Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, nama pengguna umum anda mungkin dipaparkan dan tersedia kepada umum dan dikaitkan dengan semua aktiviti eBay umum anda. Notis dihantar kepada pengguna lain tentang aktiviti mencurigakan dan pelanggaran notis pada tapak kami mungkin merujuk kepada nama pengguna umum dan barang tertentu anda. Oleh itu, jika anda menggunakan nama pengguna yang membolehkan orang lain mengenal pasti anda, orang lain ini mungkin dapat mengenal pasti aktiviti eBay anda.

Untuk membantu melindungi data peribadi anda, kami membenarkan hanya akses terhad kepada maklumat hubungan, penghantaran dan kewangan pengguna yang lain sebagaimana perlu untuk memudahkan transaksi anda dan mengutip bayaran. Bagaimanapun, apabila pengguna terlibat dalam transaksi, mereka mempunyai akses satu sama lain kepada nama, nama pengguna, (alias) alamat e-mel dan maklumat hubungan dan penghantaran yang lain. Sebagai contoh, kami mungkin membenarkan pengguna menukar nombor telefon untuk saling berhubung sebelum menyempurnakan transaksi (cth. penjual boleh memilih untuk berkongsi nombor telefon mereka dengan pembeli agar pembeli dapat menghubungi dengan pertanyaan tentang item yang disenaraikan). Dalam kes ini, penjual dilarang menggunakan nombor telefon pembeli untuk tujuan lain (cth. melengkapkan transaksi di eBay atau menambah pembeli ke senarai pemasaran).

Tanggungjawab anda terhadap maklumat transaksi yang anda terima melalui eBay
Apabila anda melengkapkan transaksi dengan pengguna lain (atau transaksi yang telah dibatalkan, gagal atau selepas itu ditaksahkan), kami akan memberi anda data peribadi pengguna yang lain (seperti nama, nama pengguna, (alias) alamat e-mel, maklumat hubungan, maklumat penghantaran dan pengebilan, atau alamat pemulangan). Bebas daripada kami, anda adalah pengawal data tersebut dan bertanggungjawab untuk setiap pemprosesan yang anda lakukan setelah kami berkongsi data ini dengan anda, termasuk pematuhan terhadap had yang dikenakan oleh Notis Privasi Pengguna ini dan Perjanjian Pengguna kami.

Melainkan anda bertindak untuk tujuan peribadi semata-mata, kami mengesyorkan agar anda menjelaskan aktiviti pemprosesan data anda dalam notis privasi anda sendiri dan melindungi privasi pengguna lain. Sebagai penjual, anda mesti dalam apa jua kes mematuhi undang-undang perlindungan data berkenaan dan terutamanya melindungi hak pengguna lain sebagai subjek data, cth. memberi mereka peluang untuk mengakses data peribadi yang dikumpulkan oleh anda dan meminta data peribadi tersebut dipadamkan.

Anda hanya boleh menggunakan data peribadi yang telah anda akses untuk tujuan berkaitan transaksi eBay, atau untuk Perkhidmatan lain yang ditawarkan melalui eBay (seperti penghantaran, aduan penipuan dan komunikasi ahli-kepada-ahli), dan untuk tujuan yang dipersetujui secara jelas oleh pengguna yang berkaitan dengan data tersebut. Penggunaan data peribadi pengguna lain yang anda mempunyai akses kepadanya untuk tujuan yang lain, seperti menambah mereka ke senarai mel tanpa persetujuan yang dinyatakan, membentuk pelanggaran Perjanjian Pengguna kami.

Data peribadi yang berkaitan dengan pihak ketiga
Jika anda memberi kami data peribadi yang berkaitan dengan orang lain, anda mesti memperoleh persetujuan orang ini atau pendedahan data kepada kami mesti diizinkan di sisi undang-undang. Anda mesti memaklumkan orang lain tentang cara kami memproses data peribadi mengikut Notis Privasi Pengguna kami.

Penapisan mesej yang dihantar melalui alat pemesejan kami
Semua mesej yang dihantar melalui alat pemesejan kami (termasuk mesej sembang dan e-mel yang dihantar ke alamat e-mel alias eBay) mula-mula diterima oleh kami dan kemudiannya dihantar kepada penerima. Semua mesej ditapis secara automatik mengikut kriteria tertentu. Jika perlu, mesej yang mudah dilihat disemak secara manual oleh khidmat pelanggan kami. Sekiranya berlaku pelanggaran Perjanjian Pengguna kami (termasuk mana-mana peraturan dan dasar kami, kami mempunyai hak untuk menyekat penghantaran mesej dan untuk mengehadkan fungsi pembelian dan penjualan akaun eBay anda atau untuk menyekat akaun eBay anda.

Ini adalah untuk melindungi kepentingan sah seperti perlindungan terhadap aktiviti penipuan atau mencurigakan (cth. spam, virus, pemancingan atau aktiviti haram yang lain) atau menguatkuasakan Perjanjian Pengguna kami dan peraturan serta dasar kami yang lain (cth. kandungan yang menyalahi undang-undang atau dilarang) termasuk tetapi tidak terhad pada menguatkuasakan larangan pembelian dan penjualan di luar eBay.

Penggunaan Alat Kecerdasan Buatan (AI) atau Berkuasa AI
Kami mungkin menggunakan kecerdasan buatan (AI) atau alat dan produk berkuasa AI untuk meningkatkan Perkhidmatan kami, menawarkan ciri yang baharu atau dipertingkatkan kepada anda, pengalaman tersuai dan peribadi, memberi anda khidmat pelanggan yang dipertingkatkan, dan untuk menyokong pengesanan penipuan.

Adakah anda diwajibkan untuk memberikan data peribadi anda kepada kami?
Sesetengah data peribadi yang anda berikan kepada kami (cth. data yang membolehkan kami mengenal pasti anda) diperlukan untuk mengikat Perjanjian Penggunaan dan Terma Penggunaan Pembayaran/atau untuk mematuhi kewajipan undang-undang. Sebagai contoh, di bawah Terma Penggunaan Pembayaran, anda mesti memberi kami maklumat pengenalan tertentu termasuk nama sah, tarikh lahir, dan nombor pengenalan cukai atau nombor keselamatan sosial sehingga kami dapat memenuhi kewajipan undang-undang "Kenali Pelanggan Anda" (KYC) kami. Seperti yang dijelaskan dalam Notis Privasi Pengguna kami dan dalam Terma Penggunaan Pembayaran, kami mungkin berkongsi data ini dengan Gabungan eBay yang lain untuk memudahkan transaksi dan dengan penyedia perkhidmatan, termasuk pemproses pembayaran, agensi dan biro kredit. Walaupun peruntukan sebarang data peribadi lain adalah secara sukarela (cth. alamat dan data penghantaran), ia perlu untuk penggunaan Perkhidmatan kami, seperti data pembidaan, pembelian dan jualan untuk melengkapkan transaksi.

Privasi Kanak-kanak
Perkhidmatan kami tidak bertujuan untuk digunakan oleh kanak-kanak. Kami tidak mengumpul data peribadi dengan sengaja daripada pengguna yang dianggap kanak-kanak di bawah undang-undang negara yang berkenaan. Di bawah Perjanjian Pengguna kami, kanak-kanak tidak dibenarkan menggunakan Perkhidmatan kami.

Kekal Didaftar masuk
Apabila anda mendaftar masuk ke akaun anda pada Perkhidmatan kami, kami memberi anda pilihan untuk kekal didaftar masuk ke akaun anda untuk suatu jumlah masa yang tertentu. Jika anda menggunakan komputer umum atau kongsi, kami menggalakkan anda agar menolak pilihan ini. Anda atau mana-mana pengguna lain komputer/pelayar yang anda didaftar masuk akan dapat melihat dan mengakses kebanyakan bahagian akaun anda dan mengambil tindakan khusus yang tertentu semasa tempoh didaftar masuk ini tanpa sebarang kebenaran lanjut. Tindakan khusus dan aktiviti akaun yang anda atau mana-mana pengguna lain komputer/pelayar ini boleh ambil termasuk:

 • Membida, membeli atau membuat tawaran terhadap barang
 • Menyemak keluar (check out) atau menambah barang pada kart anda
 • Membeli barang dengan PayPal menggunakan Semak Keluar Lebih Pantas (Faster Checkout) (jika didayakan dalam akaun anda)
 • Melihat pengepala aktiviti
 • Melihat halaman eBay Saya
 • Melihat atau mengedit senarai Amatan atau butiran pesanan
 • Melihat halaman profil
 • Menghantar mesej ahli-kepada-ahli
 • Melakukan aktiviti selepas jualan, seperti meninggalkan maklum balas, membatalkan pesanan, meminta pengembalian atau menyerahkan tuntutan

Jika anda cuba mengubah kata laluan atau nama pengguna anda, mengemas kini sebarang maklumat akaun lain atau mencuba aktiviti akaun lain melangkaui perkara yang disenaraikan di atas, anda mungkin dikehendaki memasukkan kata laluan anda.

Anda biasanya boleh menamatkan sesi daftar masuk anda sama ada dengan mendaftar keluar dan/atau mengosongkan kuki anda. Jika tetapan privasi pelayar tertentu anda didayakan, sekadar menutup pelayar anda juga boleh menamatkan sesi daftar masuk anda. Jika anda menggunakan komputer umum atau kongsi, anda harus mendaftar keluar dan/atau mengosongkan kuki anda apabila anda selesai menggunakan Perkhidmatan kami untuk melindungi akaun anda dan data peribadi anda.

 

12. Pendedahan Privasi Serantau dan Negeri

Untuk pendedahan privasi serantau tambahan bagi penduduk negeri A.S. tertentu, termasuk California, sila semak semula halaman Pendedahan Privasi Negeri - opens in new window or tab kami. Untuk penjual A.S. (termasuk mereka di California, Nevada, North Dakota dan Vermont), sila ikut pautan ke Notis Provasi Pengguna A.S. eBay Commerce Inc. Untuk pendedahan tambahan bagi rantau atau negara tertentu termasuk Brazil dan tanah besar Republik Rakyat China dan United Kingdom, sila semak semula halaman Pendedahan Privasi Serantau - opens in new window or tab kami.

 

Notis Privasi Pengguna yang terdahulu

Notis Privasi Pengguna yang terdahulu (berlaku mulai 24 Mac 2023 hingga 7 April 2024)

1. Skop dan kemas kini Notis Privasi Pengguna ini

Notis Privasi Pengguna ini terpakai untuk penggunaan anda dalam tapak web ini dan semua aplikasi, perkhidmatan (termasuk perkhidmatan pembayaran), produk dan alat (secara kolektif "Perkhidmatan") eBay yang disediakan oleh eBay Inc. atau gabungannya (eBay Inc. dan syarikat yang dikawal secara langsung atau tidak langsung dirujuk sebagai "Gabungan eBay"). Notis Privasi Pengguna ini terpakai tanpa mengira cara anda mengakses dan menggunakan Perkhidmatan ini, termasuk akses melalui peranti mudah alih dan aplikasi. Untuk pendedahan tambahan serantau dan negeri, sila lihat bahagian 12. Pendedahan Privasi Serantau dan Negeri di bawah.

Ketahui lebih lanjut tentang bahagian 1

Notis Privasi Pengguna ini turut terpakai jika rujukan dibuat kepadanya melalui pautan atau dengan cara yang serupa, sebagai contoh melalui tapak web rakan kongsi di mana Perkhidmatan daripada eBay ditawarkan.

Kami boleh mengubah Notis Privasi Pengguna ini pada bila-bila masa dengan menyiarkan Notis Privasi Pengguna yang dipinda pada tapak web ini dan menyatakan tarikh berkuat kuasa Notis Privasi Pengguna yang dipinda. Anda akan dimaklumkan tentang sebarang perubahan material kepada Notis Privasi Pengguna ini melalui Mesej Saya dalam eBay Saya dan/atau melalui e-mel.

 
Controller

2. Pengawal

Gabungan eBay mana yang bertanggungjawab terhadap pengumpulan dan pemprosesan data peribadi anda berhubung dengan penyediaan Perkhidmatan bergantung pada cara anda menggunakan Perkhidmatan kami.

2.1 Penggunaan Perkhidmatan (kecuali perkhidmatan pembayaran untuk penjual)

Bergantung pada rantau di mana anda tinggal, salah satu daripada Gabungan eBay berikut bertanggungjawab terhadap pengumpulan dan pemprosesandata peribadi anda berhubung dengan penyediaan Perkhidmatan kami (kecuali perkhidmatan pembayaran untuk penjual):

 • AS: eBay Inc., 2025 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125, AS
 • Kanada: eBay Canada Limited, 240 Richmond Street West, 2nd Floor Suite 02-100 Toronto, Ontario, M5V 1V6, Kanada
 • EU: eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Jerman
 • United Kingdom: eBay (UK) Limited, 1 More London Place, London, SE1 2AF, United Kingdom
 • India: eBay Singapore Services Private Limited, 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapura 049315
 • Untuk semua negara lain: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Switzerland

2.2 Penggunaan perkhidmatan pembayaran untuk penjual

Bergantung pada rantau di mana anda tinggal atau di mana pembayaran anda diproses, Gabungan eBay yang berikut bertanggungjawab terhadap pengumpulan dan pemprosesan data peribadi anda berhubung dengan penyediaan perkhidmatan pembayaran kami untuk penjual:

 • AS: eBay Commerce Inc., 2065 Hamilton Ave., San Jose, CA 95125, USA
 • EEA/CH: eBay S.à r.l., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 • UK: eBay Commerce UK Ltd., 1 More London Place, London SE1 2AF, United Kingdom
 • Kanada: eBay Commerce Canada Limited, 44 Chipman Hill, Suite 1000, Saint John NB E2L 2A9, Kanada
 • Australia: eBay Commerce Australia Pty. Ltd., Level 18, 1 York Street, Sydney NSW 2000, Australia
 • Singapura: eBay Commerce Singapore Private Limited, 1 Raffles Quay, #18-00, Singapore 048583, Singapore
 • Untuk semua negara lain: eBay Commerce Inc., 2065 Hamilton Ave., San Jose, CA 95125, USA

Seperti yang diterangkan dalam Terma Penggunaan Pembayaran - opens in new window or tab kami, data peribadi anda mungkin diproses oleh satu atau lebih daripada satu entiti ini bergantung pada lokasi anda dan lokasi tapak web eBay di mana pengguna melengkapkan transaksi dengan anda.

 
Data protection officer and contact

3. Pegawai perlindungan data dan butiran hubungan

Kami telah melantik pegawai perlindungan data di beberapa negara untuk memantau perlindungan data peribadi anda.  Anda akan menemui butiran hubungan pegawai perlindungan data anda dalam senarai pegawai perlindungan data kami - opens in new window or tab di Pusat Privasi eBay - opens in new window or tab kami.

Tambahan lagi, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau aduan tentang Notis Privasi Pengguna ini, prinsip perlindungan data global kami (lihat bahagian 6.1 Pemindahan data kepada Gabungan eBay di bawah bahagian 6. Pemindahan data antarabangsa di bawah) atau pengendalian data peribadi oleh kami, anda boleh menghubungi Pasukan Privasi eBay atau pengawal yang bertanggungjawab terhadap pemprosesan data peribadi anda pada bila-bila masa (untuk maklumat lanjut, lihat bahagian 2. Pengawal di atas). Ini terpakai tanpa mengira sama ada kami telah melantik pegawai perlindungan data di negara anda. Anda boleh menemui semua maklumat yang diperlukan dan butiran hubungan - opens in new window or tab di Pusat Privasi eBay - opens in new window or tab kami.

 
Controller

4. Apakah data peribadi yang kami kumpul dan proses

Kami mengumpul data peribadi anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, mencipta akaun eBay baharu, memberi kami maklumat melalui borang web, menambah atau mengemas kini maklumat dalam akaun eBay anda, menyertai perbincangan komuniti dalam talian atau sebaliknya berinteraksi dengan kami. Kami turut mengumpulkan data peribadi daripada sumber lain (seperti Gabungan eBay, agensi atau biro kredit, dan pembekal data).

Ketahui lebih lanjut tentang bahagian 4

Secara keseluruhan, kami mengumpul data peribadi yang berikut:

4.1 Data peribadi yang anda berikan apabila menggunakan Perkhidmatan kami atau mencipta akaun eBay.

 • Data yang mengenal pasti anda, seperti nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, nama pengguna atau nombor pengenalan cukai yang anda berikan apabila menyediakan akaun eBay anda atau pada tarikh yang kemudian.
 • Sekiranya anda menggunakan Perkhidmatan kami sebagai penjual, data pengenalan tambahan seperti ID yang dikeluarkan oleh kerajaan (cth. nombor keselamatan sosial), tarikh lahir, nombor pengenalan cukai (seperti nombor pengenalan VAT), dokumen dan maklumat pengenalan yang terkandung pada ID, gambar swafoto dan maklumat lain (seperti nombor akaun bank) yang anda berikan semasa menggunakan perkhidmatan pembayaran kami atau perkhidmatan lain sebagai penjual.
 • Data berkenaan bidaan, pembelian atau jualan yang anda berikan dalam transaksi.
 • Kandungan yang anda kongsi dengan pengguna lain melalui alat pemesejan kami (lihat Penapisan mesej yang dihantar melalui alat pemesejan kami di bawah bahagian 11. Maklumat penting lain berkenaan perlindungan data untuk maklumat lanjut).
 • Maklumat kewangan (cth. kad kredit dan nombor akaun, butiran transaksi dan bentuk bayaran).
 • Penghantaran, pengebilan dan maklumat lain yang anda berikan, serta maklumat yang diperlukan untuk pelepasan kastam (seperti nombor pengenalan cukai atau nombor pengenalan lain) dan maklumat penghantaran yang berkaitan (seperti nombor penghantaran dan maklumat penjejakan) jika dihantar melalui salah satu program kami.
 • Dalam sesetengah kes: umur, jantina, negara kelahiran, kewarganegaraan, negara bermastautin, status pekerjaan, status keluarga, minat dan keutamaan.
 • Apabila anda mengemukakan laporan kepada eBay: Data yang mengenal pasti anda, seperti nama dan alamat e-mel anda, dan maklumat tambahan yang anda berikan dengan laporan anda.
 • Anda boleh memberi kami maklumat tambahan melalui borang web atau dengan mengemas kini atau menambah maklumat pada akaun eBay anda, dengan menyertai perbincangan komuniti, sembang ahli, tinjauan, pertanyaan, penyelesaian pertikaian, panggilan khidmat pelanggan yang dirakam dengan persetujuan anda, atau jika anda menghubungi kami untuk apa jua sebab lain berkenaan Perkhidmatan kami.
 • Data lain yang kami dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang berkenaan untuk mengumpul dan memproses dan yang kami perlukan untuk pengesahan atau pengenalpastian anda atau untuk penentusahan data yang kami kumpul.

4.2 Data peribadi yang kami kumpul secara automatik apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami atau mencipta akaun eBay

 • Data yang dijana sebagai sebahagian daripada salah satu transaksi anda(cth. yang berkaitan dengan bidaan, pembelian, jualan, yuran) atau yang dipautkan kepada akaun eBay anda akibat daripada transaksi yang melibatkan anda, seperti amaun transaksi, masa dan lokasi transaksi dan bentuk bayaran atau kaedah bayaran.
 • Data yang dijana melalui tindakan anda yang lain apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami dan yang dipautkan kepada akaun eBay anda (cth. nombor akaun eBay, keutamaan mata wang anda, bila anda meletakkan barangan dalam troli beli-belah anda, meletakkan barangan dalam senarai amatan, simpan penjual, carian atau minat, mengikuti pengguna, atau mencari untuk menggunakan perkhidmatan rakan pihak ketiga untuk pembayaran atau sebaliknya).
 • Data berkenaan semua interaksi lain dengan Perkhidmatan kami, keutamaan pengiklanan anda dan komunikasi anda dengan kami.
 • Data lokasi, termasuk data lokasi am anda (cth. alamat IP) dan, dengan kebenaran anda, data lokasi tepat peranti mudah alih anda. Sila ambil perhatian bahawa untuk kebanyakan peranti mudah alih, anda boleh menguruskan atau menyahdayakan penggunaan perkhidmatan lokasi tepat bagi semua aplikasi dalam menu tetapan peranti mudah alih anda.
 • Sesetengah metadata merakamkan tetapan kamera anda termasuk dalam imej barangan yang anda muat naik untuk jualan.
 • Maklumat komputer dan sambungan, seperti statistik berkaitan penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda, maklumat tentang trafik data ke dan dari laman web, URL rujukan, maklumat tentang iklan, alamat IP anda, masa akses anda termasuk halaman yang diakses dalam Perkhidmatan kami, tetapan bahasa anda dan maklumat log web anda.

4.3 Data peribadi yang kami kumpul berhubung dengan penggunaan kuki dan teknologi yang serupa

Kami menggunakan kuki, dan teknologi yang serupa untuk mengumpulkan data berhubung dengan Perkhidmatan kami. Kami mengumpul data ini daripada peranti (termasuk peranti mudah alih) yang anda gunakan untuk menggunakan Perkhidmatan kami. Data yang dikumpul termasuk maklumat berkaitan penggunaan dan peranti yang berikut:

 • Data tentang halaman yang anda lawati, masa akses, kekerapan dan tempoh lawatan, pautan yang anda klik dan tindakan lain yang anda ambil sebagai sebahagian daripada penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda dan dalam kandungan pengiklanan dan e-mel.
 • Data tentang aktiviti dan interaksi anda dengan rakan kongsi pengiklanan kami termasuk data tentang pengiklanan yang telah ditunjukkan kepada anda, kekerapan ia ditunjukkan, masa dan tempat ia ditunjukkan dan sama ada anda mengambil sebarang tindakan, seperti mengklik pada iklan atau membuat pembelian.
 • Segmen atau kategori pengguna di mana anda sebagai pengguna berada, sebagai contoh: wanita, 20-49 tahun, berminat dengan kasut sukan.
 • Model atau jenis peranti, sistem operasi dan versi, jenis dan tetapan pelayar, ID peranti atau pengecam peranti individu, ID iklan, token peranti individu dan data berkaitan kuki (cth. ID kuki).
 • Alamat IP dari mana peranti anda mengakses Perkhidmatan kami.
 • Data lokasi, termasuk data lokasi am anda (cth. alamat IP) dan, dengan kebenaran anda, data lokasi tepat peranti mudah alih anda. Sila ambil perhatian bahawa kebanyakan peranti mudah alih membolehkan anda menguruskan atau menyahdayakan penggunaan perkhidmatan lokasi tepat bagi semua aplikasi dalam menu tetapan.

Untuk maklumat lanjut tentang penggunaan teknologi ini oleh kami dan pilihan anda, lihat bahagian 9. Kuki & teknologi yang serupa.

4.4 Data peribadi daripada sumber lain

Kami juga mengumpul data peribadi tentang anda daripada sumber lain dan daripada pihak ketiga setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan. Terutamanya, ini termasuk data yang berikut:

 • Data daripada sumber awam (cth. senarai sekatan awam)
 • Data daripada agensi atau biro kredit (cth. laporan/semakan kredit, pengesahan identiti, data untuk pemodelan risiko dan penetapan had kredit)
 • Data daripada pembekal data (cth. data "Kenali Pelanggan Anda"/penentusahan identiti, demografi, berdasarkan minat dan berkaitan pengiklanan dalam talian)
 • Berhubung dengan perkhidmatan pembayaran kami untuk penjual: data daripada kerajaan atau sumber lain berkenaan sebarang sabitan lampau bagi penjual masing-masing, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan

Kami menggabungkan atau menyambungkan data peribadi yang kami kumpul daripada anda dengan data daripada sumber lain ini. Sekiranya data peribadi didedahkan kepada kami oleh pihak ketiga, kami mengambil langkah untuk memastikan pihak ketiga ini dibenarkan di sisi undang-undang untuk mendedahkan data peribadi anda kepada kami. Kami juga menerima akses data peribadi tentang anda daripada Gabungan eBay - opens in new window or tab.

4.5 Data rangkaian sosial yang anda kongsi bersama kami

 • Kami membenarkan anda menggunakan penyedia perkhidmatan daftar tunggal (single sign-on) (seperti Google, Facebook atau Apple) yang anda sudah mempunyai akaun dengannya untuk mencipta akaun eBay atau untuk memautkan akaun eBay anda ke perkhidmatan daftar tunggal seperti itu. Anda boleh menentukan data peribadi yang boleh kami akses ketika membenarkan sambungan dengan perkhidmatan daftar tunggal.
 • Kami membenarkan anda berkongsi data peribadi dengan rangkaian sosial (seperti Facebook) atau untuk memautkan akaun eBay anda ke rangkaian sosial. Rangkaian sosial ini secara automatik boleh memberi kami akses kepada data peribadi tertentu yang telah mereka simpan tentang anda (cth. kandungan yang telah anda lihat atau nikmati, maklumat tentang iklan yang ditunjukkan kepada anda atau telah anda klik, dan sebagainya). Anda boleh menentukan data peribadi yang boleh kami akses melalui tetapan privasi setiap rangkaian sosial.
 • Kami juga boleh menggunakan pasang masuk (plug-ins) atau teknologi lain daripada pelbagai rangkaian sosial. Jika anda klik pada pautan yang dipaparkan melalui pasang masuk rangkaian sosial, anda secara sukarela menyambung kepada rangkaian sosial tersebut.
 
Purposes and legal basis for data processing and categories of recipients

5. Tujuan dan asas perundangan untuk pemprosesan data dan kategori penerima

Kami memproses data peribadi anda untuk pelbagai tujuan dan berdasarkan beberapa asas perundangan berbeza yang membenarkan pemprosesan ini. Sebagai contoh, kami memproses data peribadi anda untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan kami, untuk memberi anda pengalaman pengguna yang diperibadikan di tapak web ini, untuk menghubungi anda berkenaan akaun eBay dan Perkhidmatan kami, untuk menyediakan khidmat pelanggan, untuk memberi anda iklan dan komunikasi pemasaran yang diperibadikan serta untuk mengesan, mencegah, mengurangkan dan menyiasat aktiviti penipuan atau tidak sah. Kami juga berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga, termasuk penyedia perkhidmatan yang bertindak bagi pihak kami, untuk tujuan ini. Sebagai tambahan, kami mungkin berkongsi data peribadi anda antara Gabungan eBay untuk memenuhi kontrak kami dengan anda di bawah Perjanjian Pengguna dan, jika berkaitan, Terma Penggunaan Pembayaran.

Ketahui lebih lanjut tentang bahagian 5

Di bawah ini, anda akan menemui ringkasan tujuan kami memproses data peribadi anda, termasuk kategori penerima yang kami salurkan data peribadi untuk tujuan yang dinyatakan, disusun berdasarkan asas perundangan kami untuk pemprosesan atau perkongsian ini:

5.1 Kami memproses data peribadi anda untuk memenuhi kontrak kami bersama anda dan untuk menyediakan anda dengan Perkhidmatan kami. Ini termasuk tujuan yang berikut:

 • Pemprosesan data yang berkaitan dengan anda atau syarikat anda untuk tujuan mengikat kontrak dengan anda dan melaksanakannya.
 • Penyediaan Perkhidmatan kami, termasuk tetapi tidak terhad pada mendayakan dan melakukan transaksi dengan pengguna lain (termasuk penghantaran data peribadi anda kepada pengguna lain sekiranya perlu untuk melakukan transaksi, termasuk dalam kes penamatan, kegagalan atau pembatalan transaksi yang berikutnya), cth. dengan berkongsi alamat pemulangan anda supaya pembeli boleh memulangkan item), memaparkan sejarah transaksi dan maklum balas anda kepada anda, menyedia dan meningkatkan ciri seperti proses bayaran, penarafan, perkhidmatan pengesahan dan pengurusan akaun eBay, memberikan perkhidmatan lain yang boleh anda gunakan (seperti yang dihuraikan berhubung dengan perkhidmatan tersebut) dan memastikan keberkesanan fungsi Perkhidmatan kami. Berhubung dengan penyediaan Perkhidmatan kami, kami akan menghantar pemberitahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi dan penggunaan Perkhidmatan kami mengikut keutamaan komunikasi dalam akaun eBay anda.
 • Mendayakan penghantaran barang yang dibeli oleh penyedia perkhidmatan logistik/penghantaran termasuk pemberitahuan berhubung dengan penghantaran (seperti maklumat penjejakan), yang kedua setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan tanpa persetujuan anda.
 • Penyediaan perkhidmatan pembayaran kami selaras dengan Terma Penggunaan Pembayaran.
 • Menyediakan sokongan pelanggan umum termasuk penyelesaian masalah dengan akaun eBay anda, timbang tara pertikaian, memberikan perkhidmatan lain dalam skop khidmat pelanggan serta penguatkuasaan tuntutan yuran. Untuk tujuan ini, kami boleh menghubungi anda melalui pemberitahuan dalam eBay Saya, e-mel, telefon, SMS, pemberitahuan tolak pada peranti mudah alih anda atau melalui mel. Jika kami menghubungi anda melalui telefon, untuk memastikan kecekapan, kami mungkin menggunakan panggilan yang didail secara automatik dengan pengumuman pita atau mesej teks automatik mengikut Perjanjian Pengguna dan Terma Penggunaan Pembayaran, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.
 • Pemprosesan data lokasi umum (seperti alamat IP atau poskod) untuk memberi anda perkhidmatan berdasarkan lokasi (seperti carian radius dan kandungan lain yang diperibadikan mengikut data lokasi umum anda).
 • Penguatkuasaan Perjanjian Pengguna, Terma Penggunaan Pembayaran kami, Notis Privasi Pengguna ini serta peraturan dan dasar lain.
 • Penerbitan dan promosi penyenaraian anda atau kandungan yang berkaitan pada tapak web atau dalam aplikasi, perkhidmatan dan alat Gabungan eBay atau operator tapak web, aplikasi, perkhidmatan dan alat pihak ketiga yang bekerjasama. Apabila kami berkongsi kandungan penyenaraian anda dan sebarang data peribadi yang berkaitan dengan pihak ketiga, kami berbuat demikian hanya mengikut perjanjian yang mengehadkan penggunaan data peribadi tersebut oleh pihak ketiga kepada tujuan yang perlu bagi memenuhi kewajipan kontraktual kepada kami. Penyedia pihak ketiga bertanggungjawab secara kontraktual untuk mengambil langkah keselamatan yang sesuai berkenaan dengan data ini. Penyedia pihak ketiga dilarang sama sekali untuk menyerahkan data peribadi yang terkandung dalam penyenaraian anda kepada pihak ketiga lain. Sekiranya berlaku penghantaran data kepada Gabungan eBay, sekatan sedemikian terhasil daripada Peraturan Korporat Yang Mengikat (lihat bahagian 6.1 Pemindahan data kepada Gabungan eBay di bahagian 6. Pemindahan data antarabangsa di bawah).

Sekiranya perlu, kami menghantar data peribadi anda kepada pemproses dan penerima yang berikut untuk satu atau beberapa tujuan yang dihuraikan di atas:

 • Pengguna eBay lain
 • Gabungan eBay
 • Pembekal perkhidmatan luaran, rakan pengesahan, rakan perkhidmatan storan fizikal dan syarikat penghantaran (seperti DHL, UPS dan sebagainya)
 • Agensi kerajaan atau pihak berkuasa awam (termasuk pihak berkuasa kastam dan cukai)
 • Pembekal perkhidmatan pembayaran
 • Operator luaran tapak web, aplikasi, perkhidmatan dan alat

5.2 Kami memproses data peribadi anda untuk mematuhi kewajipan undang-undang yang tertakluk kepada kami. Ini termasuk tujuan yang berikut:

 • Penyertaan dalam penyiasatan dan prosiding (termasuk prosiding penghakiman) yang dilakukan oleh pihak berkuasa awam atau agensi kerajaan, terutamanya, untuk tujuan mengesan, menyiasat dan mendakwa tindakan tidak sah.
 • Pencegahan, pengesanan dan pengurangan (termasuk pematuhan keperluan pelaporan) aktiviti yang menyalahi undang-undang (cth. penipuan, pengubahan wang, pembiayaan keganasan, penderaan kanak-kanak dan pelanggaran undang-undang sekatan).
 • Mematuhi permintaan maklumat daripada pihak ketiga berdasarkan sebarang hak maklumat berkanun yang mereka miliki terhadap kami (cth. sekiranya berlaku pelanggaran harta intelek, cetak rompak produk, atau aktiviti lain yang menyalahi undang-undang).
 • Mematuhi keperluan pengumpulan maklumat, pengesahan, pendedahan dan pelaporan di bawah undang-undang perlindungan pengguna, anti penipuan, platform dalam talian dan cukai.
 • Mematuhi keperluan akses data di bawah undang-undang perkhidmatan pembayaran (cth. di bawah Arahan Perkhidmatan Pembayaran Kesatuan Eropah) sebagai pembekal perkhidmatan pembayaran).
 • Memastikan keselamatan Perkhidmatan kami.
 • Pengekalan dan penyimpanan data peribadi anda untuk mematuhi keperluan pengekalan undang-undang tertentu (untuk maklumat lanjut tentang penyimpanan data anda oleh eBay, lihat bahagian 7. Tempoh penyimpanan dan pemadaman).

Sekiranya perlu, kami menghantar data peribadi anda kepada pemproses dan penerima yang berikut untuk satu atau beberapa tujuan yang dihuraikan di atas:

 • Agensi penguatkuasaan undang-undang, mahkamah, agensi kerajaan atau pihak berkuasa awam (termasuk pihak berkuasa cukai dan kewangan), badan antara kerajaan atau supranasional (berkaitan dengan perkhidmatan pembayaran kami yang disediakan di EU untuk penjual terutamanya berkaitan pematuhan undang-undang Luxembourg berkaitan FATCA bertarikh 7 Julai 2015 dan berkaitan Standard Pelaporan Bersama OECD bertarikh 18 Disember 2015).
 • Pihak ketiga berasaskan tuntutan maklumat berkanun terhadap kami, termasuk para peserta dalam program eBay VeRO dan program PROACT.
 • Penyedia perkhidmatan pihak ketiga.
 • Penyedia perkhidmatan pihak ketiga lain yang anda pilih untuk mengakses data anda di bawah undang-undang perkhidmatan pembayaran dan seperti yang dibenarkan dalam setiap kes oleh anda.
 • Pihak ketiga yang terlibat dalam prosiding penghakiman, terutamanya, jika mereka menyerahkan arahan perundangan, arahan mahkamah atau arahan perundangan yang setara kepada kami.
 • Agensi, biro atau persatuan kredit, jika dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan (cth. maklumat tentang kelewatan pembayaran, kemungkiran pembayaran atau ketaknalaran lain yang mungkin berkaitan dengan laporan kredit anda).
 • Gabungan eBay

5.3 Kami memproses data peribadi anda untuk melindungi kepentingan vital anda atau kepentingan vital orang sebenar yang lain. Ini termasuk tujuan yang berikut:

 • Pencegahan, pengesanan, pengurangan dan penyiasatan aktiviti menyalahi undang-undang yang mungkin menjejaskan kepentingan vital anda atau kepentingan vital orang sebenar yang lain, melainkan terdapat kewajipan berkanun yang bermaksud sedemikian.

Sekiranya perlu, kami menghantar data peribadi anda kepada pemproses dan penerima yang berikut untuk satu atau beberapa tujuan yang dihuraikan di atas:

 • Agensi penguatkuasaan undang-undang, mahkamah, agensi kerajaan atau pihak berkuasa awam, badan antara kerajaan atau supranasional
 • Pihak ketiga yang terlibat dalam prosiding penghakiman
 • Gabungan eBay
 • Penyedia perkhidmatan luaran

5.4 Kami memproses data peribadi anda sekiranya perlu untuk tujuan kepentingan sah yang diikuti oleh kami atau oleh pihak ketiga, kecuali kepentingan tersebut diatasi oleh kepentingan atau hak asasi dan kebebasan anda. Untuk menyelaraskan kepentingan sah kami dengan hak anda, kami telah memperkenalkan mekanisme kawalan yang sesuai. Mengikut dasar ini, kami memproses data anda untuk tujuan yang berikut:

 • Penyertaan dalam penyiasatan dan prosiding (termasuk prosiding penghakiman) yang dilaksanakan oleh mahkamah, agensi penguatkuasaan undang-undang, agensi kerajaan atau pihak berkuasa awam, badan antara kerajaan atau supranasional, terutamanya untuk tujuan mengesan, menyiasat dan mendakwa tindakan tidak sah, melainkan terdapat kewajipan berkanun yang bermaksud sedemikian dan kami boleh menganggap secara sah bahawa pendedahan data adalah perlu untuk menghindarkan kekurangan yang akan berlaku atau untuk melaporkan keraguan tindakan tidak sah. Dalam kes sedemikian, kami hanya akan mendedahkan perkara yang kami percaya perlu, dan setakat mana yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, seperti nama, bandar, poskod, nombor telefon, alamat e-mel, nama pengguna (sebelumnya), sejarah alamat IP, aduan penipuan, pembidaan dan sejarah penyenaraian anda.
 • Perlindungan kepentingan sah pihak ketiga (termasuk para peserta program VeRO dan program PROACT)  berhubung dengan pertikaian undang-undang sivil, termasuk siasatan pertikaian tersebut, melainkan terdapat kewajipan berkanun yang bermaksud sedemikian, jika kita boleh menganggap secara sah bahawa data perlu didedahkan kepada pihak ketiga tersebut bagi menghindarkan kekurangan yang akan berlaku. Dalam kes sedemikian, kami hanya akan mendedahkan apa yang kami percaya sebagai perlu, dan setakat mana yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, seperti nama, alamat, bandar, poskod, negara, nombor telefon, alamat e-mel dan nama syarikat penjual kepada pihak ketiga dan mengikat pihak ketiga dengan perjanjian ketakdedahan seluruh dunia untuk memperlakukan data itu sebagai sulit.
 • Pencegahan, pengesanan, pengurangan dan penyiasatan penipuan, jenayah dan mudarat kewangan, pelanggaran undang-undang sekatan antarabangsa, insiden keselamatan dan aktiviti lain yang dilarang atau menyalahi undang-undang, termasuk penilaian risiko yang sepadan (cth. melalui penggunaan captcha, teknologi pengangkaan port untuk mengenal pasti sesi pengguna menggunakan alat desktop jarak jauh, metadata atau nombor telefon yang disimpan dalam akaun eBay anda untuk penilaian risiko dan pengesahan dua faktor) dan pelaksanaan langkah yang sepadan (cth. menyahupayakan sesetengah bentuk pembayaran berdasarkan risiko yang dikaitkan dengan transaksi yang mendasari), melainkan terdapat kewajipan berkanun yang bermaksud sedemikian.
 • Mengesahkan bahawa laporan yang dikemukakan kepada eBay (termasuk laporan tanpa nama) adalah bukan palsu atau berniat jahat.
 • Pemantauan dan penambahbaikan keselamatan Perkhidmatan kami, melainkan terdapat kewajipan berkanun yang bermaksud sedemikian.
 • Pelaksanaan semakan identiti, kepercayaan kredit dan semakan kedudukan kewangan lain, penilaian aplikasi dan perbandingan maklumat untuk tujuan ketepatan dan  penentusahan.
 • Penapisan automatik dan, jika perlu, semakan manual bagi mesej yang dihantar menerusi alat pemesejan kami (termasuk mesej sembang dan e-mel yang dihantar ke alamat e-mel alias eBay) untuk mencegah aktiviti penipuan atau mencurigakan atau pelanggaran Perjanjian Pengguna atau peraturan dan dasar lain, termasuk menguatkuasakan larangan pembelian dan penjualan di luar eBay, seperti yang diterangkan dengan lebih lanjut di bawah Penapisan mesej yang dihantar melalui alat pemesejan kami (lihat bahagian 11. Maklumat penting lain berkenaan perlindungan data).
 • Penyediaan fungsi untuk pengguna yang menjadikan pemprosesan transaksi lebih mudah atau lebih senang (cth. pentadbiran beberapa alamat penghantaran).
 • Analisis dan penambahbaikan Perkhidmatan daripada Gabungan eBay, cth. dengan menyemak semula data atau maklumat penggunaan tapak daripada pengguna tentang halaman yang disekat atau telah ranap untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dan untuk memberi anda pengalaman pengguna yang ditambah baik, termasuk sebagai sebahagian daripada pembangunan produk.
 • Analisis perbualan telefon dengan khidmat pelanggan kami yang kami rakam dengan persetujuan anda.
 • Iklan melalui mel (mengikut keutamaan komunikasi anda dalam akaun eBay anda).
 • Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan tanpa persetujuan anda, komunikasi dengan anda melalui mel elektronik (cth. e-mel atau mesej teks) atau telefon untuk menawarkan anda baucar, diskaun dan tawaran khas, untuk melakukan tinjauan pendapat dan tinjauan, dan untuk memaklumkan anda tentang Perkhidmatan kami (mengikut keutamaan komunikasi anda dalam akaun eBay anda). Jika anda tidak lagi mahu menerima e-mel pemasaran daripada kami, anda juga boleh membatalkan langganan dengan mengklik pada pautan di bahagian pembawah e-mel yang anda terima. Atas sebab teknikal, pelaksanaan mungkin mengambil masa beberapa hari.
 • Untuk para pengguna di luar Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), Switzerland dan United Kingdom: Pengiklanan dan pemperibadian kandungan, pengukuran dan analitik, di dalam dan di luar tapak kami, seperti yang dijelaskan pada halaman Pengiklanan dan keutamaan yang berkaitan.
 • Penyesuaian kandungan halaman untuk memaparkan barang dan perkhidmatan yang mungkin anda suka berdasarkan tindakan yang anda ambil.
 • Penilaian kualiti dan kejayaan kempen pemasaran e-mel kami (cth. melalui analisis kadar pembukaan dan klik).
 • Penilaian status perkhidmatan (cth. berdasarkan maklumat penjejakan jika penjual menggunakan label penghantaran daripada penyedia penghantaran melalui eBay atau menyediakan nombor penjejakan).
 • Penawaran atau pemudahan penawaran program rakan dan bonus dan usaha pemasaran jenama bersama yang lain (cth. jaminan produk, tawaran pembiayaan penjual atau kad kredit jenama bersama dengan kerjasama pemberi pinjaman, rakan niaga atau pengeluar kad kredit pihak ketiga), setakat mana yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.
 • Penyediaan kandungan dan perkhidmatan kongsi (seperti pendaftaran untuk perkhidmatan, pemprosesan transaksi dan khidmat pelanggan) dengan Gabungan eBay atau penyedia perkhidmatan pembayaran yang bekerjasama.
 • Permulaan, persediaan dan pelaksanaan pemerolehan syarikat, cth. sekiranya berlaku penggabungan dengan syarikat lain atau pengambilalihan oleh syarikat lain. Jika kejadian tersebut berlaku, kami akan menghendaki entiti yang bergabung agar mematuhi Notis Privasi Pengguna ini berhubung dengan data peribadi anda. Sekiranya data peribadi anda akan diproses untuk sebarang tujuan yang tidak dinyatakan dalam Notis Privasi Pengguna ini, anda akan dimaklumkan terlebih dahulu tentang pemprosesan data anda untuk tujuan baharu ini.
 • Penuntutan atau pembelaan tuntutan undang-undang, termasuk tuntutan oleh seorang pengguna eBay terhadap pengguna eBay yang lain.
 • Membolehkan Gabungan eBay mematuhi kewajipan undang-undang yang tertakluk, termasuk pengumpulan maklumat, pengesahan, pendedahan dan pelaporan di bawah undang-undang perlindungan pengguna, anti penipuan, platform dalam talian dan cukai.
 • Mematuhi kewajipan undang-undang yang akan datang.
 • Untuk pengguna di Amerika Syarikat: menyiasat dan menyampaikan keputusan pertikaian dengan pengguna yang terjejas (cth. berkongsi maklumat tentang penyiasatan eBay terhadap aduan pelanggaran polisi oleh pengguna dengan pengguna yang membuat laporan).

Sekiranya perlu, kami menghantar data peribadi anda kepada pemproses dan penerima yang berikut untuk satu atau beberapa tujuan yang dihuraikan di atas:

 • Gabungan eBay.
 • Penyedia perkhidmatan luaran.
 • Pengguna eBay lain.
 • Agensi penguatkuasaan undang-undang, mahkamah, agensi kerajaan atau pihak berkuasa awam, badan antara kerajaan atau supranasional.
 • Pihak ketiga yang terlibat dalam prosiding penghakiman.
 • Peserta dalam program VeRO eBay, program PROACT dan pihak ketiga yang lain sekiranya berlaku siasatan tentang penipuan, pelanggaran harta intelektual, jenayah runcit, barang curi, cetak rompak produk atau aktiviti lain yang menyalahi undang-undang.
 • Pembekal perkhidmatan pembayaran.
 • Rakan niaga pihak ketiga dalam meluaskan penawaran peluang pembiayaan komersial.
 • Agensi atau biro kredit, perkhidmatan penentusahan data, vendor penilaian risiko dan agensi pengumpulan (cth. maklumat mengenai kelewatan pembayaran, kemungkiran pembayaran atau ketaknalaran lain yang mungkin berkaitan dengan laporan kredit anda, atau yang kami gunakan untuk mengesahkan identiti anda, risiko model, menetapkan had kredit atau mengutip hutang yang belum dibayar).
 • Syarikat lain dalam konteks pemerolehan syarikat.

Maklumat tentang hak anda untuk membantah pemprosesan berdasarkan kepentingan sah kami boleh ditemui di bawah 8. Hak sebagai subjek data dan, berhubung dengan penggunaan kuki dan teknologi yang serupa, di bawah 9. Kuki & teknologi yang serupa.

5.5 Dengan persetujuan anda, kami memproses data peribadi anda untuk tujuan yang berikut:

 • Untuk para pengguna di dalam Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), Switzerland dan United Kingdom: Pengiklanan dan pemperibadian kandungan, pengukuran dan analitik, di dalam dan di luar tapak kami, seperti yang dijelaskan pada halaman Pengiklanan dan keutamaan yang berkaitan kami.
 • Komunikasi dengan anda melalui mel elektronik (seperti e-mel atau mesej teks) atau telefon, termasuk komunikasi oleh Gabungan eBay atau pihak ketiga, untuk menawarkan anda baucar, diskaun dan tawaran istimewa, melainkan komunikasi ini dibenarkan tanpa persetujuan anda di bawah undang-undang yang berkenaan. Kami mungkin melibatkan pihak ketiga untuk menghantar komunikasi pemasaran bagi pihak kami.
 • Pemprosesan data lokasi tepat anda untuk memberikan perkhidmatan berdasarkan lokasi. Sila ambil perhatian bahawa kebanyakan peranti mudah alih membolehkan anda menguruskan atau menyahdayakan penggunaan perkhidmatan lokasi tepat bagi semua aplikasi dalam menu tetapan.
 • Untuk pengguna dalam Kawasan Ekonomi Eropah (EEA): Menyimpan maklumat kewangan anda (cth. nombor kad kredit dan nombor akaun) untuk transaksi akan datang.
 • Penyediaan perkhidmatan daftar tunggal (single sign-on) yang membolehkan anda mendaftar atau log masuk ke perkhidmatan pihak ketiga menggunakan tauliah (credentials) log masuk eBay anda.
 • Bagi penjual, pemprosesan data biometrik anda bagi mengenal pasti anda dan seterusnya mencegah penipuan dan mengurangkan risiko lain pada platform kami, dan berhubung dengan keperluan Mengenali Pelanggan Anda dan pematuhan yang serupa.
 • Pemprosesan data peribadi anda berdasarkan persetujuan anda yang telah anda berikan supaya kami atau pihak ketiga boleh membenarkan anda menggunakan perkhidmatan tertentu atau menjadikannya tersedia untuk anda.

Anda boleh menemui maklumat mengenai hak anda untuk menarik balik persetujuan anda di bawah bahagian 8. Hak sebagai subjek data dan maklumat berhubung dengan penggunaan kuki dan teknologi yang serupa di bawah bahagian 9. Kuki & teknologi yang serupa.

Sekiranya perlu, kami menghantar data peribadi anda kepada pemproses dan penerima yang berikut untuk satu atau beberapa tujuan yang dihuraikan di atas:

 • Gabungan eBay
 • Penyedia perkhidmatan luaran
 • Pihak ketiga yang menggunakan perkhidmatan daftar tunggal (single sign-on) kami (seperti yang dibenarkan oleh anda dalam setiap kes)
 • Pihak ketiga lain yang merupakan rakan kongsi kami untuk menawarkan anda perkhidmatan tertentu (seperti yang dihuraikan pada pengumpulan persetujuan pengguna masing-masing)
 • Rakan pengiklanan pihak ketiga seperti Google, Meta, Microsoft, Pinterest dan TikTok, seperti yang disenaraikan pada halaman Pengiklanan dan keutamaan kami yang berkaitan.

5.6 Perkongsian Data dengan Gabungan eBay

Seperti yang ditetapkan di bawah "Data peribadi daripada sumber lain," kami juga menerima akses kepada data peribadi tentang anda daripada Gabungan eBay. Ini membolehkan kami, terutamanya, untuk memberi anda, dengan persetujuan anda seperti yang diperlukan di sisi undang-undang, maklumat tentang produk dan perkhidmatan, yang kami percaya mungkin menarik minat anda, dan menambah baik produk, perkhidmatan, kandungan dan pengiklanan kami dengan menganalisis penggunaan perkhidmatan Gabungan eBay oleh anda, terutamanya melalui pemadanan data tertentu (cth. ID kuki). Selain itu, ini membolehkan kami untuk mencegah, mengesan, mengurangkan dan menyiasat dengan lebih baik penipuan, insiden keselamatan dan aktiviti lain yang dilarang atau menyalahi undang-undang, termasuk penilaian risiko yang sepadan. Kami juga akan memberikan akses kepada data peribadi tentang anda kepada Gabungan eBay untuk tujuan yang dinyatakan di atas. Setakat yang Gabungan eBay mempunyai akses kepada data peribadi anda, mereka akan mengikut amalan yang sekurang-kurangnya mengikut had amalan yang dihuraikan dalam Notis Privasi Pengguna ini.

5.7 Maklumat tambahan berkenaan perkhidmatan pembayaran kami untuk penjual

Berhubung dengan perkhidmatan pembayaran kami untuk penjual di EEA dan Switzerland, kami selain itu menyatakan bahawa eBay S.à r.l. tertakluk kepada kerahsiaan profesional yang memerlukan ketelusan khas berhubung dengan pemprosesan dan terutamanya, penghantaran data peribadi anda. Oleh itu, kami ingin menarik perhatian anda kepada fakta bahawa eBay S.à r.l. mungkin menyerahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga dan rakan perniagaan yang boleh dipercayai sekiranya perlu untuk memberikan perkhidmatan pembayaran kami untuk penjual, seperti yang dihuraikan di atas dalam Bahagian 5 Notis Privasi Pengguna ini. Ini termasuk terutamanya pihak ketiga dan rakan perniagaan yang berikut:

 • Penyedia perkhidmatan bayaran lain, termasuk institusi kewangan
 • Syarikat menawarkan produk, analisis dan penskoran kewangan (cth. agensi atau biro kredit)
 • Pihak berkuasa, agensi dan badan kerajaan yang lain (cth. untuk memerangi penipuan)
 • Juruaudit dan penasihat profesional yang lain

5.8 Pembuatan keputusan yang diautomatikkan

Kami menggunakan teknologi yang dianggap pembuatan keputusan dan pemprofilan yang diautomatikkan. Kami tidak akan membuat sebarang keputusan yang diautomatikkan tentang anda yang akan menjejaskan anda secara signifikan melainkan keputusan sedemikian perlu untuk mengikat atau melaksanakan kontrak dengan anda, kami telah memperoleh persetujuan anda atau kami dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan untuk menggunakan teknologi tersebut. Anda akan menemui maklumat mengenai hak anda untuk membantah pemprosesan data anda di bawah bahagian 8. Hak sebagai subjek data.

 
International Data Transfers

6. Pemindahan data antarabangsa

Sesetengah penerima data peribadi anda terletak di luar negara anda atau mempunyai pejabat di negara yang undang-undang perlindungan datanya mungkin memberi tahap perlindungan yang berbeza berbanding undang-undang di negara anda. Apabila memindahkan data peribadi kepada penerima tersebut, kami memberikan perlindungan yang sesuai.

Ketahui lebih lanjut tentang bahagian 6

6.1 Pemindahan data ke Gabungan eBay

Penghantaran data perlindungan antara Gabungan eBay (cth. untuk mendayakan transaksi rentas sempadan dan untuk tujuan lain yang dibenarkan di sisi undang-undang) adalah berdasarkan prinsip perlindungan data seluruh dunia kami iaitu peraturan perlindungan data dalaman yang mengikat (Peraturan Korporat Yang Mengikat, BCR) atau berdasarkan perlindungan lain yang sesuai (cth. klausa perlindungan data standard yang dikeluarkan atau diluluskan oleh Suruhanjaya Eropah (2021/914/EU). Melalui Peraturan Korporat Yang Mengikat kami, Gabungan eBay berjanji untuk melindungi data peribadi anda dan untuk mematuhi kewajipan perlindungan data. Maklumat lanjut tentang garis panduan seluruh syarikat yang mengikat kami dan prinsip perlindungan data seluruh dunia kami boleh ditemui dalam Pusat Privasi eBay - opens in new window or tab.

6.2 Pemindahan data lain (dari Kawasan Ekonomi Eropah ke negara ketiga)

Kami mungkin memindahkan data peribadi anda kepada penerima (lihat bahagian 5. Tujuan dan asas perundangan untuk pemprosesan data dan kategori penerima) yang mungkin berada di mana-mana di dunia. Kami hanya akan memindahkan data peribadi anda dari Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), United Kingdom atau Switzerland ke negara-negara ketiga, iaitu negara-negara di luar EEA, berasaskan perlindungan yang wajar atau jika sebaliknya dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan. Negara-negara ketiga yang menyediakan tahap perlindungan data yang mencukupi menurut Suruhanjaya Eropah pada masa ini termasuklah Andorra, Argentina, Kanada (bagi syarikat-syarikat yang dilindungi oleh Akta Perlindungan Maklumat Peribadi dan Dokumen Elektronik), Switzerland (untuk pemindahan keluar dari EEA), Kepulauan Faroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jepun, Jersey, New Zealand, Korea Selatan, United Kingdom dan Uruguay. Dalam kes lain, eBay menyediakan perlindungan yang perlu, cth. melalui kesimpulan kontrak perlindungan data yang diguna pakai oleh Suruhanjaya Eropah (cth. klausa perlindungan data standard (2021/914/EU) dengan penerima, atau melalui langkah lain yang diperuntukkan oleh undang-undang. Maklumat tambahan mengenai langkah-langkah yang diambil oleh kami boleh disediakan apabila diminta. Kami kerap menilai semula langkah-langkah yang diambil untuk menilai keperluan daripada panduan pengawal seliaan baharu dan kes undang-undang, cth. daripada keputusan Mahkamah Keadilan Kesatuan Eropah (CJEU) tentang perkara C-311/18.

 
Storage duration and erasure

7. Tempoh storan dan pemadaman

Data peribadi anda akan disimpan oleh kami dan pembekal perkhidmatan kami menurut undang-undang perlindungan data yang berkenaan sejauh mana yang perlu untuk tujuan pemprosesan yang dinyatakan dalam Notis Privasi Pengguna ini (lihat bahagian 5. Tujuan dan asas perundangan bagi pemprosesan data dan kategori penerima untuk maklumat lanjut mengenai tujuan pemprosesan). Selepas itu, kami akan memadamkan data peribadi anda mengikut dasar pengekalan dan pemadaman data kami atau mengambil langkah sewajarnya untuk menjadikan data tanpa nama, melainkan kami diwajibkan atau dibenarkan oleh undang-undang untuk menyimpan data anda dengan lebih lama (cth. untuk pematuhan undang-undang, tujuan cukai, perakaunan atau audit atau untuk mengesan dan mencegah aktiviti penipuan atau tidak sah di eBay). Di Eropah, tempoh pengekalan pada umumnya antara 6 hingga 10 tahun (cth. untuk kontrak, pemberitahuan dan surat perniagaan). Setakat yang diizinkan atau dikehendaki di sisi undang-undang, kami mengehadkan pemprosesan data anda dan bukannya memadamkannya (cth. dengan mengehadkan akses kepadanya). Ini terpakai terutamanya dalam kes di mana kami mungkin masih memerlukan data untuk pelaksanaan kontrak atau untuk penuntutan atau pembelaan tuntutan undang-undang atau di mana pengekalan tersebut sebaliknya dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang. Dalam kes ini, tempoh pengehadan pemprosesan bergantung kepada had berkanun atau tempoh pengekalan masing-masing. Data akan dipadamkan selepas had atau tempoh pengekalan yang berkaitan tamat tempoh.

Ketahui lebih lanjut tentang bahagian 7

Tempoh pengekalan tertentu untuk data peribadi adalah didokumenkan dalam garis panduan pengekalan data serantau kami. Tempoh kami mengekalkan data peribadi mungkin berbeza-beza bergantung kepada Perkhidmatan yang kami berikan dan kewajipan undang-undang kami di bawah undang-undang negara yang berkenaan. Faktor yang berikut biasanya mempengaruhi tempoh pengekalan:

 • Keperluan bagi penyediaan Perkhidmatan kami
  Ini termasuk perkara sedemikian seperti melaksanakan Perjanjian Pengguna dengan anda, menyelenggara dan menambah baik prestasi produk kami, memastikan keselamatan sistem kami dan menyelenggara rekod perniagaan dan kewangan yang sesuai. Kebanyakan tempoh pengekalan kami ditentukan berdasarkan peraturan umum ini.

 • Pemprosesan berdasarkan persetujuan data peribadi
  Jika kami memproses data peribadi berdasarkan persetujuan (termasuk persetujuan untuk melanjutkan storan), kami menyimpan data selagi perlu untuk memprosesnya mengikut persetujuan anda.

 • Kewajipan berkanun, kontraktual atau lain-lain yang serupa
  Kewajipan storan yang sepadan mungkin timbul, contohnya, daripada undang-undang atau arahan pegawai. Ia juga mungkin perlu untuk menyimpan data peribadi berhubung dengan pertikaian undang-undang yang belum selesai atau akan datang. Data peribadi yang terkandung dalam kontrak, pemberitahuan dan surat perniagaan mungkin tertakluk kepada kewajipan penyimpanan berkanun bergantung pada undang-undang negara.

 
Rights as a data subject

8. Hak sebagai subjek data

Tertakluk kepada pengehadan yang mungkin di bawah undang-undang negara, sebagai subjek data, anda mempunyai hak untuk mengakses, membetulkan, memadamkan, mengehadkan pemprosesan dan kemudahalihan data berhubung dengan data peribadi anda. Selain itu, anda boleh menarik balik persetujuan anda dan membantah pemprosesan data peribadi anda yang berasaskan kepentingan sah kami. Anda juga boleh membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan.

Ketahui lebih lanjut tentang bahagian 8

Hak anda secara terperinci:

 • Di mana kami bergantung pada persetujuan anda boleh menarik balik persetujuan anda terhadap pemprosesan data peribadi anda oleh kami pada bila-bila masa. Akibatnya, kami tidak lagi boleh memproses data peribadi anda berdasarkan persetujuan ini pada masa akan datang. Penarikan balik persetujuan tidak menjejaskan kepatuhan pemprosesan berdasarkan persetujuan sebelum penarikan baliknya.
 • Anda mempunyai hak untuk memperoleh akses kepada data peribadi anda yang sedang diproses oleh kami. Terutamanya, anda boleh meminta maklumat tentang tujuan pemprosesan, kategori data peribadi yang berkenaan, kategori penerima yang data peribadi tersebut telah atau akan didedahkan kepadanya, di mana mungkin jangkaan tempoh pengekalan data peribadi akan disimpan atau kriteria yang digunakan untuk menentukan tempoh tersebut, kewujudan hak untuk meminta pembetulan atau pemadaman data peribadi atau pengehadan pemprosesan data peribadi atau untuk membantah pemprosesan tersebut, hak untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan, sebarang maklumat yang tersedia berkenaan sumber data peribadi (sekiranya ia tidak dikumpulkan daripada anda), kewujudan pembuatan keputusan yang diautomatikkan, termasuk pemprofilan dan, jika sesuai, maklumat tentang butirannya yang bermakna. Hak anda untuk mengakses tidak akan menjejaskan hak dan kebebasan orang lain. Hak anda untuk mengakses mungkin dihadkan oleh undang-undang negara.
 • Anda mempunyai hak untuk memperoleh daripada kami tanpa kelengahan yang tidak wajar pembetulan data peribadi yang tidak tepat mengenai anda. Dengan mengambil kira tujuan pemprosesan, anda mempunyai hak untuk meminta data peribadi yang tidak lengkap dilengkapkan, termasuk dengan menyediakan pernyataan tambahan.
 • Anda berhak untuk memperoleh daripada kami pemadaman data peribadi berkaitan anda di bawah keadaan tertentu (cth. apabila data peribadi tidak lagi perlu berkaitan dengan tujuan data ini diproses atau data tidak lagi diperlukan untuk mengatasi sebab-sebab yang sah, seperti mengesan/mencegah penipuan), melainkan pemprosesan diperlukan untuk melaksanakan hak kebebasan bersuara dan maklumat, untuk mematuhi kewajipan undang-undang, atas sebab-sebab kepentingan awam atau mewujudkan, menjalankan atau membela tuntutan undang-undang. Hak untuk pemadaman mungkin dihadkan oleh undang-undang negara.
 • Anda berhak untuk memperoleh daripada kami sekatan pemprosesan data peribadi anda setakat mana
  • ketepatan data dipertikaikan oleh anda,
  • pemprosesan menyalahi undang-undang, tetapi anda menentang pemadaman data peribadi tersebut,
  • kami tidak lagi memerlukan data tetapi anda memerlukannya untuk menegaskan, menjalankan atau membela tuntutan undang-undang atau
  • anda telah membantah pemprosesan tersebut.
 • Anda mempunyai hak untuk menerima data peribadi berkenaan anda yang telah anda berikan kepada kami, dalam format berstruktur, biasanya digunakan dan boleh dibaca mesin dan mempunyai hak untuk memindahkan data tersebut kepada pengawal lain ("hak untuk kemudahalihan data").
 • Anda mempunyai hak untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan. Kebiasaannya, anda boleh menghubungi pihak berkuasa penyeliaan tempat kediaman biasa anda, tempat kerja anda atau pejabat berdaftar pengawal.

Jika data peribadi anda diproses berasaskan kepentingan sah kami, anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan data peribadi anda atas sebab yang berkaitan dengan situasi tertentu anda. Ini juga terpakai untuk pemprofilan. Jika data peribadi anda diproses oleh kami untuk tujuan pemasaran langsung, anda mempunyai hak untuk membantah pada bila-bila masa terhadap pemprosesan data peribadi anda untuk pemasaran sedemikian, termasuk pemprofilan setakat yang berkaitan dengan pemasaran langsung tersebut.

 

Menggunakan hak anda dan menguruskan tetapan anda

Anda boleh menggunakan hak anda sebagai subjek data melalui halaman Hubungan Privasi - opens in new window or tab kami. Sebagai tambahan, anda bebas untuk menghubungi Pasukan Privasi eBay atau pengawal yang bertanggungjawab memproses data peribadi anda pada bila-bila masa (untuk maklumat lanjut, lihat bahagian 2. Pengawal di atas). Anda boleh menemui semua maklumat dan butiran hubungan - opens in new window or tab di Pusat Privasi eBay - opens in new window or tab kami.

Penggunaan hak subjek data di atas (cth. hak untuk mengakses atau memadam) pada umumnya adalah percuma. Sekiranya permintaan secara nyata tidak berasas atau berlebihan, terutamanya kerana sifatnya yang berulang, kami mungkin mengenakan yuran yang sesuai (paling banyak kos sebenar kami), mengikut peraturan berkanun yang berkenaan, atau enggan memproses permintaan itu.

Menguruskan keutamaan komunikasi anda

Jika anda mahu mengubah keutamaan anda berkenaan komunikasi eBay (termasuk komunikasi pemasaran), anda boleh berbuat demikian pada bila-bila masa melalui akaun anda di eBay Saya di bawah "Keutamaan Komunikasi". Jika anda tidak lagi mahu menerima komunikasi e-mel pemasaran daripada kami, anda juga boleh membatalkan langganan dengan mengklik pada pautan di nota kaki e-mel yang anda terima. Atas sebab teknikal, pelaksanaan mungkin mengambil masa beberapa hari. Untuk maklumat tentang cara menguruskan kuki anda dan keutamaan teknologi yang serupa, lihat bahagian berikutnya 9. Kuki & teknologi yang serupa.

 
Cookies & similar sechnologies

9. Kuki & teknologi yang serupa

Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, kami dan pihak ketiga yang diberi kuasa menggunakan kuki dan teknologi yang serupa (yang kami rujuk secara kolektif sebagai "kuki") untuk memberi anda pengalaman pengguna yang lebih baik, lebih pantas dan lebih selamat atau untuk menunjukkan pengiklanan anda yang diperibadikan. Anda boleh menemui maklumat yang terperinci tentang penggunaan kuki dan teknologi yang serupa dan pilihan anda dalam Notis Kuki Pengguna kami.

Ketahui lebih lanjut tentang bahagian 9

Kuki dan teknologi yang serupa yang digunakan berhubung dengan Perkhidmatan mempunyai fungsi yang berbeza:

 • Ia mungkin diperlukan secara teknikal untuk penyediaan Perkhidmatan kami
 • Ia membantu kami mengoptimumkan Perkhidmatan kami secara teknikal (cth. pemantauan mesej ralat dan masa pemuatan)
 • Ia membantu kami menambah baik pengalaman pengguna anda (cth. simpan saiz fon dan data borang yang dimasukkan)
 • Ia membolehkan kami menunjukkan iklan yang lebih berkaitan kepada anda

Kami menggunakan kuki dan teknologi yang serupa yang berada pada peranti anda hanya selagi pelayar anda aktif (kuki sesi) serta kuki dan teknologi yang serupa yang berada pada peranti anda lebih lama (kuki kekal). Kami mengambil langkah keselamatan yang wajar untuk mencegah akses tanpa kebenaran kuki dan teknologi yang sama kami. 

 

Pilihan anda berkenaan kuki dan teknologi yang serupa

Sila lihat Notis Kuki Pengguna kami untuk maklumat lanjut dan pilihan anda berkaitan kuki dan teknologi yang serupa, atau pergi terus ke Pengiklanan dan keutamaan yang berkaitan - opens in new window or tab (pengguna di EEA, Switzerland dan United Kingdom) atau AdChoice - Keutamaan Pengiklanan eBay - opens in new window or tab (semua pengguna) untuk menguruskan keutamaan anda.

Anda juga bebas untuk menyahdayakan penggunaan kuki dan teknologi yang serupa jika ini disokong oleh peranti anda. Anda boleh menguruskan tetapan kuki anda dalam pelayar atau tetapan peranti.

Anda boleh menemui maklumat tentang kuki pihak ketiga (dan teknologi yang serupa) yang berkaitan dengan pengiklanan dan cara untuk menghalang penggunaannya pada tapak web yang berikut:

Jika anda memutuskan untuk tidakmembenarkan pihak ketiga memproses data peribadi anda bagi tujuan pengiklanan melalui kuki (dan teknologi yang serupa), ini tidak bermakna kami tidak akan menunjukkan iklan kepada anda. Ini hanya bermakna iklan ini tidak akan diperibadikan untuk anda menggunakan kuki atau teknologi yang serupa.

 
Data security

10. Keselamatan data

Kami melindungi data peribadi anda melalui langkah keselamatan teknikal dan organisasi untuk meminimumkan risiko berkaitan kehilangan data, salah guna, akses yang tidak dibenarkan dan pendedahan dan pengubahan yang tidak dibenarkan. Untuk tujuan ini, kami menggunakan perkhidmatan keselamatan rangkaian dan penyulitan data, contohnya, serta pengehadan akses fizikal untuk pusat data kami dan kawalan akses logikal untuk akses data dan sistem. Anda boleh menemui maklumat lanjut tentang keselamatan data kami di Pusat Keselamatan - opens in new window or tab kami.

 

11. Maklumat penting lain berkenaan perlindungan data

Bahagian ini mengandungi maklumat tambahan yang penting tentang perlindungan data peribadi berhubung dengan penggunaan Perkhidmatan kami, termasuk sama ada anda dikehendaki memberikan data peribadi.

Ketahui lebih lanjut tentang bahagian 11

Apakah yang terjadi apabila anda berkongsi data peribadi anda pada tapak atau aplikasi kami?
Pengguna lain mempunyai akses kepada maklumat yang anda kongsi pada eBay atau dedahkan kepada pengguna lain. Contohnya, pengguna lain boleh melihat bidaan, pembelian, barang untuk dijual, minat yang disimpan, penjual dan carian, depan kedai, maklum balas, penarafan, ulasan produk dan komen anda yang berkaitan. Pengguna lain juga boleh melihat sebarang maklumat yang anda pilih untuk dikongsi dalam profil anda.

Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, ID pengguna umum anda mungkin dipaparkan dan tersedia kepada umum dan dikaitkan dengan semua aktiviti eBay umum anda. Notis dihantar kepada pengguna lain tentang aktiviti mencurigakan dan pelanggaran notis pada tapak kami mungkin merujuk kepada ID pengguna umum dan barang tertentu anda. Oleh itu, jika anda menggunakan nama pengguna yang membolehkan orang lain mengenal pasti anda, orang lain ini mungkin dapat mengenal pasti aktiviti eBay anda.

Untuk membantu melindungi data peribadi anda, kami membenarkan hanya akses terhad kepada maklumat hubungan, penghantaran dan kewangan pengguna yang lain sebagaimana perlu untuk memudahkan transaksi anda dan mengutip bayaran. Bagaimanapun, apabila pengguna terlibat dalam transaksi, mereka mempunyai akses satu sama lain kepada nama, ID pengguna, (alias) alamat e-mel dan maklumat hubungan dan penghantaran yang lain. Sebagai contoh, kami mungkin membenarkan pengguna menukar nombor telefon untuk saling berhubung sebelum menyempurnakan transaksi (cth. penjual boleh memilih untuk berkongsi nombor telefon mereka dengan pembeli agar pembeli dapat menghubungi dengan pertanyaan tentang item yang disenaraikan). Dalam kes ini, penjual dilarang menggunakan nombor telefon pembeli untuk tujuan lain (cth. melengkapkan transaksi di eBay atau menambah pembeli ke senarai pemasaran).

Tanggungjawab anda terhadap maklumat transaksi yang anda terima melalui eBay
Apabila anda melengkapkan transaksi dengan pengguna lain (atau transaksi yang telah dibatalkan, gagal atau selepas itu ditaksahkan), kami akan memberi anda data peribadi pengguna yang lain (seperti nama, nama pengguna, (alias) alamat e-mel, maklumat hubungan, maklumat penghantaran dan pengebilan, atau alamat pemulangan). Bebas daripada kami, anda adalah pengawal data tersebut dan bertanggungjawab untuk setiap pemprosesan yang anda lakukan setelah kami berkongsi data ini dengan anda, termasuk pematuhan terhadap had yang dikenakan oleh Notis Privasi Pengguna ini dan Perjanjian Pengguna kami.

Melainkan anda bertindak untuk tujuan peribadi semata-mata, kami mengesyorkan agar anda menjelaskan aktiviti pemprosesan data anda dalam notis privasi anda sendiri dan melindungi privasi pengguna lain. Sebagai penjual, anda mesti dalam apa jua kes mematuhi undang-undang perlindungan data berkenaan dan terutamanya melindungi hak pengguna lain sebagai subjek data, cth. memberi mereka peluang untuk mengakses data peribadi yang dikumpulkan oleh anda dan meminta data peribadi tersebut dipadamkan.

Anda hanya boleh menggunakan data peribadi yang telah anda akses untuk tujuan berkaitan transaksi eBay, atau untuk Perkhidmatan lain yang ditawarkan melalui eBay (seperti penghantaran, aduan penipuan dan komunikasi ahli-kepada-ahli), dan untuk tujuan yang dipersetujui secara jelas oleh pengguna yang berkaitan dengan data tersebut. Penggunaan data peribadi pengguna lain yang anda mempunyai akses kepadanya untuk tujuan yang lain, seperti menambah mereka ke senarai mel tanpa persetujuan yang dinyatakan, membentuk pelanggaran Perjanjian Pengguna kami.

Data peribadi yang berkaitan dengan pihak ketiga
Jika anda memberi kami data peribadi yang berkaitan dengan orang lain, anda mesti memperoleh persetujuan orang ini atau pendedahan data kepada kami mesti diizinkan di sisi undang-undang. Anda mesti memaklumkan orang lain tentang cara kami memproses data peribadi mengikut Notis Privasi Pengguna kami.

Penapisan mesej yang dihantar melalui alat pemesejan kami
Semua mesej yang dihantar melalui alat pemesejan kami (termasuk mesej sembang dan e-mel yang dihantar ke alamat e-mel alias eBay) mula-mula diterima oleh kami dan kemudiannya dihantar kepada penerima. Semua mesej ditapis secara automatik mengikut kriteria tertentu. Jika perlu, mesej yang mudah dilihat disemak secara manual oleh khidmat pelanggan kami. Sekiranya berlaku pelanggaran Perjanjian Pengguna kami (termasuk mana-mana peraturan dan dasar kami, kami mempunyai hak untuk menyekat penghantaran mesej dan untuk mengehadkan fungsi pembelian dan penjualan akaun eBay anda atau untuk menyekat akaun eBay anda.

Ini adalah untuk melindungi kepentingan sah seperti perlindungan terhadap aktiviti penipuan atau mencurigakan (cth. spam, virus, pemancingan atau aktiviti haram yang lain) atau menguatkuasakan Perjanjian Pengguna kami dan peraturan serta dasar kami yang lain (cth. kandungan yang menyalahi undang-undang atau dilarang) termasuk tetapi tidak terhad pada menguatkuasakan larangan pembelian dan penjualan di luar eBay.

Adakah anda diwajibkan untuk memberikan data peribadi anda kepada kami?
Sesetengah data peribadi yang anda berikan kepada kami (cth. data yang membolehkan kami mengenal pasti anda) diperlukan untuk mengikat Perjanjian Penggunaan dan Terma Penggunaan Pembayaran. Sebagai contoh, di bawah Terma Penggunaan Pembayaran, anda mesti memberi kami maklumat pengenalan tertentu termasuk nama sah, tarikh lahir, dan nombor pengenalan cukai atau nombor keselamatan sosial sehingga kami dapat memenuhi kewajipan undang-undang "Kenali Pelanggan Anda" (KYC) kami. Seperti yang dijelaskan dalam Notis Privasi Pengguna kami dan dalam Terma Penggunaan Pembayaran, kami mungkin berkongsi data ini dengan Gabungan eBay yang lain untuk memudahkan transaksi dan dengan penyedia perkhidmatan, termasuk pemproses pembayaran, agensi dan biro kredit. Walaupun peruntukan sebarang data peribadi lain adalah secara sukarela (cth. alamat dan data penghantaran), ia perlu untuk penggunaan Perkhidmatan kami, seperti data pembidaan, pembelian dan jualan untuk melengkapkan transaksi.

Privasi Kanak-kanak
Perkhidmatan kami tidak bertujuan untuk digunakan oleh kanak-kanak. Kami tidak mengumpul data peribadi dengan sengaja daripada pengguna yang dianggap kanak-kanak di bawah undang-undang negara yang berkenaan. Di bawah Perjanjian Pengguna kami, kanak-kanak tidak dibenarkan menggunakan Perkhidmatan kami.

Kekal Didaftar masuk
Apabila anda mendaftar masuk ke akaun anda pada Perkhidmatan kami, kami memberi anda pilihan untuk kekal didaftar masuk ke akaun anda untuk suatu jumlah masa yang tertentu. Jika anda menggunakan komputer umum atau kongsi, kami menggalakkan anda agar menolak pilihan ini. Anda atau mana-mana pengguna lain komputer/pelayar yang anda didaftar masuk akan dapat melihat dan mengakses kebanyakan bahagian akaun anda dan mengambil tindakan khusus yang tertentu semasa tempoh didaftar masuk ini tanpa sebarang kebenaran lanjut. Tindakan khusus dan aktiviti akaun yang anda atau mana-mana pengguna lain komputer/pelayar ini boleh ambil termasuk:

 • Membida, membeli atau membuat tawaran terhadap barang
 • Menyemak keluar (check out) atau menambah barang pada kart anda
 • Membeli barang dengan PayPal menggunakan Semak Keluar Lebih Pantas (Faster Checkout) (jika didayakan dalam akaun anda)
 • Melihat pengepala aktiviti
 • Melihat halaman eBay Saya
 • Melihat atau mengedit Senarai Amatan atau butiran pesanan
 • Melihat halaman profil
 • Menghantar mesej ahli-kepada-ahli
 • Melakukan aktiviti selepas jualan, seperti meninggalkan maklum balas, membatalkan pesanan, meminta pengembalian atau menyerahkan tuntutan

Jika anda cuba mengubah kata laluan atau ID Pengguna anda, mengemas kini sebarang maklumat akaun lain atau mencuba aktiviti akaun lain melangkaui perkara yang disenaraikan di atas, anda mungkin dikehendaki memasukkan kata laluan anda.

Anda biasanya boleh menamatkan sesi daftar masuk anda sama ada dengan mendaftar keluar dan/atau mengosongkan kuki anda. Jika tetapan privasi pelayar tertentu anda didayakan, sekadar menutup pelayar anda juga boleh menamatkan sesi daftar masuk anda. Jika anda menggunakan komputer umum atau kongsi, anda harus mendaftar keluar dan/atau mengosongkan kuki anda apabila anda selesai menggunakan Perkhidmatan kami untuk melindungi akaun anda dan data peribadi anda.

 

12. Pendedahan Privasi Serantau dan Negeri

Untuk pendedahan privasi serantau tambahan bagi penduduk negeri A.S. tertentu, termasuk California, sila semak semula halaman Pendedahan Privasi Negeri - opens in new window or tab kami. Untuk penjual A.S. (termasuk mereka di California, Nevada, North Dakota dan Vermont), sila ikut pautan ke Notis Provasi Pengguna A.S. eBay Commerce Inc.  Untuk pendedahan tambahan bagi rantau atau negara tertentu termasuk Brazil dan tanah besar Republik Rakyat China, sila semak semula halaman Pendedahan Privasi Serantau - opens in new window or tab kami.

Was this article helpful?